... z myślą o Tobie wdrażamy nowe technologie

Badania kliniczne
Strona główna

Kardiologia - Badania kliniczne

KONTAKT: Sekretariat Kliniki Kardiologii nr tel. 22 710 30 52

AKTYWNA REKRUTACJA:

1. TĘTNICZE NADCIŚNIENIE PŁUCNE: Randomizowane badanie fazy III, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania sotaterceptu w porównaniu z placebo dodatkowo do podstawowej terapii tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) w leczeniu pacjentów z TNP.

2. TĘTNICZE NADCIŚNIENIE PŁUCNE: Randomizowane badanie fazy 3, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, oceniające Sotatercept dodany do podstawowego leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) u nowo zdiagnozowanych pacjentów z TNP oraz zidentyfikowanym ryzykiem pośrednim i wysokim.

3. TĘTNICZE NADCIŚNIENIE PŁUCNE: Wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy 2b prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z zastosowaniem randomizacji i placebo w grupie kontrolnej mające na celu ustalenie dawki preparatu rodatristat etylu u chorych na nadciśnienie płucne.

4. TĘTNICZE NADCIŚNIENIE PŁUCNE: Prospektywne, wieloośrodkowe badanie, mające na celu określenie swoistych biomarkerów w celu wczesnego wykrywania nadciśnienia płucnego.

5. ZATOROWO-ZAKRZEPOWE NADCIŚNIENIE PŁUCNE: Prospektywne, randomizowane, podwójnie zaślepione, wieloośrodkowe, z użyciem placebo, prowadzone w grupach równoległych, adaptacyjne badanie kliniczne fazy III, mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności Macitentanu 75mg w zatorowo-zakrzepowym nadciśnieniu płucnym.

6. TĘTNICZE NADCIŚNIENIE PŁUCNE: Randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo, oceniające bezpieczeństwo stosowania ralinepagu i jego wpływ na wydolność wysiłkową ocenianą na podstawie wyników sercowo-płucnego testu wysiłkowego u uczestników z nadciśnieniem płucnym grupy 1 według klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia, którzy niedawno rozpoczęli leczenie.

7. TĘTNICZE NADCIŚNIENIE PŁUCNE: Badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania ralinepagu w celu poprawy wyników leczenia u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym.