ECZ Otwock
  • Umów się online
Menu

Nowotwory układu pokarmowego

Test Nowotwory układu pokarmowego / analiza 38 genów

+ konsultacja specjalistyczna   | do wyboru: konsultacja kierująca na test   /   konsultacja - omówienie wyników testu |   

cena: 3600 PLN

Test wymaga dostarczenia skierowania od lekarza!   Pobierz skierowanie >

 


 

Nowotwory układu pokarmowego dotyczą żołądka, jelit oraz innych narządów pełniących funkcje trawienne. Dziedziczny rozlany rak żołądka jest powodowany mutacjami w genie CDH1 i zazwyczaj dotyka osoby około 38 r.ż., przy czym skumulowane ryzyko rozwinięcia raka do 80 r.ż. wynosi 80%. U kobiet występuje także podwyższone ryzyko raka piersi. Guzy stromalne przewodu pokarmowego są zazwyczaj związane z mutacjami w genie KIT i zazwyczaj występują jako objaw izolowany, aczkolwiek mogą pojawiać się także w przebiegu neurofibromatozy typu I. Zespół Carneya-Stratakisa jest związany z występowaniem przyzwojaków i guzów stromalnych żołądka, co jest efektem nieprawidłowego działania genów SDHB, SDHC, SDHD. Rak przełyku i rogowiec dłoni i stóp są związane z mutacjami w genie RHBDF2. Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów a jego formy dziedziczne można podzielić na dwa główne typy: związane i niezwiązane z polipowatością, czyli występowaniem w ścianie jelita drobnych narośli, które z czasem mogą przekształcić się w gruczolakoraki. Dziedziczny rak jelita grubego jest najczęściej związany z zespołem Lyncha, w którym występują uszkodzenia genów związanych z naprawą uszkodzeń DNA (MLH1, MSH2, PMS2, MSH6). Pacjenci z zespołem Lyncha mają 78% ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, u kobiet występuje ponadto 40-60% ryzyko zachorowania na raka endometrium. Rodzinna polipowatość gruczolakowata jest związana z występowaniem w jelicie grubym setek gruczolaków - polipów. Nieleczona choroba, niemal u 100% pacjentów w wieku 35-40 lat prowadzi do powstania raka. Problem dotyczy 1 na 10 000 osób i jest czasem związana z występowaniem innych nowotworów, w tym raka brodawkowatego tarczycy i hepatoblastoma. Inne, rzadsze zespoły dziedziczne obejmują zespół Peutza-Jeghersa, młodzieńczą polipowatość i zespół Cowdena. Te zespoły dotykają 1 na 100-200 000 osób. Zespół Peutza- Jeghersa związany jest z występowaniem licznych hamartomatycznych polipów w jelicie grubym oraz ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka jelita grubego, jelita cienkiego, żołądka i trzustki. Pacjenci z zespołem Cowdena mają hamartomatyczne guzy skóry, jelit i tarczycy oraz zwiększone ryzyko zachorowania na raka tarczycy i piersi.

Nasze placówki
facebook youtube
USG DOPPLER, USG TARCZYCY, USG PIERSI, USG JAMY BRZUSZNEJ - REJESTRACJA 22 710 33 33 || W SZPITALU OBOWIĄZUJE ZAKAZ ODWIEDZIN ! PRZYPOMINAMY O PRZESTRZEGANIU ZASAD DOT. PRAWIDŁOWEGO, BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ KORONAWIRUSA (COVID-19).