• Umów się online

Genetyka onkologiczna


Badania genetyczne pozwalają  wykryć zagrożenie nowotworowe na kilka lub kilkanaście lat przed pojawieniem się objawów klinicznych, zwiększając przez to szanse skutecznej profilaktyki.

Ponadto, u części chorych na nowotwór, w zależności od wyników badań genetycznych - zmieniany jest sposób leczenia.


Europejskie Centrum Zdrowia Otwock prowadzi badania mające na celu wykrycie i objęcie opieką lekarską rodzin, w których występują nowotwory.

NOWOŚĆ - TEST W KIERUNKU RAKA PROSTATY


TEST 4K Score
 
Cena 1600 zł


Test 4KScore umożliwia ocenę ryzyka zachorowania na raka prostaty nawet z 20 letnim wyprzedzeniem. 4K Score t abadanie diagnostyczne dla mężczyzn, którzy są obciążeni genetycznie (posiadają krewnego pierwszego lub drugiego stopnia, u którego wykryty został nowotwór prostaty).

Badanie 4K Score pozwala również na określenie zasadności wykonania biopsji gruczołu krokowego, może służyć także jako narzędzie pomagające w podjęciu decyzji o kolejnej biopsji.

 

Badanie 4Kscore Test jest jedynym badaniem krwi, które bardzo dokładnie identyfikuje ryzyko pojawienia się agresywnego raka prostaty zanim jeszcze wykonana zostanie biopsja gruczołu krokowego. Jest pierwszym narzędziem, które pomaga podjąć decyzję o konieczności wykonania biopsji u pacjentów z silnym obciążeniem rodzinnym lub z prawidłowym stężeniem PSA.


PORADA GENETYCZNA

Porada - konsultacja  genetyczno-onkologiczna  - wizyta  u specjalisty genetyka/profesorska

Cena: 200 PLN

 
TEST  PODSTAWOWY  ZWIĘKSZONEGO  RYZYKA  RAKÓW 

Test podstawowy  zwiększonego genetycznego ryzyka raków w populacji polskiej
Badane geny: BRCA1 (3 zmiany), CHEK2 (4 zmiany), NBS1 (1 zmiana)
Cena: 495 PLN

Opis:
Test dla populacji polskiej wykrywający 8 mutacji trzech genach: BRCA1 (3 zmiany), CHEK2 (4 zmiany) i NBS1 (1 zmiana).
Przed przystąpieniem do wykonania badania wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.

Do ceny testu należy doliczyć opłatę za izolowanie DNA z próbki krwi – 35 PLN. W przypadku wykonywania kilku testów z jednej próbki opłata za izolację DNA jest jednorazowa, wspólna dla wszystkich testów z jednej próbki.

Usługa  zawiera:
a) wykonanie testu genetycznego,
b) konsultację wyników po przeprowadzeniu testu.
 
TEST  PODSTAWOWY  RYZYKA  RAKA  PIERSI  I RAKA  JAJNIKA

Test podstawowy zwiększonego genetycznego ryzyka raka sutka i raka jajnika - BRCA1
Badane geny: BRCA1 (3 zmiany)
Cena: 198 PLN

Opis:
Test dla populacji polskiej wykrywający 3 mutacje w genie BRCA1 - zwiększone ryzyko raka sutka i raka jajnika.

Przed przystąpieniem do wykonania badania wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.

Do ceny testu należy doliczyć opłatę za izolowanie DNA z próbki krwi – 35 PLN. W przypadku wykonywania kilku testów z jednej próbki opłata za izolację DNA jest jednorazowa, wspólna dla wszystkich testów z jednej próbki.

Usługa  zawiera:
a) wykonanie testu genetycznego,
b) konsultację wyników po przeprowadzeniu testu.
 TEST ROZSZERZONY RYZYKA RAKA PIERSI I RAKA JAJNIKA

Test  poszerzony  wysokiego  ryzyka  raka  piersi  i  raka  jajnika (TWR/s)
Badane geny: BRCA1 (8 zmian),  BRCA2 (5 zmian)
Cena: 405 PLN

Opis:
Test dla populacji polskiej wykrywający 13 mutacji dwóch genach: BRCA1 (8 zmian) i BRCA2 (5 zmian).

Przed przystąpieniem do wykonania badania wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.

Do ceny testu należy doliczyć opłatę za izolowanie DNA z próbki krwi – 35 PLN. W przypadku wykonywania kilku testów z jednej próbki opłata za izolację DNA jest jednorazowa, wspólna dla wszystkich testów z jednej próbki.

Usługa  zawiera:
a) wykonanie testu genetycznego,
b) konsultację wyników po przeprowadzeniu testu.
 
