Diagnostyka
Szpital onkologiczny

Rada naukowa

Rada Naukowa działająca przy Europejskim Centrum Zdrowia Otwock, pełni nadzór merytoryczny i naukowy.
W skład  Rady wchodzą uznane polskie i światowe autorytety w dziedzinie onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej, chirurgii klatki piersiowej, kardiologii, urologii, jak również psychologii klinicznej.

Do najważniejszych celów pracy Rady Naukowej należy przedstawianie swojego stanowiska i opiniowanie w zakresie: ustalania optymalnych metod leczenia pacjentów Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock, zastosowania nowych technologii i odkryć w dziedzinie nauk medycznych i pokrewnych, w tym w zakresie  stosowanych środków medycznych (leków) oraz metod operacyjnych, rehabilitacyjnych i innych, ustalania perspektywicznych kierunków działalności naukowej i klinicznej, rozwijania współpracy z jednostkami naukowymi, badawczo - rozwojowymi.

Skład Rady Naukowej (w kolejności alfabetycznej)

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka
Prof. Bernard Escudier
Prof. dr hab. n. med. Marek Gołębiowski
Prof. Martin Gore
Prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela
Prof. dr hab. Marek Niezgódka
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Olszewski
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski
Prof. dr hab. n. med. Olgierd Rowiński
Prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik - Przewodniczący Rady
Prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed
Prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki