Nowoczesna diagnostyka
Szpital onkologiczny

CENNIK TESTÓW I USŁUG PORADNI GENETYCZNEJ

TYTUŁ:  PORADA GENETYCZNA
Porada - konsultacja  genetyczno-onkologiczna  - wizyta  u specjalisty genetyka/profesorska
Cena: 200 PLN


 

TYTUŁ:  TEST  PODSTAWOWY  ZWIĘKSZONEGO  RYZYKA  RAKÓW  
Test podstawowy  zwiększonego genetycznego ryzyka raków w populacji polskiej
Badane geny: BRCA1 (3 zmiany), CHEK2 (4 zmiany), NBS1 (1 zmiana)
Cena: 495 PLN
Opis:
Test dla populacji polskiej wykrywający 8 mutacji trzech genach: BRCA1 (3 zmiany), CHEK2 (4 zmiany) i NBS1 (1 zmiana).
Przed przystąpieniem do wykonania badania wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.
Do ceny testu należy doliczyć opłatę za izolowanie DNA z próbki krwi ? 35 PLN. W przypadku wykonywania kilku testów z jednej próbki opłata za izolację DNA jest jednorazowa, wspólna dla wszystkich testów z jednej próbki.

Usługa  zawiera:
a) wykonanie testu genetycznego,
b) konsultację wyników po przeprowadzeniu testu.


 

TYTUŁ:  TEST  PODSTAWOWY  RYZYKA  RAKA  PIERSI  I RAKA  JAJNIKA
Test podstawowy zwiększonego genetycznego ryzyka raka sutka i raka jajnika - BRCA1
Badane geny: BRCA1 (3 zmiany)
Cena: 198 PLN
Opis:
Test dla populacji polskiej wykrywający 3 mutacje w genie BRCA1 - zwiększone ryzyko raka sutka i raka jajnika.

Przed przystąpieniem do wykonania badania wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.
Do ceny testu należy doliczyć opłatę za izolowanie DNA z próbki krwi ? 35 PLN. W przypadku wykonywania kilku testów z jednej próbki opłata za izolację DNA jest jednorazowa, wspólna dla wszystkich testów z jednej próbki.
Usługa  zawiera:
a) wykonanie testu genetycznego,
b) konsultację wyników po przeprowadzeniu testu.


 

TYTUŁ: TEST ROZSZERZONY RYZYKA RAKA PIERSI I RAKA JAJNIKA
Test  poszerzony  wysokiego  ryzyka  raka  piersi  i  raka  jajnika (TWR/s)
Badane geny: BRCA1 (8 zmian),  BRCA2 (5 zmian)
Cena: 405 PLN
Opis:
Test dla populacji polskiej wykrywający 13 mutacji dwóch genach: BRCA1 (8 zmian) i BRCA2 (5 zmian).

Przed przystąpieniem do wykonania badania wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.

Do ceny testu należy doliczyć opłatę za izolowanie DNA z próbki krwi ? 35 PLN. W przypadku wykonywania kilku testów z jednej próbki opłata za izolację DNA jest jednorazowa, wspólna dla wszystkich testów z jednej próbki.

Usługa  zawiera:
a) wykonanie testu genetycznego,
b) konsultację wyników po przeprowadzeniu testu.


 

TYTUŁ: NAJSZERSZY TEST RYZYKA RAKA PIERSI I RAKA JAJNIKA ? ?TWR BAŁTYK?
Test  wysokiego  ryzyka  raka  piersi / jajnika  w populacjach  Morza  Bałtyckiego  (TWR Bałtyk)
Badane geny: BRCA1 (20 zmian), BRCA2 (12 zmian)
Cena: 495 PLN
Opis:
Test dla populacji Morza Bałtyckiego (Duńczycy, Szwedzi, Niemcy, Słowianie) wykrywający 32 mutacje założycielskie dwóch genów - BRCA1 (20 zmian), BRCA2 (12 zmian).
Test dla populacji Morza Bałtyckiego (Duńczycy, Szwedzi, Niemcy, Słowianie) wykrywający 32 mutacje założycielskie dwóch genów - BRCA1 i BRCA2. Pacjentki ze szczególnymi genotypami mają ryzyko wystąpienia raka piersi >30%. Jeśli zostaną zastosowane odpowiednie opcje zapobiegania, to ryzyko można zmniejszyć do kilku procent. Głównym wskazaniem do wykonania powyższego badania jest wystąpienie raka piersi wśród krewnych ze strony matki lub ojca, jednak kobiety z wysokim ryzykiem nowotworu pochodzą często także z rodzin bez zachorowań na raka.
Przed przystąpieniem do wykonania badania wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.
Do ceny testu należy doliczyć opłatę za izolowanie DNA z próbki krwi ? 35 PLN. W przypadku wykonywania kilku testów z jednej próbki opłata za izolację DNA jest jednorazowa, wspólna dla wszystkich testów z jednej próbki.
Usługa  zawiera:
a) wykonanie testu genetycznego,
b) konsultację wyników po przeprowadzeniu testu.


