ECZ Otwock
  • Umów się online

Rak przerzutowy niedrobnokomórkowy płuca

RANDOMIZOWANE, PROWADZONE METODĄ OTWARTEJ PRÓBY BADANIE TERAPII STANDARDOWĄ
I WYSOKĄ DAWKĄ CEMIPLIMAB, PRZECIWCIAŁO ANTY-PD-1 W SKOJARZENIU Z IPILIMUMABEM
W LECZENIU DRUGIEGO RZUTU
U PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM NIEDROBNOKOMÓRKOWYM RAKIEM PŁUCA
Z EKSPRESJĄ PD-L1 NA MNIEJ NIŻ 50% GUZÓW.


•    Kryteria włączenia i wyłączenia: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03430063


Kontakt:
Sekretariat Oddziału Onkologii nr tel. 22 710 30 25

Nasze placówki
facebook youtube