ECZ Otwock
  • Umów się online
Menu

Profilowanie nowotworu

Test Profilowanie nowotworu / analiza 47 genów

+ konsultacja specjalistyczna   | do wyboru: konsultacja kierująca na test   /   konsultacja - omówienie wyników testu |   

cena: 6100 PLN

Test wymaga dostarczenia skierowania od lekarza!   Pobierz skierowanie >

 


 

Nowotwór złośliwy rozwija się w momencie, gdy w DNA komórek nagromadzone zostaną liczne mutacje. Od rodzaju tych mutacji zależy dobór właściwego schematu leczenia, w tym terapii celowanej.

Proponowany przez nas test, oparty o sekwencjonowanie genomowe, polega na analizie całej sekwencji kodującej 47 genów, które ulegają mutacjom w nowotworach. Na tej podstawie proponujemy schematy skuteczniejszej terapii raka. Należy jednak pamiętać, żedecyzja o możliwości zastosowania danej terapii zależy od uwarunkowań klinicznych i decyzji lekarza prowadzącego.

Do wykonania badania potrzebujemy wycinek tkanki nowotworowej (bloczek parafinowy) i wykonane z niego preparaty histopatologiczne (szkiełka) oraz 10 ml krwi obwodowej. Badane geny: ABL1; ALK; APC; ATM; BRAF; CDH1; CDKN2A; CHEK2; CSF1R; CTNNB1; DDR2;

EGFR; ERBB2; ERBB4; EZH2; FBXW7; FLT3; GNA11; GNAQ; HNF1A; HRAS; IDH1; IDH2; IGF1R; JAK1; JAK2; JAK3; KDR; KIT; KRAS; MAP2K1; MET; MLH1; MPL; NOTCH1; NPM1; NRAS; PDGFRA; PDGFRB; PTEN; PTPN11; RET; SMAD4; SMARCB1; SMO; SRC; TP53; VHL

 

Nasze placówki
facebook youtube
USG DOPPLER, USG TARCZYCY, USG PIERSI, USG JAMY BRZUSZNEJ - REJESTRACJA 22 710 33 33 || W SZPITALU OBOWIĄZUJE ZAKAZ ODWIEDZIN ! PRZYPOMINAMY O PRZESTRZEGANIU ZASAD DOT. PRAWIDŁOWEGO, BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ KORONAWIRUSA (COVID-19).