 

TYTUŁ:  ZESTAW TESTÓW : SUTEK/ JAJNIK/ J.GRUBE/NERKA/TARCZYCA/PROSTATA
Zestaw  testów  zwiększonego  genetycznego  ryzyka  raków  w  populacji  polskiej  dla narządów: sutek / jajnik / jelito grube / nerka / tarczyca/ prostata
Badane geny: CHEK2 multipleks , CHEK 2 del5395
Cena: 225 PLN
Opis:
Test zwiększonego genetycznego ryzyka raków w populacji polskiej dla narządów: sutek / jajnik / jelito grube / nerka / tarczyca/ prostata  - CHEK2 multipleks , CHEK 2 del5395.
Jest to zestaw dwóch testów CHEK2: multipleks i del5395, w cenie obniżonej względem sumy pojedynczych testów i pojedynczą opłatą za izolację DNA ? łącznie zniżka wynosi 44 PLN.

Przed przystąpieniem do wykonania badania wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.
Do ceny testu należy doliczyć opłatę za izolowanie DNA z próbki krwi ? 35 PLN. W przypadku wykonywania kilku testów z jednej próbki opłata za izolację DNA jest jednorazowa, wspólna dla wszystkich testów z jednej próbki.
Usługa  zawiera:
a) wykonanie testu genetycznego,
b) konsultację wyników po przeprowadzeniu testu.TYTUŁ:  TEST CHEK2 MULTIPLEKS : SUTEK/ JAJNIK/ J.GRUBE/NERKA/TARCZYCA/PROSTATA
Test zwiększonego genetycznego ryzyka raków w populacji polskiej dla narządów: sutek / jajnik / jelito grube / nerka / tarczyca/ prostata
Badane geny: CHEK2 multipleks
Cena: 171 PLN
Opis:
Test zwiększonego genetycznego ryzyka raków w populacji polskiej dla narządów: sutek / jajnik / jelito grube / nerka / tarczyca/ prostata  - CHEK2 multipleks.

Przed przystąpieniem do wykonania badania wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.
Do ceny testu należy doliczyć opłatę za izolowanie DNA z próbki krwi ? 35 PLN. W przypadku wykonywania kilku testów z jednej próbki opłata za izolację DNA jest jednorazowa, wspólna dla wszystkich testów z jednej próbki.
Usługa  zawiera:
a) wykonanie testu genetycznego,
b) konsultację wyników po przeprowadzeniu testu.TYTUŁ:  TEST CHEK2 del5395 : SUTEK/ JAJNIK/ J.GRUBE/NERKA/TARCZYCA/PROSTATA
Test  zwiększonego  genetycznego  ryzyka  raków  w populacji  polskiej  dla  narządów:  sutek / jajnik / jelito grube / nerka / tarczyca/ prostata
Badane geny: CHEK 2 del5395
Cena: 63 PLN
Opis:
Test zwiększonego genetycznego ryzyka raków w populacji polskiej dla narządów: sutek / jajnik / jelito grube / nerka / tarczyca/ prostata  - CHEK 2 del5395.

Przed przystąpieniem do wykonania badania wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.
Do ceny testu należy doliczyć opłatę za izolowanie DNA z próbki krwi ? 35 PLN. W przypadku wykonywania kilku testów z jednej próbki opłata za izolację DNA jest jednorazowa, wspólna dla wszystkich testów z jednej próbki.
Usługa  zawiera:
a) wykonanie testu genetycznego,
b) konsultację wyników po przeprowadzeniu testu.Tytuł:  RAK PROSTATY: TEST RYZYKA AGRESYWNEGO RAKA  - NBS1
Test zwiększonego ryzyka agresywnego raka prostaty
Badane geny: NBS1
Cena: 63 PLN
Opis:
Test zwiększonego ryzyka agresywnego raka prostaty  - NBS1.
U nosicieli specyficznych mutacji w genie NBS1 stwierdza się umiarkowanie zwiększone ryzyko wystąpienia raka prostaty. U nosicieli specyficznych mutacji genu NBS1 , u których w rodzinie stwierdzono co najmniej jedno zachorowanie na raka prostaty, ryzyko zachorowania na raka stercza jest najprawdopodobniej wysokie. Oferowany test oparty jest na analizie zmian występujących w genie NBS1 wykrytych w polskiej populacji.
Przed przystąpieniem do wykonania badania wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.
Do ceny testu należy doliczyć opłatę za izolowanie DNA z próbki krwi ? 35 PLN. W przypadku wykonywania kilku testów z jednej próbki opłata za izolację DNA jest jednorazowa, wspólna dla wszystkich testów z jednej próbki.
Usługa  zawiera:
a) wykonanie testu genetycznego,
b) konsultację wyników po przeprowadzeniu testu.Tytuł: RAK PROSTATY:  TEST RYZYKA RAKA PROSTATY - HOXB13 G84E
Test zwiększonego ryzyka raka prostaty - HOXB13 G84E
Badane geny: HOXB13 G84E
Cena: 63 PLN
Opis:
Test zwiększonego ryzyka raka prostaty - HOXB13 G84E
Przed przystąpieniem do wykonania badania wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.
Do ceny testu należy doliczyć opłatę za izolowanie DNA z próbki krwi ? 35 PLN. W przypadku wykonywania kilku testów z jednej próbki opłata za izolację DNA jest jednorazowa, wspólna dla wszystkich testów z jednej próbki.
Usługa  zawiera:
a) wykonanie testu genetycznego,
b) konsultację wyników po przeprowadzeniu testu.Tytuł: RAK PROSTATY:  TEST RYZYKA RAKA PROSTATY - RS 188140481
Test zwiększonego ryzyka raka prostaty
Badane geny: RS 188140481
Cena: 63 PLN
Opis:
Test zwiększonego ryzyka raka prostaty - RS 188140481.

Przed przystąpieniem do wykonania badania wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.
Do ceny testu należy doliczyć opłatę za izolowanie DNA z próbki krwi ? 35 PLN. W przypadku wykonywania kilku testów z jednej próbki opłata za izolację DNA jest jednorazowa, wspólna dla wszystkich testów z jednej próbki.
Usługa  zawiera:
a) wykonanie testu genetycznego,
b) konsultację wyników po przeprowadzeniu testu.Tytuł: TEST RYZYKA RAKA JELITA GRUBEGO (MSH2 i inne: 20 mutacji)

Test wysokiego ryzyka raka jelita grubego
Badane geny: MSH2, MLH1, MSH6 (20 zmian)
Cena: 432 PLN
Opis:
Nosicielstwo mutacji genów MSH2, MSH6, MLH1 (20 zmian) związane jest z wysokim ryzykiem wystąpienia raka jelita grubego. Oferowany test opiera się na analizie panelu powtarzalnych mutacji występujących w genach MSH2, MSH6, MLH1 stwierdzonych w polskiej populacji.
Przed przystąpieniem do wykonania badania wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.
Do ceny testu należy doliczyć opłatę za izolowanie DNA z próbki krwi ? 35 PLN. W przypadku wykonywania kilku testów z jednej próbki opłata za izolację DNA jest jednorazowa, wspólna dla wszystkich testów z jednej próbki.
Usługa  zawiera:
a) wykonanie testu genetycznego,
b) konsultację wyników po przeprowadzeniu testu.Tytuł:  TEST RYZYKA RAKA JELITA GRUBEGO (APC: 8 mutacji)
Test  wysokiego  ryzyka  raka  jelita grubego
Badane Geny: APC  (8 zmian)
Cena: 315 PLN
Opis:
Nosicielstwo mutacji genu APC  (8 zmian) związane jest z wysokim ryzykiem wystąpienia raka jelita grubego. Oferowany test opiera się na analizie panelu powtarzalnych mutacji występujących w genie APC  stwierdzonych w polskiej populacji.
Przed przystąpieniem do wykonania badania wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.
Do ceny testu należy doliczyć opłatę za izolowanie DNA z próbki krwi ? 35 PLN. W przypadku wykonywania kilku testów z jednej próbki opłata za izolację DNA jest jednorazowa, wspólna dla wszystkich testów z jednej próbki.
Usługa  zawiera:
a) wykonanie testu genetycznego,
b) konsultację wyników po przeprowadzeniu testu.Tytuł:  Ocena ryzyka raka na podstawie pomiaru SELENU (Se)

