ECZ Otwock
  • Umów się online
Menu

KARDIOLOGIA - Badania kliniczne

KARDIOLOGIA BADANIA KLINICZNE Z AKTYWNĄ REKRUTACJĄ

NADCIŚNIENIE PŁUCNE
1. Prospektywne, wieloośrodkowe, randomizowane, potrójnie pozorowane, adaptacyjne badanie fazy III, prowadzone w równoległych grupach pacjentów z zastosowaniem modelu sekwencyjnego metodą podwójnie ślepej próby z kontrolą substancją czynną, porównujące skuteczność i bezpieczeństwo macitentanu i tadalafilu stosowanych w monoterapii z odpowiadającym im preparatem złożonym u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym (PAH), po którym następuje okres leczenia metodą otwartej próby z zastosowaniem preparatu złożonego zawierającego macitentan i tadalafil

Więcej informacji - badanie kliniczne nadciśnienie płucne
Link do szczegółów udziału w badaniu:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03904693
Sekretariat Kliniki Kardiologii 22 710 30 52
 

2. Wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie zaślepione badanie kliniczne, prowadzone z zastosowaniem modelu sekwencyjnego przez okres 52 tygodni, po którym następuje 104 tygodniowy okres leczenia metodą otwartej próby z pojedynczym ramieniem  u pacjentów z  nadciśnieniem płucnym w przebiegu sarkoidozy (SAPH), mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania doustnego seleksypagu.

Więcej informacji - badanie kliniczne nadciśnienie płucne
Link do szczegółów udziału w badaniu:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03942211
Sekretariat Kliniki Kardiologii 22 710 30 52

 

3. Randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo, oceniające bezpieczeństwo stosowania ralinepagu i jego wpływ na wydolność wysiłkową ocenianą na podstawie wyników sercowo-płucnego testu wysiłkowego u uczestników z nadciśnieniem płucnym grupy 1 według klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia, którzy niedawno rozpoczęli leczenie.

Więcej informacji - badanie kliniczne nadciśnienie płucne
Link do szczegółów udziału w badaniu:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04084678
Sekretariat Kliniki Kardiologii 22 710 30 52

 

4. Prospektywne, randomizowane, podwójnie zaślepione, wieloośrodkowe, z użyciem placebo, prowadzone w grupach równoległych, adaptacyjne badanie kliniczne fazy III,   mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności Macitentanu 75mg w zatorowo-zakrzepowym nadciśnieniu płucnym (CTEPH). Macitentan w nieoperacyjnym lub przetrwałym/nawracającym chronicznym zatorowo-zakrzepowym nadciśnieniu płucnym (MACiTEPH).

Więcej informacji - badanie kliniczne nadciśnienie płucne
Link do szczegółów udziału w badaniu:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04271475
Sekretariat Kliniki Kardiologii 22 710 30 52
 

ZAKRZEPOWO-ZATOROWE NADCIŚNIENIE PŁUCNE
Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane za pomocą placebo, adaptacyjne badanie 3 fazy, prowadzone w grupach równoległych oraz z zastosowaniem modelu sekwencyjnego, rozszerzone o fazę prowadzoną metoda otwartej próby, w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa seleksypagu, stosowanego w skojarzeniu ze standardową terapią u pacjentów z nieopracyjnym lub trwałym/nawracającym po leczeniu operacyjnym, przewlekłyim zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym.

Więcej informacji - badanie kliniczne zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne
Link do szczegółów udziału w badaniu:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03689244
Sekretariat Kliniki Kardiologii 22 710 30 52
 

CHOROBA ZAKRZEPOWO-ZATOROWA U CHORYCH NA NOWOTWORY
Przedłużone leczenie przeciwzakrzepowe żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych na nowotwory: porównanie zmniejszonej dawki apiksabanu z pełną dawką.

Więcej informacji - badanie kliniczne choroba zakrzepowo-zatorowa u chorych na nowotwory
Link do szczegółów udziału w badaniu:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03692065
Sekretariat Kliniki Kardiologii 22 710 30 52
 

 

  

 

Nasze placówki
facebook youtube
USG DOPPLER, USG TARCZYCY, USG PIERSI, USG JAMY BRZUSZNEJ - REJESTRACJA 22 710 33 33 || W SZPITALU OBOWIĄZUJE ZAKAZ ODWIEDZIN ! PRZYPOMINAMY O PRZESTRZEGANIU ZASAD DOT. PRAWIDŁOWEGO, BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ KORONAWIRUSA (COVID-19).