Szpital onkologiczny
Diagnostyka
2024-01-29

Ankieta: Jakość opieki w naszym Szpitalu

Zapraszamy Pacjentów do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu.

 

Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki. Dziękujemy!

 
Ankieta jest
dostępna poprzez stronę internetową:

https://www.cmj.org.pl/ikp/ecz-otwock

Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.
 
Dziękujemy za zaufanie.