ECZ Otwock
  • Umów się online

Badania kliniczne

prowadzone w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock:

 

AKTYWNA REKRUTACJA

  • Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii CMKP, Oddział Kardiologii:

  • Oddział Onkologii:

 

PLANOWANE OTWARCIE  / rekrutacji III/IV kwartał 2018r.

 

 

 


Udział w badaniach klinicznych to szansa dla pacjenta na leczenie nowoczesnym lekiem.
 

Bez badań klinicznych niemożliwy jest postęp w medycynie oraz walka z chorobami dlatego Europejskie Centrum Zdrowia Otwock umożliwia w ramach kontrolowanych badań klinicznych działania mające na celu określenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nowych produktów leczniczych. Współczesna medycyna mimo ogromnej wiedzy na temat chorób i preparatów leczniczych pozostaje czasem bezradna w walce zarówno z chorobami już znanymi jak i nowo odkrywanymi. W ciągu ostatniej dekady postęp w medycynie, między innymi wzrost liczby badań klinicznych prowadzących do opracowania nowych leków i terapii, sprawił, że potrafimy poradzić sobie z wieloma chorobami, które do niedawna były nieuleczalne. Badania kliniczne prowadzone w  Polsce są zwykle projektami międzynarodowymi. Wyniki tych badań dostarczają rzetelnych informacji na temat leków, procedur medycznych i  metod diagnostycznych. Prowadzone są zgodnie z jednolitym standardem medycznym, etycznym i naukowym określonym w zasadach Dobrej Praktyki Klinicznej.

Badanie kliniczne, to wieloetapowy program badań nad lekiem, prowadzony z  udziałem pacjentów, mający na celu określenie czy nowa forma terapii jest skuteczna i bezpieczna. Badania kliniczne mogą również służyć sprawdzeniu nowych metod zapobiegania chorobom. W efekcie prowadzonych badań określone są nowe sposoby zapobiegania, diagnozowania lub leczenia poszczególnych chorób. Badania kliniczne w bezpośredni sposób przyczyniają się do postępu w medycynie. Udział każdego pacjenta w  badaniu klinicznym opiera się na jego dobrowolnej i w pełni świadomej zgodzie. Nad bezpieczeństwem pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych czuwają Komisje Bioetyczne oraz odpowiednie instytucje rządowe (Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Rzecznik Praw Pacjenta).

Złożony proces badań i rozwoju produktu leczniczego obejmuje 4 fazy badań klinicznych:

Faza I
Pierwsze podanie preparatu człowiekowi(zazwyczaj zdrowym ochotnikom). Po zakończeniu tego etapu możliwe jest określenie dawkowania badanej substancji.

Faza II
Ocena bezpieczeństwa i skuteczności preparatu (uczestniczą w  niej ludzie chorzy). Na tym etapie badań dochodzi do porównywania działania nowego leku oraz placebo, lub leku stosowanego w leczeniu danej choroby.
W przypadku badań nad substancjami służącymi do leczenia nowotworów I Fazę badań łączy się z Fazą II, by nie narażać zdrowych ochotników na działania silnie toksycznych związków.

Faza III
Potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa na większej grupie chorych, dostarczenie danych do rejestracji.

Faza IV
Badania porejestracyjne, oceniające bezpieczeństwo w całej populacji.  Dotyczy leków zarejestrowanych i wprowadzonych do obrotu, czyli dostępnych w sprzedaży.


Nasze placówki
facebook youtube