... z myślą o Tobie wdrażamy nowe technologie

Badania kliniczne
Strona główna

Kardiologia - Badania kliniczne

AKTYWNA REKRUTACJA:

1. TĘTNICZE NADCIŚNIENIE PŁUCNE: Randomizowane badanie fazy 3, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, oceniające Sotatercept dodany do podstawowego leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) u nowo zdiagnozowanych pacjentów z TNP oraz zidentyfikowanym ryzykiem pośrednim i wysokim.

2. TĘTNICZE NADCIŚNIENIE PŁUCNE: Wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy 2b prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z zastosowaniem randomizacji i placebo w grupie kontrolnej mające na celu ustalenie dawki preparatu rodatristat etylu u chorych na nadciśnienie płucne.

Badanie dotyczące bezpieczeństwa przeprowadzone po wydaniu pozwolenia (PASS): badanie obserwacyjne obejmujące kohortę pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym leczonych od niedawna selexipagiem lub jakąkolwiek inną terapią swoistą dla tętniczego nadciśnienia płucnego w warunkach klinicznych.

Kontakt:

Sekretariat Kliniki Kardiologii nr tel. 22 710 30 52