ECZ Otwock
  • Umów się online
Menu

Rezonans Magnetyczny 3T PIERSI oraz biopsja piersi - informacje

3-Teslowy Rezonans Magnetyczny PIERSI  (3T MR Piersi).

Na pytania odpowiada dr n. med. Łukasz Kownacki, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej z Zakładu Diagnostyki Obrazowej ECZ Otwock.

1. Jaka jest dostępność do badania MR piersi? Czy tego typu badanie jest dostępne dla każdej kobiety - czy możliwe jest wykonanie badania prywatnie  bez skierowania?

Badanie rezonansu magnetycznego (MR) piersi może zostać wykonane zarówno na podstawie skierowania na NFZ, jak też można wykonać je prywatnie po ustaleniu wskazań do badania na miejscu przez radiologa.
Biopsja piersi pod kontrolą rezonansu magnetycznego niestety nie jest jeszcze refundowana w ramach świadczeń w zakresie rezonansu magnetycznego gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wynika to najpewniej z tego, że w Polsce jest to procedura bardzo nowa - ciągle jeszcze "zbyt nowoczesna" i elitarna, a co za tym idzie - stosunkowo kosztowna.
Dostępność do niej istnieje jedynie w wysoko wyspecjalizowanych ośrodkach m.in. w Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku, posiadającym najnowocześniejszy 3-Teslowy rezonans magnetyczny umożliwiający najdokładniejsze badanie piersi oraz wykonanie biopsji pod kontrolą MR.
Na podstawie wskazań i obrazu z otrzymanego wcześniej badania MR piersi - najlepiej wykonanego w ośrodku wykonującym biopsję - procedurę tą można wykonać prywatnie w warunkach ambulatoryjnych. W szczególnych sytuacjach biopsja może zostać wykonana również podczas hospitalizacji pacjentki.

Skierowanie na prywatnie wykonane badanie MR piersi oraz biopsję pod kontrolą 3-Teslowego rezonansu magnetycznego wystawiane jest na miejscu, w zależności od wskazań i po wykluczeniu przeciwwskazań (przeciwwskazaniem jest np. wszczepiony stymulator serca).
Uważamy, że badanie MR powinno być dostępne dla każdej kobiety z ustalonymi wskazaniami do badania. Badanie MR piersi jest obojętne dla zdrowia.

2. Czy MR piersi to metoda o największej wykrywalności? Czy lepiej pominąć USG i mammografię lub jest to uzupełnienie metod klasycznych i dlaczego ?

Diagnostyka piersi metodą MR umożliwia wykrycie nieprawidłowej tkanki w piersiach pacjentki z bardzo dużą czułością, przewyższającą metody "konwencjonalne" - takie jak mammografia czy USG. Nie oznacza to, że metody te powinny zostać zarzucone - wręcz przeciwnie: odpowiednie zastosowanie metod (często kilku łącznie) przybliża do postawienia rozpoznania i optymalizacji postępowania z pacjentką. Możliwe jest uściślenie wskazań do biopsji oraz ustalenie konkretnego obszaru dla biopsji.
Można powiedzieć, że wspomniane metody uzupełniają się wzajemnie, chociaż MR piersi stanowi swego rodzaju ukoronowanie palety metod diagnostycznych. Najlepszym przykładem dla uzupełniania się metod jest wykrywanie i ocena mikrozwapnień mogących wskazywać ogniska raka - są one najlepiej widoczne w badaniu mammograficznym ale nie w MR - gdzie ocenia się inne parametry tkanki np. jej patologiczne unaczynienie bądź zaburzenia dyfuzji wody.

Szczególnie wysoka dokładność badania MR piersi charakteryzuje urządzenia 3-Teslowe, ponieważ wykorzystywane w nich 2-krotnie silniejsze (niż zwykle 1.5T) pole magnetyczne pozwala na uzyskanie najwyższej rozdzielczości i jakości badania.
Warto pamiętać, że badanie piersi w rezonansie magnetycznym nie naraża pacjentki na często źle tolerowany ucisk piersi, i nie jest stosowane promieniowanie jonizujące.

3. U których pacjentek wykonanie badania MR Piersi jest szczególnie ważne ?

Badanie MR piersi na szczególne zastosowanie u kobiet młodych, zwłaszcza z rodzin obciążonych genetycznie mutacjami w genach BRCA-1 i BRCA-2. Wynika to z budowy tkanki piersi, która zmienia się z wiekiem i u młodych kobiet jest mniej przenikliwa dla promieniowania RTG oraz ultradźwięków.
U pacjentek z mutacjami BRCA-1 i BRCA-2 rezonans piersi stanowi metodę z wyboru, wykorzystywaną do systematycznej kontroli - jako działanie profilaktyczne, całkowicie obojętne dla zdrowia, co ma szczególne znaczenie u osób młodych.

