... z myślą o Tobie wdrażamy nowe technologie

Chirurgia
Strona główna

Ginekologia onkologiczna

GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA

Kompleksowa oferta medyczna dla kobiet w każdym wieku.
Europejskie Centrum Zdrowia Otwock oferuje pełen wachlarz zabiegów operacyjnych w zakresie ginekologii onkologicznej, w tym z zastosowaniem zaawansowanych technik małoinwazyjnych.

Diagnozujemy i leczymy:
- nowotwór szyjki macicy, 
- nowotwór jajnika, 
- nowotwór sromu i inne nowotwory,
- stany przednowotworowe szyjki macicy i trzonu, raka szyjki macicy, raka sromu z procedurą węzła wartowniczego,
- torbiele jajników,
- mięśniaki macicy.

Metody leczenia - laparoskopia, laparotomia, operacje przezpochwowe

Diagnostyka i zabiegi ginekologiczno-onkologiczne:
- kompleksowe badania w tym tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny
- testy genetyczne m. in. w kierunku dziedzicznego raka piersi i raka jajnika
- kompletny zakres badań biochemicznych, hormonalnych, bakteriologicznych, łącznie z oznaczaniem markerów nowotworowych
- laparoskopowe usunięcie macicy z węzłami chłonnymi miednicy mniejszej i okołoaortalnymi 
- laparoskopowy staging - określenie stopnia zaawansowania klinicznego choroby nowotworowej
- chirurgia onkologiczna ?choroby piersi (USG, mammografia, biopsja)
- nowoczesne leczenie raka piersi:
* BCT zabiegi oszczędzające pierś z procedurą węzła wartowniczego
* zabiegi profilaktyczne :mastektomia profilaktyczna obustronna z rekonstrukcją
- leczenie operacyjne w ginekologii onkologicznej:
* usunięcie zmian z jajników
* operacje na przydatkach- laparoskopowe profilaktyczne usunięcie przydatków u pacjentek z potwierdzoną  mutacją BRCA 1/2. Oznaczenie mutacji BRCA 1/2 dotyczy: pacjentek z obciążonym wywiadem rodzinnym onkologicznym, pacjentek z rozpoznanym rakiem jajnika, jajowodu, otrzewnej oraz z rakiem piersi
- usunięcie mięśniaków macicy drogą laparoskopii i laparotomii
- amputacja trzonu macicy laparoskopowo SLH
- całkowite usunięcie macicy laparoskopowo TLH w zmianach łagodnych jak i w raku trzonu macicy łącznie z usunięciem węzłów chłonnych miednicy mniejszej i okołoaortalnych.

LECZENIE OPERACYJNE W ZAKRESIE GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ:

Laparoskopia
- laparoskopowa histerektomia zmodyfikowana radykalna w nowotworach złośliwych trzonu macicy z systemową limfedenetkomią TLH, 
- laparoskopowa histerektomia radykalna i zmodyfikowana radykalna w nowotworach złośliwych szyjki macicy z systemową limfedenektomią TLH, 
- laparoskopowa systemowa limfadenektomia jako uzupełnienie konizacji szyjki macicy lub trachelektomii w nowotworach złośliwych szyjki macicy,
- laparoskopowa histerektomia zmodyfikowana radykalna z systemową limfadenektomią, resekcją sieci większej z ewent. wycięciem wyrostka robaczkowego we wczesnych stadiach nowotworów złośliwych jajnika,  
- limfadenektomia okołoaortalana w rakach szyjki macicy wyższego stopnia zaawansowania przed planowanym leczeniem skojarzonym u pacjentek nie kwalifikujących się do radykalnej operacji w nowotworach złośliwych szyjki macicy, 
- limfedenektomia systemowa u pacjentek u których nie został spełniony pełny protokół operacyjny w leczeniu opoeracyjnym nowotworów złośliwych trzonu macicy,
- laparoskopowe operacje stagingowe u pacjentek z nowotorami narządu płciowego u których nie został spełniony protokół operacyjny,  
- laparoskopowe operacje stagingowe u pacjentek z nowotorami narządu płciowego pragnących zachować płodność, 
- laparoskopowe operacje stagingowe u pacjentek z nowotorami narządu płciowego celem rozstrzygnięcia stopnia zaawansowania lub identyfikacji zmiany pierwotnej, przed chemioterapią neoadjuwantową, 
- laparoskopowe operacje w zmianach łagodnych macicy i jajników, 
- laparoskopowe operacje u pacjentek z potwierdzonym nosicielstwem m. in. mutacji BRCA1/2 ,
- histerektomia przezpochwowa w asyście laparoskopowej LAVH, 
- laparoskopowa amputacja trzonu macicy SLH z zachowaniem aseptyki onkologicznej podczas morcelacji mięśniaków, 
- laparoskopowe wyłuszczenie mięśniaków macicy z zachowaniem aseptyki onkologicznej podczas morcelacji mięśniaków. 

Laparotomia, zabiegi pochwowe
- operacje radykalne z systemową limfedenektomią w nowotworach złośliwych trzonu macicy, 
- operacje radykalne w nowotworach złośliwych szyjki macicy w leczeniu pierwotnym, 
- operacje radykalne z cytoredukcją w nowotworach złośliwych jajnika, 
- operacje cytoredukcyjne we wznowach w nowotworach złośliwych szyjki , trzonu i jajnika, 
- operacje radykalne w nowotworach złośliwych sromu z węzłem wartowniczym / limfadenektomią, 
- operacje radykalne w nowotworach złośliwych pochwy, 
- w przypadkach zaawansowanych wymagających resekcji, zespoleń jelitowych czy wytrzewienia miednicy mniejszej zabiegi odbywają się w zespole wielospecjalistycznym Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Kliniki Urologii ECZ  Otwock,
- histerektomia przezpochwowa z plastyką pochwy i krocza.