Pomiar stężenia selenu (Se)
Pomiar stężenia selenu.
Cena: 72 PLN
Opis:
Pomiar stężenia selenu wykonywany jest techniką ICP-MS, z zastosowaniem specjalnego protokołu zapewniającego wysoki poziom dokładności wyników (+ / - 5% SD).
Przed przystąpieniem do wykonania badania wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.
Usługa  zawiera:
a) wykonanie badan laboratoryjnych próbki krwi (pacjent powinien być na czczo - co najmniej 6 godzin)

b) konsultację wyników po przeprowadzeniu badania.Tytuł:  Ocena ryzyka raka na podstawie pomiarów Se, Fe, Zn
Pomiar stężenia selenu (Se), żelaza (Fe), cynku (Zn)
pomiar stężenia Se, Fe, Zn

Cena:  99 PLN
Opis:
Pomiar stężenia selenu, żelaza i cynku w surowicy krwi wykonywany jest nowoczesną techniką analityczną - ICP-MS, z zastosowaniem protokołu zapewniającego bardzo wysoki poziom dokładności wyników.

Przed przystąpieniem do wykonania badania wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.
Usługa  zawiera:
a) wykonanie badan laboratoryjnych próbki krwi (pacjent powinien być na czczo - co najmniej 6 godzin)
b) konsultację wyników po przeprowadzeniu badania.Tytuł: IZOLACJA MATERIAŁU GENETYCZNEGO ? DNA, DO TESTÓW GENETYCZNYCH
Izolacja  DNA
Koszt jednorazowy dla wszystkich wykonywanych testów genetycznych z jednej próbki krwi

Cena:  35 PLN
Opis:
Izolowanie materiału genetycznego (DNA) z próbki krwi, niezbędne do wykonania każdego z oferowanych testów genetycznych. W przypadku wykonywania kilku testów z jednej próbki opłata za izolację DNA jest jednorazowa.Tytuł: Badanie USG PIERSI (Warszawa, Otwock )
Badanie  USG  piersi
Wykonanie badania USG piersi w Poradni Genetycznej ECZ Otwock
Cena:   120 - 130 PLN
Opis:
Wykonanie badania USG piersi w Poradni Genetycznej ECZ Otwock
W przypadku wywiadu rodzinnego chorób nowotworowych, wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.Tytuł: Badanie USG PRZEZPOCHWOWE (Warszawa, Otwock)
Badanie  USG  przezpochwowe
Wykonanie badania USG przezpochowego w Poradni Genetycznej ECZ Otwock
Cena:   120 - 150 PLN
Opis:
Wykonanie badania USG przez pochwowego w Poradni Genetycznej ECZ Otwock
W przypadku wywiadu rodzinnego chorób nowotworowych, wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.Tytuł: BIOPSJA POD KONTROLĄ USG (Warszawa, Otwock)
Biopsja  pod  kontrolą  USG
Wykonanie badania USG piersi w Poradni Genetycznej ECZ Otwock
Cena:   170 ? 180 PLN
Opis:
Wykonanie biopsji pod kontrolą USG w Poradni Genetycznej ECZ Otwock
W przypadku wywiadu rodzinnego chorób nowotworowych, wskazane jest odbycie konsultacji genetycznej.

 

INNOWACYJNE BADANIA GENETYCZNE