animacja1

Pierwszy w Polsce prywatny szpital z klinikami CMKP

Ośrodek wielodyscyplinarny, dający możliwość realizacji szerokiej gamy świadczeń zdrowotnych

animacja1

Kardioangiologia

Nowoczesny, wieloprofilowy oddział zabiegowo-zachowawczy,
z pracowniami diagnostycznymi i ambulatorium

WIĘCEJ »
animacja1

Onkologia i Chirurgia

Oddział prowadzi kwalifikację i leczenie onkologiczne w trybie hospitalizacji
i ambulatoryjnym, w tym chemioterapię.

WIĘCEJ »
animacja1

Urologia

Wysoko wykwalifikowane zespoły operatorów oferujące w doskonałych warunkach szpitalnych szeroki zakres zabiegów

WIĘCEJ »
animacja1

Diagnostyka obrazowa

Szpital zapewnia dostęp do najnowocześniejszej aparatury i testów diagnostycznych.

WIĘCEJ »
animacja1

Genetyka onkologiczna

Badania genetyczne w ECZ Otwock pozwalają  wykryć zagrożenie nowotworowe na wiele lat przed zachorowaniem.
U części chorych na nowotwór wynik testu może
wpłynąć na sposób leczenia.  ZBADAJ SWOJE GENY !


WIĘCEJ »
animacja1

Stań oko w oko z OTYŁOŚCIĄ

Chirurgia bariatryczna jest szansą dla osób bezskutecznie walczących z nadwagą i otyłością. To jedna z najbardziej skutecznych metod
leczenia skrajnej otyłości!

 

WIĘCEJ »

prof. dr hab. n .med. Tadeusz M. Orłowski

Zainteresowania

Profesor od 30 lat zajmuje się problematyką nowotworów klatki piersiowej, które stanowią główny przedmiot działalności klinicznej. Bierze udział w licznych programach onkologicznych oraz w pracach grup onkologów, ustalających standardy postępowania onkologicznego, jak np.:

 1. „Rak płuc - sposoby postępowania diagnostyczno-terapeutycznego",
 2. „Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych u dorosłych 2003",
 3. „Zalecenia dotyczące systemowego leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca i złośliwego międzybłoniaka opłucnej",
 4. „Zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na złośliwego międzybłoniaka opłucnej ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji chorego do zewnątrzopłucnowej pneumonektomii (ZOP)").

Najważniejsze publikacje

Pierwsza publikacja z zakresu onkologii - 1978 r.: „Leiomyoma of the lung", J Thoracic Cardiovasc Surg,. Praca doktorska (1978) i praca habilitacyjna (1988) o tematyce onkologicznej. W pierwszej wykazano jednoznacznie, że tzw. „zespół płata środkowego" może mieć etiologię nowotworową i wystąpienie określonych objawów powinno skłaniać do poszukiwania zmian nowotworowych w drzewie oskrzelowym.

Praca habilitacyjna poświęcona była nowatorskiej metodzie paliatywnego leczenia nowotworowej niedrożności dróg oddechowych. Publikacja opisująca tą metodę była pierwszą, jaka ukazała się w  piśmiennictwie medycznym („Palliative intubation of the tracheobronchial tree", J.Thorac Cardiovasc Surg, 1987).

Jest autorem licznych publikacji na temat nowotworowych schorzeń klatki piersiowej.

Aktywność i współpraca międzynarodowa

Profesor w swej działalności, niezwykle aktywnie uczestniczy na arenie międzynarodowej. Znany jest Jego udział w licznych badaniach i  programach onkologicznych:

 1. "Neoadjuwant Chemotherapy for NSCLC (SI009) Taxotere (docetaxel). W latach 1996-1998.
 2. Ministerstwo Zdrowia - program "Promocja standardu skojarzonego leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca " - leczenie neoadjuwantowe Nawelbiną i Cisplatyną niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium NA i  IIIA
 3. Institute Gustave-Poussy w Paryżu - Program IALT (International Adjuvant Lung Cancer Trial)
 4. Program B9E-MC-S132 (Ch.E.S.T), "Randomized Phase III Trial of Surgery Alone or Surgery plus Preoperative Gemcitabine-Cisplatin in Clinical Early Stages (T2N0, T1-2N1, T3N0 and T3N1) Non-Small Celi Lung Cancer (NSCLC)
 5. Program H3E-PL.S051 "Molecular profile as predictive and prognostic factor in NSCLC treated with preoperative chemotherapy (Alimta and cisplatine)
 6. International Association for the Study of Lung Cancer; prace nad nowym systemem oceny stopnia zaawansowania raka płuca
 7. Central European Cooperative Onkology Group, Phase II Trial of Dose-Dense Paclitaxel and Cisplatin as Neo-adjuvant Chemotherapy for Operable Stage II nad IMA Non-Small Celi Lung Cancer.

Ponadto Profesor Orłowski brał udział w przygotowaniu Narodowego Programu Walki z Rakiem. W 1991 r. recenzował projekt programu, zgłaszając uwagi dotyczące leczenia raka płuca, w 1999 r. brał udział w  przygotowaniu aktualnej wersji Narodowego Programu Walki z Chorobami Nowotworowymi.

Pełnione ważne funkcje

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu (1975) następnie adiunkt, docent i profesor w Klinice Klatki Piersiowej tejże Akademii. Od 1992 r. kierownik Kliniki, a od 1998 r. kierownik Kliniki Chirurgii w  Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka