... z myślą o Tobie wdrażamy nowe technologie

Badania kliniczne
Strona główna

Rak prostaty

Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie III fazy z grupą kontrolną, u pacjentów z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego opornym na kastrację otrzymujących kabozantynib (XL184) w skojarzeniu z atezolizumabem w porównaniu z drugą nową terapią hormonalną (NHT).

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04446117