... z myślą o Tobie wdrażamy nowe technologie

Urologia
Strona główna

dr n.med. Hubert Kamecki

Specjalista urolog, FEBU. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Podczas studiów zdobywał doświadczenie za granicą, a jego wykształcenie medyczne zostało certyfikowane w USA. W latach 2017-2021 pracownik Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, od 2021 roku doświadczenie zawodowe zdobywa w Oddziale Urologii ECZ Otwock.

Aktywny naukowo. Autor i współautor licznych prac naukowych i poglądowych opublikowanych w renomowanych czasopismach medycznych, w tym w European Urology - najbardziej prestiżowym periodyku urologicznym świata. W 2021 z wyróżnieniem obronił pracę doktorską zatytułowaną: "Rozpoznanie przypadkowe raka pęcherza moczowego: charakterystyka i rozpowszechnienie zjawiska oraz jego znaczenie dla pierwotnego stopnia zaawansowania i przebiegu choroby".

Główne pole zainteresowań naukowych to diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych układu moczowo-płciowego.
Poza pracą zawodową i naukową pasjonuje się turystyką górską i krajoznawstwem.