NAJSZERSZY TEST RYZYKA RAKA PIERSI I RAKA JAJNIKA – „TWR BAŁTYK”

Test  wysokiego  ryzyka  raka  piersi / jajnika  w populacjach  Morza  Bałtyckiego  (TWR Bałtyk)
Badane geny: BRCA1 (20 zmian), BRCA2 (12 zmian)
Cena: 495 PLN

Opis:
Test dla populacji Morza Bałtyckiego (Duńczycy, Szwedzi, Niemcy, Słowianie) wykrywający 32 mutacje założycielskie dwóch genów - BRCA1 (20 zmian), BRCA2 (12 zmian).

Test dla populacji Morza Bałtyckiego (Duńczycy, Szwedzi, Niemcy, Słowianie) wykrywający 32 mutacje założycielskie dwóch genów - BRCA1 i BRCA2. Pacjentki ze szczególnymi genotypami mają ryzyko wystąpienia raka piersi >30%. Jeśli zostaną zastosowane odpowiednie opcje zapobiegania, to ryzyko można zmniejszyć do kilku procent. Głównym wskazaniem do wykonania powyższego badania jest wystąpienie raka piersi wśród krewnych ze strony matki lub ojca, jednak kobiety z wysokim ryzykiem nowotworu pochodzą często także z rodzin bez zachorowań na raka.

Przed przystąpieniem do wykonania badania wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.

Do ceny testu należy doliczyć opłatę za izolowanie DNA z próbki krwi – 35 PLN. W przypadku wykonywania kilku testów z jednej próbki opłata za izolację DNA jest jednorazowa, wspólna dla wszystkich testów z jednej próbki.

Usługa  zawiera:
a) wykonanie testu genetycznego,
b) konsultację wyników po przeprowadzeniu testu.
 ZESTAW TESTÓW : SUTEK / JAJNIK / J.GRUBE / NERKA / TARCZYCA / PROSTATA

Zestaw  testów  zwiększonego  genetycznego  ryzyka  raków  w  populacji  polskiej  dla narządów: sutek / jajnik / jelito grube / nerka / tarczyca/ prostata
Badane geny: CHEK2 multipleks , CHEK 2 del5395
Cena: 225 PLN

Opis:
Test zwiększonego genetycznego ryzyka raków w populacji polskiej dla narządów: sutek / jajnik / jelito grube / nerka / tarczyca/ prostata  - CHEK2 multipleks , CHEK 2 del5395.

Jest to zestaw dwóch testów CHEK2: multipleks i del5395, w cenie obniżonej względem sumy pojedynczych testów i pojedynczą opłatą za izolację DNA – łącznie zniżka wynosi 44 PLN.

Przed przystąpieniem do wykonania badania wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.

Do ceny testu należy doliczyć opłatę za izolowanie DNA z próbki krwi – 35 PLN. W przypadku wykonywania kilku testów z jednej próbki opłata za izolację DNA jest jednorazowa, wspólna dla wszystkich testów z jednej próbki.

Usługa  zawiera:
a) wykonanie testu genetycznego,
b) konsultację wyników po przeprowadzeniu testu.
 TEST CHEK2 MULTIPLEKS : SUTEK / JAJNIK / J.GRUBE / NERKA / TARCZYCA / PROSTATA

Test zwiększonego genetycznego ryzyka raków w populacji polskiej dla narządów: sutek / jajnik / jelito grube / nerka / tarczyca / prostata
Badane geny: CHEK2 multipleks
Cena: 171 PLN

Opis:
Test zwiększonego genetycznego ryzyka raków w populacji polskiej dla narządów: sutek / jajnik / jelito grube / nerka / tarczyca/ prostata  - CHEK2 multipleks.

Przed przystąpieniem do wykonania badania wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.

Do ceny testu należy doliczyć opłatę za izolowanie DNA z próbki krwi – 35 PLN. W przypadku wykonywania kilku testów z jednej próbki opłata za izolację DNA jest jednorazowa, wspólna dla wszystkich testów z jednej próbki.

Usługa  zawiera:
a) wykonanie testu genetycznego,
b) konsultację wyników po przeprowadzeniu testu.
 TEST CHEK2 del5395 : SUTEK / JAJNIK / J.GRUBE / NERKA / TARCZYCA / PROSTATA

Test  zwiększonego  genetycznego  ryzyka  raków  w populacji  polskiej  dla  narządów:  sutek / jajnik / jelito grube / nerka / tarczyca / prostata
Badane geny: CHEK 2 del5395
Cena: 63 PLN

Opis:
Test zwiększonego genetycznego ryzyka raków w populacji polskiej dla narządów: sutek / jajnik / jelito grube / nerka / tarczyca/ prostata  - CHEK 2 del5395.

Przed przystąpieniem do wykonania badania wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.

Do ceny testu należy doliczyć opłatę za izolowanie DNA z próbki krwi – 35 PLN. W przypadku wykonywania kilku testów z jednej próbki opłata za izolację DNA jest jednorazowa, wspólna dla wszystkich testów z jednej próbki.

Usługa  zawiera:
a) wykonanie testu genetycznego,
b) konsultację wyników po przeprowadzeniu testu.RAK PROSTATY: TEST RYZYKA AGRESYWNEGO RAKA  - NBS1

Test zwiększonego ryzyka agresywnego raka prostaty
Badane geny: NBS1
Cena: 63 PLN

Opis:
Test zwiększonego ryzyka agresywnego raka prostaty  - NBS1.
U nosicieli specyficznych mutacji w genie NBS1 stwierdza się umiarkowanie zwiększone ryzyko wystąpienia raka prostaty. U nosicieli specyficznych mutacji genu NBS1 , u których w rodzinie stwierdzono co najmniej jedno zachorowanie na raka prostaty, ryzyko zachorowania na raka stercza jest najprawdopodobniej wysokie. Oferowany test oparty jest na analizie zmian występujących w genie NBS1 wykrytych w polskiej populacji.

Przed przystąpieniem do wykonania badania wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.

Do ceny testu należy doliczyć opłatę za izolowanie DNA z próbki krwi – 35 PLN. W przypadku wykonywania kilku testów z jednej próbki opłata za izolację DNA jest jednorazowa, wspólna dla wszystkich testów z jednej próbki.

Usługa  zawiera:
a) wykonanie testu genetycznego,
b) konsultację wyników po przeprowadzeniu testu.RAK PROSTATY:  TEST RYZYKA RAKA PROSTATY - HOXB13 G84E

Test zwiększonego ryzyka raka prostaty - HOXB13 G84E
Badane geny: HOXB13 G84E
Cena: 63 PLN

Opis:
Test zwiększonego ryzyka raka prostaty - HOXB13 G84E

Przed przystąpieniem do wykonania badania wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.

Do ceny testu należy doliczyć opłatę za izolowanie DNA z próbki krwi – 35 PLN. W przypadku wykonywania kilku testów z jednej próbki opłata za izolację DNA jest jednorazowa, wspólna dla wszystkich testów z jednej próbki.

Usługa  zawiera:
a) wykonanie testu genetycznego,
b) konsultację wyników po przeprowadzeniu testu.RAK PROSTATY:  TEST RYZYKA RAKA PROSTATY - RS 188140481

Test zwiększonego ryzyka raka prostaty
Badane geny: RS 188140481
Cena: 63 PLN

Opis:
Test zwiększonego ryzyka raka prostaty - RS 188140481.

Przed przystąpieniem do wykonania badania wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.

Do ceny testu należy doliczyć opłatę za izolowanie DNA z próbki krwi – 35 PLN. W przypadku wykonywania kilku testów z jednej próbki opłata za izolację DNA jest jednorazowa, wspólna dla wszystkich testów z jednej próbki.

Usługa  zawiera:
a) wykonanie testu genetycznego,
b) konsultację wyników po przeprowadzeniu testu.TEST RYZYKA RAKA JELITA GRUBEGO (MSH2 i inne: 20 mutacji)

Test wysokiego ryzyka raka jelita grubego
Badane geny: MSH2, MLH1, MSH6 (20 zmian)
Cena: 432 PLN

Opis:
Nosicielstwo mutacji genów MSH2, MSH6, MLH1 (20 zmian) związane jest z wysokim ryzykiem wystąpienia raka jelita grubego. Oferowany test opiera się na analizie panelu powtarzalnych mutacji występujących w genach MSH2, MSH6, MLH1 stwierdzonych w polskiej populacji.

Przed przystąpieniem do wykonania badania wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.

Do ceny testu należy doliczyć opłatę za izolowanie DNA z próbki krwi – 35 PLN. W przypadku wykonywania kilku testów z jednej próbki opłata za izolację DNA jest jednorazowa, wspólna dla wszystkich testów z jednej próbki.

Usługa  zawiera:
a) wykonanie testu genetycznego,
b) konsultację wyników po przeprowadzeniu testu.TEST RYZYKA RAKA JELITA GRUBEGO (APC: 8 mutacji)

Test  wysokiego  ryzyka  raka  jelita grubego
Badane Geny: APC  (8 zmian)
Cena: 315 PLN

Opis:
Nosicielstwo mutacji genu APC  (8 zmian) związane jest z wysokim ryzykiem wystąpienia raka jelita grubego. Oferowany test opiera się na analizie panelu powtarzalnych mutacji występujących w genie APC  stwierdzonych w polskiej populacji.

