animacja1

Pierwszy w Polsce prywatny szpital z klinikami CMKP

Ośrodek wielodyscyplinarny, dający możliwość realizacji szerokiej gamy świadczeń zdrowotnych

animacja1

Kardioangiologia

Nowoczesny, wieloprofilowy oddział zabiegowo-zachowawczy,
z pracowniami diagnostycznymi i ambulatorium

WIĘCEJ »
animacja1

Onkologia i Chirurgia

Oddział prowadzi kwalifikację i leczenie onkologiczne w trybie hospitalizacji
i ambulatoryjnym, w tym chemioterapię.

WIĘCEJ »
animacja1

Urologia

Wysoko wykwalifikowane zespoły operatorów oferujące w doskonałych warunkach szpitalnych szeroki zakres zabiegów

WIĘCEJ »
animacja1

Diagnostyka obrazowa

Szpital zapewnia dostęp do najnowocześniejszej aparatury i testów diagnostycznych.

WIĘCEJ »
animacja1

Genetyka onkologiczna

Badania genetyczne w ECZ Otwock pozwalają  wykryć zagrożenie nowotworowe na wiele lat przed zachorowaniem.
U części chorych na nowotwór wynik testu może
wpłynąć na sposób leczenia.  ZBADAJ SWOJE GENY !


WIĘCEJ »
animacja1

Stań oko w oko z OTYŁOŚCIĄ

Chirurgia bariatryczna jest szansą dla osób bezskutecznie walczących z nadwagą i otyłością. To jedna z najbardziej skutecznych metod
leczenia skrajnej otyłości!

 

WIĘCEJ »

prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka

Kariera naukowa

Urodzony w Poznaniu, ukończył gimnazjum im. T. Reytana w Warszawie (1959-1963), a następnie podjął studia na Wydziale Ogólnolekarskim Akademii Medycznej w Warszawie, które ukończył w 1969 r.
W roku 1975 Andrzej Borówka uzyskał tytuł specjalisty I stopnia w chirurgii ogólnej, a następnie w 1978 roku tytuł specjalisty urologa.
Stopień doktora nauk medycznych uzyskał Profesor Andrzej Borówka w roku 1979, przedstawiając prace o znaczeniu retrotrigonizacji podczas adenomektomii gruczolaka stercza. Niezwykła aktywność naukowa sprawiła, że stopień doktora habilitowanego w dziedzinie urologii otrzymał już w 1982 r., zaś tytuł profesora w 1989.

Zainteresowania

Już od początku swej działalności urologicznej Profesor wykazywał wielki talent dydaktyczny, prowadząc wykłady w ramach kursów Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Rozwinął go w latach Akademii Medycznej i stał się jednym z najwybitniejszych animatorów niezwykle bogatej działalności edukacyjnej Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Najważniejsze publikacje

Profesor Andrzej Borówka jest twórcą licznych wydawnictw naukowych z dziedziny urologii, autorem i współautorem ponad 350 publikacji naukowych, promotorem 12 przewodów doktorskich, opiekunem przewodu habilitacyjnego. Był twórcą i wieloletnim redaktorem naczelnym „Przeglądu Urologicznego”.

Pełnione ważne funkcje

Szpital Miejski w Pruszkowie był miejscem stażu podyplomowego Profesora w latach (1969 -1971) oraz pierwszej pracy w Oddziale Chirurgii tegoż szpitala (1971-1975). W latach 1975 – 1981 Profesor pełni funkcje asystenta, starszego asystenta, adiunkta w Klinice Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Kolejny okres kariery Profesora 1981-1994 to stanowiska adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego w Klinice Urologii Akademii Medycznej w Warszawie, a także ordynatora Oddziału Urologii Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie.
Od 1995 r. Profesor pełni funkcję Kierownika Zespołu Dydaktyki Urologicznej CMPK w Oddziale Urologii Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie; od 1997 r. jest kierownikiem Kliniki Urologii CMPK.
Działalność Profesora i jego wybitna rola zostały docenione przez środowisko, czego wyrazem były pełnione funkcje w Polskim Towarzystwie Urologicznym, a później także stanowiska w towarzystwach międzynarodowych. W latach 1984-1996 (przez trzy kadencje) był przewodniczącym Warszawskiego Oddziału PTU, zaś w latach 1992-1996 członkiem Komisji Rewizyjnej PTU. W 1996 r. wszedł w skład Zarządu Głównego, a w 2000 r. został wybrany Prezesem Towarzystwa.

Aktywność i współpraca międzynarodowa

Profesor Andrzej Borówka jest członkiem licznych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, a także współorganizatorem wielu konferencji naukowych: krajowych i zagranicznych. Dzięki Niemu Polskie Towarzystwo Urologiczne stało się sprawnie zarządzanym przedsiębiorstwem, z ugruntowaną pozycją w Europie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka