ECZ Otwock
  • Umów się online

Badania Kliniczne

W Klinice Urologii CMKP Europejskiego Centrum Zdrowia - Otwock realizowane są badania kliniczne, których celem jest doskonalenie rozpoznawania i leczenia cgorób układu moczowego i płciowego męskiego. Szczególnie zainteresowanie wzbudzają badania poświęcone nowotworom złośliwym pęcherza moczowego, nerek, gruczołu krokowego.
W ich ramach pracownicy Kliniki uczestniczą w pracach międzynarodowych grup badawczych.

Rak pęcherza moczowego:
SPI-1012 międzynarodowe, wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, randomizowane badanie III fazy, oceniające skuteczność
i bezpieczeństwo wielokrotnych dopęcherzowych wlewek Apaziquone w porównaniu
z placebo u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego nienaciekającym mięśniówki z grupy małego i średniego ryzyka nawrotu raka.

Nasze placówki
facebook youtube