Przed przystąpieniem do wykonania badania wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.

Do ceny testu należy doliczyć opłatę za izolowanie DNA z próbki krwi – 35 PLN. W przypadku wykonywania kilku testów z jednej próbki opłata za izolację DNA jest jednorazowa, wspólna dla wszystkich testów z jednej próbki.

Usługa  zawiera:
a) wykonanie testu genetycznego,
b) konsultację wyników po przeprowadzeniu testu.
Ocena ryzyka raka na podstawie pomiaru SELENU (Se)

Pomiar stężenia selenu (Se)
Pomiar stężenia selenu.
Cena: 72 PLN

Opis:
Pomiar stężenia selenu wykonywany jest techniką ICP-MS, z zastosowaniem specjalnego protokołu zapewniającego wysoki poziom dokładności wyników (+ / - 5% SD).

Przed przystąpieniem do wykonania badania wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.

Usługa  zawiera:
a) wykonanie badan laboratoryjnych próbki krwi (pacjent powinien być na czczo - co najmniej 6 godzin)
b) konsultację wyników po przeprowadzeniu badania.
 Ocena ryzyka raka na podstawie pomiarów Se, Fe, Zn

Pomiar stężenia selenu (Se), żelaza (Fe), cynku (Zn)
pomiar stężenia Se, Fe, Zn
Cena:  99 PLN

Opis:
Pomiar stężenia selenu, żelaza i cynku w surowicy krwi wykonywany jest nowoczesną techniką analityczną - ICP-MS, z zastosowaniem protokołu zapewniającego bardzo wysoki poziom dokładności wyników.

Przed przystąpieniem do wykonania badania wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.

Usługa  zawiera:
a) wykonanie badan laboratoryjnych próbki krwi (pacjent powinien być na czczo - co najmniej 6 godzin)
b) konsultację wyników po przeprowadzeniu badania.IZOLACJA MATERIAŁU GENETYCZNEGO – DNA, DO TESTÓW GENETYCZNYCH

Izolacja  DNA
Koszt jednorazowy dla wszystkich wykonywanych testów genetycznych z jednej próbki krwi
Cena:  35 PLN

Opis:
Izolowanie materiału genetycznego (DNA) z próbki krwi, niezbędne do wykonania każdego z oferowanych testów genetycznych. W przypadku wykonywania kilku testów z jednej próbki opłata za izolację DNA jest jednorazowa.Badanie USG PIERSI (Warszawa, Otwock)

Badanie  USG  piersi
Wykonanie badania USG piersi w Poradni Genetycznej ECZ Otwock
Cena:   120 - 130 PLN

Opis:
Wykonanie badania USG piersi w Poradni Genetycznej ECZ Otwock
W przypadku wywiadu rodzinnego chorób nowotworowych, wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.Badanie USG PRZEZPOCHWOWE (Warszawa, Otwock)

Badanie  USG  przezpochwowe
Wykonanie badania USG przezpochowego w Poradni Genetycznej ECZ Otwock
Cena:   120 - 150 PLN

Opis:
Wykonanie badania USG przez pochwowego w Poradni Genetycznej ECZ Otwock
W przypadku wywiadu rodzinnego chorób nowotworowych, wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.BIOPSJA POD KONTROLĄ USG (Warszawa, Otwock)

Biopsja  pod  kontrolą  USG
Wykonanie badania USG piersi w Poradni Genetycznej ECZ Otwock
Cena:   170 – 180 PLN

Opis:
Wykonanie biopsji pod kontrolą USG w Poradni Genetycznej ECZ Otwock
W przypadku wywiadu rodzinnego chorób nowotworowych, wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.


KONTAKT
 

ODDZIAŁ OTWOCK
ul. Borowa 14/18
tel. 22 710 33 33
lub
tel. 22 70 33 00


ODDZIAŁ WARSZAWA ( filia )
ul. Szlenkierów 1
01-181 Warszawa
tel. (22) 710 35 00 - umawianie wizyt

poradnia.genetyczna@ecz-otwock.pl

WYBRANE DONIESIENIA MEDIALNE

 
Profesor Jan Lubiński w programie "Zdrowa w każdym detalu" - POLSAT CafeProfesor Jan Lubiński: Przypadek Jolie jest dramatyczny. Są też inne procedury - wywiad w tvn24.

Profesor Jan Lubiński o testach genetycznych w programie "Jak to działa ?"- TVP

RECQUL - nowo odkryty gen odpowiedzialny za raka piersi
Profesorowie Cezary Cybulski i Jan Lubiński w TVN24s4u.gif

Nasze placówki
facebook youtube