ECZ Otwock
  • Umów się online
Menu

Test BIAŁACZKI

Test Test BIAŁACZKI / analiza 24 genów

+ konsultacja specjalistyczna   | do wyboru: konsultacja kierująca na test   /   konsultacja - omówienie wyników testu |   

cena: 3000 PLN

Test wymaga dostarczenia skierowania od lekarza!   Pobierz skierowanie >

 


 

Białaczki to nowotwory złośliwe związane z nieprawidłowym rozrostem komórek układu krwiotwórczego. Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL), ostra białaczka mieloblastyczna (AML) i zespoły mielodysplastyczne (MDS) mogą być powodowane odziedziczonymi mutacjami w różnych genach. AML jest najczęściej powodowana zmianami w genach RUNX1, CEBPA i GATA2 . Białaczki mogą także występować jako składowe licznych zespołów uwarunkowanych genetycznie. Zespoły mielodysplastyczne i ostra białaczka mielodysplastyczna są często związane z układowymi zaburzeniami szpiku kostnego (neutropenia, anemia Fanconiego, dyskeratoza wrodzona). Do innych zespołów genetycznych, w których obserwuje się zwiększone ryzyko zachorowania na białaczkę należy zespół Li-Fraumeni, ataksja-teleangiektazja, zespół Blooma, neurofibromatoza typu I oraz zespół Noonan. Istnieją też doniesienia wskazujące na udział w patogenezie białaczek genów naprawy DNA, których uszkodzenia obserwuje się m.in. w zespole Lyncha.

Nasze placówki
facebook youtube
USG DOPPLER, USG TARCZYCY, USG PIERSI, USG JAMY BRZUSZNEJ - REJESTRACJA 22 710 33 33 || W SZPITALU OBOWIĄZUJE ZAKAZ ODWIEDZIN ! PRZYPOMINAMY O PRZESTRZEGANIU ZASAD DOT. PRAWIDŁOWEGO, BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ KORONAWIRUSA (COVID-19).