Szpital onkologiczny
Diagnostyka

Rezonans magnetyczny (MR)

ANKIETA DLA PACJENTÓW: REZONANS MAGNETYCZNY (MR) - POBIERZ


Rezonans magnetyczny 3 Tesla (3T MR) - INFORMACJE DLA PACJENTA

W celu prawidłowego przeprowadzenia badania MR prosimy o:

 • podanie w momencie zapisu dokładnego rodzaju badania - umożliwi to terminową realizację usługi, zmniejszy prawdopodobieństwo oczekiwania w dniu badania na wezwanie do Pracowni MR
 • dokładne wypełnienie wszystkich punktów ankiety przed badaniem, z podaniem pełnych informacji dotyczących chorób przebytych i innych problemów zdrowotnych.

Przed badaniem nie należy:

 • zmieniać dotychczasowego leczenia farmakologicznego - w przypadku przewlekłych chorób należy zażyć stosowane dotychczas leki


Wykonanie badania Rezonansu Magnetycznego nie wymaga specjalnego przygotowania. Wskazane jest skorzystanie z toalety bezpośredio przed badaniem.

Badanie odbywa się w pomieszczeniu zamkniętym, z koniecznością pozostania w bezruchu przez cały czas jego trwania, na leżąco. Czas badania jest zależny od jego rodzaju i może wynosić od ok. 30 minut do 1,5 godziny.

Bezwzględnie nie wolno wnosić do gabinetu metalowych przedmiotów takich jak: spinki do włosów, kolczyki, klipsy, guziki metalowe, paski, zegarki, klucze, urządzenia elektroniczne, karty płatnicze, telefony komórkowe, etc.
Wniesienie metalowego przedmiotu może narazić Pacjenta i Pracowników na niebezpieczeństwo oraz spowodować uszkodzenie sprzętu.

UBRANIE NIE POWINNO ZAWIERAĆ METALOWYCH ELEMENTÓW I OZDÓB (metaliczne nadruki, cekiny, zatrzaski, itp.), sugerujemy przyniesienie bawełnianego przewiewnego stroju.

Prosimy o zgłoszenie się bez makijażu, lakieru do włosów i innych barwnych kosmetyków - często zawierają one pyłki metali, które są powodem wystąpienia zakłóceń pola magnetycznego i uniemożliwiają uzyskanie prawidłowych obrazów, mogą także nagrzewać się podczas badania.

Z ostrożności należy unikać wykonywania badań rezonansu u pacjentek w ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze.

Nie można wykluczyć konieczności podania dożylnego środka kontrastowego - decyzję podejmuje lekarz radiolog w trakcie badania. Wobec tego wskazane jest powstrzymanie się od spożywania pokarmów około 2 godziny przed badaniem oraz wypicie około 1 litra napojów niegazowanych.

Wykonany rezonans nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów.

Przed badaniem można zażywać leki - zalecane jest ich przyjęcie wg dotychczasowych wskazań lekarza. W przypadku cukrzycy, należy poinformować o tym personel w trakcie rejestracji w celu uzyskania terminu o dogodnej godzinie.
 
W dniu przeprowadzania rezonansu należy dostarczyć dokumentację:

 • czytelnie wypełnione skierowanie na badanie z określeniem rodzaju badania, opatrzone pieczątką jednostki kierującej z numerem kontraktu NFZ, numerem międzynarodowej identyfikacji choroby tzw. kod ICD, wpisanym rozpoznaniem lekarskim, opatrzone pieczątką i podpisem lekarza kierującego na badanie oraz aktualny dowód ubezpieczenia
 • w przypadku badań płatnych - wypełnioną czytelnie ankietę na badanie z podaniem wszystkich danych dotyczących chorób przebytych i aktualnych, co badanie obecne ma wyjaśnić, informacje dotyczące wykonanych badań RTG, USG, TK, MR
 • w przypadku przebytych zabiegów operacyjnych - prosimy o podanie terminu i rodzaju wykonanych operacji
 • opisy wraz ze zdjęciami/ płytami CD/DVD wszystkich wcześniej wykonanych zdjęć RTG, badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i USG oraz karty informacyjne z prowadzonego leczenia, przebytych hospitalizacji
 • w przypadku badania MR z podaniem dożylnym środka kontrastowego - aktualny wynik poziomu kreatyniny/eGFR we krwi
 • w przypadku posiadanych implantów - endoprotezy, stenty, inne - należy dysponować informacjami o rodzaju materiału użytego i dopuszczeniu implantu do badania w 3 teslowym MR.

Przeciwwskazaniem do badania rezonansu magnetycznego jest:

 • Wszczepiony rozrusznik serca i inne elektroniczne urządzenia stymulujące np. neurostymulatory, pompa insulinowa
 • Metaliczne ciała obce w tkankach miękkich (np. niekompatybilne z 3T MR implanty ortopedyczne lub fragmenty metaliczne (np. odłamki) w obrębie ciała, oku, itp.
 • Wymagane jest posiadanie informacji nt. materiału z którego zostały wykonane implanty i ich kompatybilności z 3T MR. Zaświadczenie można uzyskać od lekarza lub jednostki medycznej, w której przeprowadzono zabieg wszczepienia elementu),
 • Stary tatuaż (przeciwwskazanie względne do decyzji radiologa).

Należy koniecznie zgłosić przed badaniem:

 • Posiadanie rozrusznika serca, metalowych klipsów lub innych metalicznych części w organizmie, wkładek domacicznych
 • Rozpoznanie wcześniej alergii lub wystąpienie w przeszłości jakichkolwiek reakcji uczuleniowych na leki lub środki kontrastowe
 • Klaustrofobię
 • Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna)

Należy zgłaszać w trakcie badania i po nim:

 • Wszelkie nagłe dolegliwości
 • Niepokojące objawy po dożylnym podaniu środka kontrastowego: np.duszność, zawroty głowy, nudności (występują niezwykle rzadko)

Po rezonansie:

Po badaniach z dożylnym podaniem środka kontrastowego należy zarezerwować ok. 15 minut przeznaczonych na pozostanie pod opieką Personelu Pracowni.

 • W celu łatwiejszego wydalenia środka kontrastowego z organizmu zalecane jest wypicie dużej ilości płynów w ciągu następnych 24 godzin. W rzadkich przypadkach po badaniu z podaniem środka kontrastowego mogą pojawić się nudności, wysypka czy swędzenie. Wskazane jest jak najszybsze zgłoszenie tych objawów lekarzowi w Pracowni lub zgłoszenie się do najbliższej jednostki medycznej.
 • Wynikiem badania jest opis wykonany lekarza radiologa oraz dokumentacja elektroniczna wydana na płycie CD/DVD (format DICOM) z dodatkowym oprogramowaniem umożliwiającym jej oglądanie przy pomocy współczesnego sprzętu komputerowego w warunkach domowych lub gabinetu lekarskiego.

Ze względu na dużą liczbę obrazów uzyskiwanych w badaniach MR, dokumentacja w postaci klisz nie stanowi wystarczającego zasobu do przedstawienia badania i nie jest przez nas polecana.

Termin odbioru wyniku jest uzgadniany w Rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Wynik można odebrać osobiście lub przez osobę drugą pisemnie upoważnioną przez Pacjenta.