... z myślą o Tobie wdrażamy nowe technologie

Urologia
Strona główna

Ultradźwięki HIFU

HIFU - rak prostaty

Metoda HIFU jest to mało inwazyjna, precyzyjna metoda usunięcia raka prostaty, która umożliwia pacjentowi uniknięcie operacji chirurgicznej, co skutkuje krótką hospitalizacją i mniejszym ryzykiem powikłań (zaburzenia wzwodu, nietrzymanie moczu). Metoda ta nie wyklucza zastosowania kolejnych metod leczenia.

Istotą tej nowej metody jest skupianie fali ultradźwiękowej o wysokiej energii na precyzyjnie określonym obszarze guza. Działanie to powoduje efekt cieplny w tkance, a w konsekwencji jej zniszczenie. Dodatkowo w komórce rakowej zaczynają powstawać pęcherzyki gazu, które rozbijają jej strukturę.

Zabieg metodą HIFU trwa zwykle od 90 minut do 2,5 godziny (zależnie od wielkości zmiany nowotworowej) przy znieczuleniu ogólnym pacjenta. Leczenie obywa się wyłącznie drogami naturalnymi ciała (bez naruszenia tkanki) za pomocą sondy umieszczonej w odbytnicy. Dzięki temu metoda HIFU umożliwia pacjentowi uniknięcie operacji chirurgicznej, a ponieważ jest mało inwazyjna w konsekwencji skraca hospitalizację, co powoduje mniejsze ryzyko powikłań.

Warto pamiętać, że zabieg metodą HIFU można wykonać również w przypadku nawrotu raka prostaty u pacjentów, którzy wcześniej byli leczeni tradycyjnymi metodami, takimi jak radioterapia, czy prostatektomia.

WSKAZANIA:

 • Stopień zaawansowania raka: ograniczony do gruczołu, T1- T2 N0 M0.
 • Współczynnik Gleasona - 7.
 • PSA < 15 ng/ml (pierwotny pomiar PSA).
 • Objętość prostaty - 40 ml.
 • Błona śluzowa odbytnicy bez zmian chorobowych, o normalnej anatomii.
 • Brak symptomów oznaczających choroby układu moczowego.
 • Pacjenci nie kwalifikujący się do prostatektomi radykalnej.
 • Pacjenci nie zgadzający się na radykalny zabieg chirurgiczną.
 • Pacjenci po nieskutecznej brachyterapii.
 • Pacjenci z miejscową wznową po radioterapii.
 • Pacjenci z miejscową wznową po prostatektomii radykalnej

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO ZABIEGU - metodą HIFU:

według prof. Hashim U. Ahmed, Clinic of Urology, Imperail College London

Kryteria ścisłe:

 • PSA - 10 ng/ml
 • Złośliwość raka w wyniku biopsji prostaty - Gl.s. - 7 (3+4)
 • Średnica guza < 2,5 cm w badaniu rezonansu magnetycznego (mpMRI)
 • Guz obecny w jednym płacie prostaty

Kryteria rozszerzone:

 • PSA - 15 ng/ml
 • Złośliwość raka w wyniku biopsji prostaty - Gl.s. ? 7
 • W badaniu rezonansu magnetycznego - guz nie przekracza torebki prostaty

Kryteria dodatkowe (wznowa raka po radioterapii):

 • Zmiana widoczna w badaniu rezonansu magnetycznego(mpMRI)
 • Potwierdzona w biopsji celowanej
 • PSA < 4 ng/ml)

Ostateczną podstawą kwalifikacji pacjenta do zabiegu HIFU jest wizyta u lekarza specjalisty w Eurpejskim Centrum Zdrowia Otwock.

Kontakt w celu uzyskania informacji szczegółowych i umówienia wizyty kwalifikacyjnej:
Koordynator Pacjenta Komercyjnego tel. 22 710 30 12, kom. 785 858 431 | 07:00 - 15:00