ECZ Otwock
 • Umów się online
Menu

dr n. med. Stanisław Szempliński

specjalista urolog-chirurg, Urolog FEBU (Fellow of European Board of Urology)

w 2008 roku uzyskał specjalizację z urologii oraz międzynarodowy tytuł Fellow of European Board of Urology.

W 2010 roku obronił pracę doktorską pt: „Krytyczna ocena własnego schematu biopsji mappingowej stercza u mężczyzn, u których podejrzenie raka stanowi jedynie podwyższenie stężenia PSA w surowicy”, okazała się ona najlepszą pracą doktorską obronioną tego roku co znalazło uznanie Polskiego Towarzystwa Urologicznego w postaci nagrody im. prof. Tadeusza Krzeskiego.

Główne kierunki zainteresowań:

 • diagnostyka raka prostaty w oparciu o badanie rezonansu magnetycznego i biopsję fuzyjną stercza
 • radykalne leczenie raka pęcherza moczowego z wytworzeniem pęcherza zastępczego i zachowaniem funkcji seksualnych
 • opieka okołooperacyjna nad chorymi przed cystektomią radykalną (program ERAS; przyspieszone zdrowienie pooperacyjne)

Zakres leczenia  / choroby:

rak stercza/prostaty, rak pęcherza moczowego, rak nerki, rak jądra, łagodny rozrost stercza/prostaty, zapalenie stercza/prostaty, kamica układu moczowego, nietrzymanie moczu

Zakres zabiegów:

Biopsja fuzyjna prostaty/stercza/gruczołu krokowego (z wykorzystaniem  badania  rezonansu magnetycznego), HIFU (ultradźwiękowe niszczenie ognisk raka prostaty), Laparoskopowa prostatektomia radykalna, TURT (przezcewkowa elektroresekcja guza pęcherza moczowego), Immunoterapia dopęcherzowa (wlewki BCG), Cystektomia radykalna z odprowadzeniem moczu sposobem Brickera, Cystektomia radykalna z wytworzeniem zastępczego pęcherza jelitowego, Laparoskopowa nefrektomia radykalna, Częściowe wycięcie nerki wraz z guzem (NSS), Orchidektomia radykalna (usunięcie jądra w przypadku raka), Przezcewkowa elektroresekcja gruczolaka stercza/prostaty (TURP), Ureterolitolapaksja (URSL – usunięcie złogu z moczowodu), Beznapięciowe wszczepienie taśmy podcewkowej (TVT, TOT – w przypadku nietrzymania moczu)

Publikacje:

 1. Sosnowski R, Szempliński S, Modzelewska E, Dobruch J, Antoniewicz AA, Borówka A. Tolerance of pain during and twelve hours after transrectal ultrasoun guided biopsy of the prostate.Urol Pol (P J Urol) 2006; 59 (3)
 2. Szempliński S, Dobruch J, Szopiński T, Szostek P, Dzik T, Borówka A, Primary carcinoma of the male urethra with metastasis to the glans penis. Case report. (Urol. Pol. 2006; 59 (4), 322-325
 3. Nyk Ł, Szempliński S, Dobruch J, Antoniewicz AA, Borówka A. Characteristic of prostate cancer diagnosed by biopsy performed solely because of elevated PSA. Urol Pol (Pol J Urol) 2007; 60 (suppl. 1): 17-18.
 4. Dobruch J, Szempliński S. European Urology Residents Education Programme (EUREP). P Urol 2007;46
 5. Szempliński S, Dobruch J, Modzelewska E, Dzik T, Borówka A. Comparsion of prostate cancer detection in prostate mapping biopsy performed according to the sekstant and extended schemes in men in whom the only suspicition of PCA is increased serum PSA. Urol Pol (Pol J Urol)2007;60(suppl.1):16
 6. Szempliński S, Borówka A. The density of random TRUS guided prostate biopsy in men in whom the only suspicion of cancer is elevated serum PSA .  Pol J Urol 2010/11/4
 7. Szempliński S,  Modzelewska E, Dzik T, Dobruch J, Borówka A. Gęstość wielomiejscowej biopsji "mappingowej" stercza wykonywanej pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej u mężczyzn, u których podejrzewa się raka jedynie na podstawie podwyższenia stężenia swoistego antygenu sterczowego w surowicy. P Urol 2010;62
 8. Szempliński S, Krytyczna ocena własnego schematu biopsji "mappingowej" stercza u mężczyzn, u których podejrzenie raka stanowi jedynie podwyższenie stężenia PSA w surowicy. P Urol  2011; 69
 9. Szempliński S, Szkrzypczyk M. Jeszcze o diagnostyce i leczeniu raka pęcherza moczowego (nowe doniesienia o PDD - diagnostyce fotodynamicznej). P Urol 2014;86
 10. Skrzypczyk MA, Dobruch J, Nyk L, Szostek P, Szempliński S, Borówka A.Should all specimens taken during surgical treatment of patients with benign prostatic hyperplasia be assessed by a pathologist?Cent European J Urol. 2014;67(3):227-32.
 11. Skrzypczyk MA, Nyk Ł, Szostek P, Szempliński S, Borówka A, Dobruch J.The role of endoscopic bladder tumour assessment in the management of patients subjected to transurethral bladder tumour resection.Eur J Cancer Care (Engl). 2015 Dec 29.
 12. Lewicki A, Szempliński S, Zagrodzka M, Lorenc T. Jak poprawić wynik biopsji stercza? Zastosowanie wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego oraz fuzji obrazów MRI i TRUS. P Urol 2017;101
 13. Szempliński S, Oszczudłowski M, Skrzypczyk M, Dobruch J. Własne doświadczenia wprowadzania programu ERAS u chorych poddawanych cystektomii radykalnej. P Urol 2017;101

 

Nasze placówki
facebook youtube
USG DOPPLER, USG TARCZYCY, USG PIERSI, USG JAMY BRZUSZNEJ - REJESTRACJA 22 710 33 33 || W SZPITALU OBOWIĄZUJE ZAKAZ ODWIEDZIN ! PRZYPOMINAMY O PRZESTRZEGANIU ZASAD DOT. PRAWIDŁOWEGO, BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ KORONAWIRUSA (COVID-19).