ECZ Otwock
  • Umów się online

Rak dróg żółciowych

BADANIE KLINICZNE PROWADZONE METODĄ PODWÓJNIE ŚLEPEJ PRÓBY
OCENIAJĄCE VARLITINIB PLUS CAPECITABINE versus PLACEBO PLUS CAPECITABINE
JAKO LECZENIE UKŁADOWE DRUGIEJ LINII U PACJENTÓW
Z ZAAWANSOWANYM LUB PRZERZUTOWYM RAKIEM DRÓG ŻÓŁCIOWYCH.

•             Kryteria włączenia i wyłączenia: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03093870


Kontakt:
Sekretariat Oddziału Onkologii nr tel. 22 710 30 25

Nasze placówki
facebook youtube