ECZ Otwock
  • Umów się online
Menu

Profilowanie somatyczne BRCA1, BRCA2

Test Profilowanie somatyczne BRCA1, BRCA2 / analiza 2 genów

+ konsultacja specjalistyczna   | do wyboru: konsultacja kierująca na test   /   konsultacja - omówienie wyników testu |   

cena: 4100 PLN

Test wymaga dostarczenia skierowania od lekarza!   Pobierz skierowanie >

 


 

Nowotwór złośliwy rozwija się w momencie, gdy w DNA komórek nagromadzone zostaną liczne mutacje. Od rodzaju tych mutacji zależy dobór właściwego schematu leczenia, w tym terapii celowanej. Proponowany przez nas test, oparty o sekwencjonowanie genomowe, polega na analizie całej sekwencji kodującej genów BRCA1 i BRCA2, bez różnicowania czy zaobserwowane u pacjenta warianty są zmianami terminalnymi (wrodzonymi) czy somatycznymi (charakterystycznymi dla nowotworu). Badanie może być szczególnie istotne dla pacjentek z rakiem jajnika, kwalifikowanych do terapii olaparibem. Należy pamiętać, że decyzja o możliwości zastosowania danej terapii zależy od uwarunkowań klinicznych i decyzji lekarza prowadzącego. Do wykonania badania potrzebujemy wycinek tkanki nowotworowej (bloczek parafinowy) i wykonane z niego preparaty histopatologiczne (szkiełka).

Nasze placówki
facebook youtube
USG DOPPLER, USG TARCZYCY, USG PIERSI, USG JAMY BRZUSZNEJ - REJESTRACJA 22 710 33 33 || W SZPITALU OBOWIĄZUJE ZAKAZ ODWIEDZIN ! PRZYPOMINAMY O PRZESTRZEGANIU ZASAD DOT. PRAWIDŁOWEGO, BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ KORONAWIRUSA (COVID-19).