Rezonans magnetyczny piersi może (a nawet powinien - o czym mówi się coraz więcej) zostać wykonany u kobiet z już rozpoznanym (innymi metodami) rakiem piersi, przed operacją. Pozwala to wykluczyć obecność zmian mnogich, które nie były widoczne w badaniach wcześniejszych, na podstawie których zaplanowano postępowanie lecznicze. Wykrycie innych zmian w piersi lub współistniejących zmian w drugiej piersi może całkowicie zmienić planowane postępowanie terapeutyczne i przez to zwiększyć szansę na wyleczenie pacjentki.
Ważnym wskazaniem do badania MR piersi jest kontrola po operacyjnym leczeniu raka piersi, zwłaszcza jeżeli przed samą operacją nie wykonano badania MR. Pozwala to na uzyskanie dużej pewności o skutecznie przeprowadzonym leczeniu i ma ogromne znaczenie psychologiczne dla pacjentki. Pozwala to przy zachowaniu obowiązujących standardów kontroli jakimi są mammografia i USG na jeszcze dokładniejszą ocenę wyników leczenia.

Coraz większe rozpowszechnienie chirurgii plastycznej i stosowanie implantów piersi sprawia, że coraz więcej pacjentek ma obawy przed wykonaniem klasycznej mammografii z powodu dużego nacisku na piersi - z obawy przed uszkodzeniem implantów. Ponieważ rezonans magnetyczny pozwala na badanie całkowicie bez ucisku i jednocześnie doskonale przedstawia materiał implantu, badanie to świetnie nadaje się do kontroli piersi po wszczepieniu implantów - również jako metoda zastępująca mammografię klasyczną.

Najlepszym przykładem jak ważne jest komplementarne stosowanie wszystkich technik oceny piersi jest wyposażenie ECZ Otwock, gdzie tuż obok siebie - w jednym miejscu zgromadzono najnowocześniejszy cyfrowy mammograf 3D, ultrasonografię cyfrową, zaawansowany cyfrowy mammograficzny stół biopsyjny oraz 3-Teslowy rezonans magnetyczny z możliwością biopsji. Pozwala to na kompleksowe rozwiązywanie problemów klinicznych w jednym miejscu w promieniu kilkunastu metrów (!), co jest unikalne w skali Polski i nie tylko.

Wprowadzenie biopsji piersi pod kontrolą MR było naturalnym procesem poszerzenia palety diagnostycznej naszego Szpitala.

4. U których pacjentek wskazane jest wykonanie biopsji piersi pod kontrolą 3-Teslowego rezonansu magnetycznego ?

Biopsja piersi pod kontrolą 3-Teslowego rezonansu magnetycznego pozwala na  precyzyjne pobranie nieprawidłowej tkanki do analizy, a następnie na natychmiastową obiektywną weryfikację skuteczności biopsji. Zyskujemy w ten sposób dużą pewność, że próbkę pobrano z pożądanego miejsca. Z tego powodu praktycznie nie ma "nie trafionych" biopsji.

Klasycznym, podstawowym wskazaniem do biopsji piersi pod kontrolą MR jest brak możliwości wykonania jej pod kontrolą metodyki mammograficznej bądź ultrasonograficznej.

Nie wszystkie zmiany wykrywane podczas badania MR piersi są możliwe do uwidocznienia i biopsji metodami klasycznymi. Zastosowanie 3-Teslowego systemu do rezonansu magnetycznego pozwala na ostateczną weryfikację zmian w piersiach z największą dokładnością i pewnością.
W przypadku wykrycia zmiany wymagającej operacji możliwe jest także pod kontrolą rezonansu magnetycznego założenie specjalnego znacznika, który "wskaże chirurgowi drogę" do usuwanej zmiany w przypadku operacji oszczędzającej pierś.

5. Jak są prognozy dla rozwoju badań piersi ?

Przede wszystkim konieczna jest popularyzacja wykonywania badań piersi metodą rezonansu magnetycznego. Niestety świadomość możliwości metodyki MR wśród lekarzy onkologów i chirurgów nadal wymaga poprawy. Najczęściej wynika to z przekonania że badania MR piersi są mało dostępne - a wręcz niedostępne w Polsce.
W ECZ Otwock istnieje możliwość pełnej diagnostyki MR piersi w tym także na najnowocześniejszym systemie 3-Teslowym, dwunadajnikowym.
Metodologia badań piersi w rezonansie magnetycznym dzięki wykorzystaniu silnych 3-Teslowych magnesów i dwóch niezależnych nadajników oraz wielokanałowych cewek odbiorczych z możliwością biopsji już teraz osiągneła bardzo wysoki poziom rozwoju, jeszcze kilka lat temu było to w sferze marzeń radiologów.
Dalszy rozwój zapewne związany będzie z postępującą automatyzacją badań MR piersi i skracaniem ich czasu. Bardzo duże znaczenie będą miały rozwijane obecnie systemy wspomagania analizy obrazów np. tzw. systemy DynaCAD, które automatycznie przeszukają tysiące obrazów uzyskiwanych podczas badania MR piersi i wybiorą dla radiologa te najważniejsze i najbardziej podejrzane obszary nieprawidłowej tkanki. Pozwoli to skrócić czas poświęcany przez lekarza na analizę badania MR piersi.

dr n.med. Łukasz Kownacki, specjalista radiolog

 

 

Nasze placówki
facebook youtube
USG DOPPLER, USG TARCZYCY, USG PIERSI, USG JAMY BRZUSZNEJ - REJESTRACJA 22 710 33 33 || W SZPITALU OBOWIĄZUJE ZAKAZ ODWIEDZIN ! PRZYPOMINAMY O PRZESTRZEGANIU ZASAD DOT. PRAWIDŁOWEGO, BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ KORONAWIRUSA (COVID-19).