ECZ Otwock
  • Umów się online

Profilaktyka wymiotów u chorych na nowotwory - badanie obserwacyjne

WPŁYW PRZESTRZEGANIA WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH
PROFILAKTYKI WYMIOTÓW U CHORYCH NA NOWOTWORY,
LECZONYCH POWTARZAJĄCYMI SIĘ CYKLAMI CHEMIOTERAPII
W SCHEMATACH O ŚREDNIM LUB WYSOKIM POTENCJALE EMETOGENNYM (MEC lub HEC)
W EUROPIE WSCHODNIEJ

•             Rekrutacja otwarta

•             Obserwacyjne badanie nieinterwencyjne


Kontakt:
Sekretariat Oddziału Onkologii nr tel. 22 710 30 25

Nasze placówki
facebook youtube