ECZ Otwock
  • Umów się online

Badania kliniczne

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, to nie tylko szpital prowadzący standardowe leczenie chirurgiczne, onkologiczne i chemioterapeutyczne. Biorąc pod uwagę technologiczny poziom ECZ Otwock, wyposażenie w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny, a także uwzględniając ogromne doświadczenie lekarzy specjalistów, Szpital udostępnia pacjentom pozostającym pod naszą opieką udział w kontrolowanych badaniach klinicznych. Udział w badaniach klinicznych, po podpisaniu świadomej zgody przez pacjenta, na udział w takim badaniu, daje szansę wybranej grupie chorych, u których inne metody leczenia zawiodły, na skorzystanie z najnowszych rozwiązań terapeutycznych.

Nasze placówki
facebook youtube