• Umów się online
Aktualności
 „Badanie kliniczne III fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją i grupą kontrolną przyjmującą placebo, porównujące stosowanie preparatu BBI608 z dodatkiem cotygodniowej dawki paklitakselu do placebo z dodatkiem cotygodniowej dawki paklitakselu u dorosłych chorych, uprzednio leczonych na zaawansowanego gruczolakoraka żołądka i złącza żołądkowo-przełykowego.” czytaj więcej
OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM NA USŁUGĘ ŻYWIENIA PACJENTÓW ECZ OTWOCK, SZPITAL IM. F. CHOPINA W FORMIE CATERINGU czytaj więcej
Nadciśnienie zakrzepowo zatorowe - balonowa angioplastyka tętnic płucnych Trzeci na świecie ośrodek, który wprowadził tę metodę leczenia. czytaj więcej  czytaj więcej
Oddział Onkologii Klinicznej ECZ Otwock prowadzi rekrutację pacjentów z rozpoznaniem nieoperacyjnego, urotelialnego raka pęcherza moczowegow IV stopniu zaawansowania do Badania Klinicznego Danubeczytaj więcej  czytaj więcej
Nasze placówki
facebook youtube