ECZ Otwock
  • Umów się online
Menu

Kardiologia

Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii

INFORMACJE OGÓLNE - diagnostyka i leczenie

Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo - Zatorowych i Kardiologii działa na bazie Oddziału Kardioangiologii Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock. Jest pełnoprofilowym oddziałem kardiologicznym, który specjalizuje się głównie w diagnostyce i leczeniu zatorowości płucnej, zakrzepicy żylnej, arytmii serca oraz różnych form nadciśnienia płucnego. Dysponuje 4 łóżkowym Oddziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz 20 łóżkami zachowawczymi z możliwością monitorowania telemetrycznego.

 

KLINIKA KRĄŻENIA PŁUCNEGO,

CHORÓB ZAKRZEPOWO ZATOROWYCH I KARDIOLOGII

Telefon lekarza dyżurnego tylko ds. nagłych:  

Sekretariat Kliniki: 22 710 30 52

 


W Klinice działają następujące Pracownie:

  • Pracownia Echokardiografii ? badania standardowe badania echokardiograficzne przezklatkowe (TTE), przezprzełykowe (TEE) oraz USG proksymalnego segmentu żył głębokich kończyn dolnych
  • Pracownia Holtera i Testów wysiłkowych ? dla pacjentów z grupy leczenia arytmii serca - holter EKG, holter ciśnienia tętniczego (ABPM), elektrokardiograficzne próby wysiłkowe, spiroergometria
  • Pracownia Hemodynamiki/Radiologii Interwencyjnej
  • Elektrofizjologii

Zespół Kliniki zapewnia referencyjny i ekspercki poziom opieki nad pacjentami z zatorowością płucną. Dostęp do nowoczesnego wielorzędowego tomografu komputerowego gwarantuje wysoką jakość diagnostyki obrazowej krążenia płucnego. Ocena ryzyka prowadzona za pomocą echokardiografii, tomografii komputerowej i biomarkerów pozwala na zastosowanie leczenia ZP odpowiedniego do ciężkości choroby. Zespół Kliniki posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu przewlekłego leczenia przeciwzakrzepowego i podejmowaniu decyzji o zakończeniu lub kontynuacji wtórnej profilaktyki przeciwzakrzepowej. W tak zwanej przewlekłej zatorowości płucnej (zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniu płucnym) Klinika specjalizuje się w kwalifikowaniu i przygotowywaniu pacjentów do zabiegu endarterektomii płucnej wykonywanego w Oddziale Kardiochirurgii Szpitala Medicover w Warszawie. Po operacji pacjenci nadal pozostają pod opieką tutejszego oddziału.

Zespół Kliniki ma największe w Polsce doświadczenie w leczeniu zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego za pomocą zabiegów przezskórnej angioplastyki płucnej. Pionierskie zabiegi tego typu zostały wykonane w po raz pierwszy w Polsce w 2013 roku, a w roku 2014 zespół prof. Adama Torbickiego został wyróżniony nagrodą ?Złotego skalpela? przyznawaną przez Puls Medycyny za najważniejsze innowacje w polskiej opiece zdrowotnej.

Klinika jest największym w Polsce ośrodkiem, który prowadzi leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego realizując Program Terapeutyczny Narodowego Funduszu Zdrowia. Program zapewnia polskim pacjentom dostęp do najnowocześniejszych leków stosowanych w terapii tętniczego nadciśnienia płucnego i w istotny sposób poprawia ich komfort życia oraz rokowanie.

Klinika Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo - Zatorowych stara się kontynuować tradycje dawnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie w zakresie opieki nad chorymi z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową i nadciśnieniem płucnym.

Dodatkowo w Klinice wykonywane są zabiegi z zakresu angiologii i radiologii interwencyjnej - angioplastyki i implantacji stentów do tętnic obwodowych u pacjentów z wielopoziomową miażdżycą oraz implantacji filtrów stałych lub czasowych do żyły głównej dolnej.

Klinika wykonuje również pionierskie zabiegi angioplastyki tętnic płucnych u pacjentów z zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym (tzw. przewlekłą zatorowością płucną), którzy nie mogą być poddani leczeniu kardiochirurgicznemu. Wstępne wyniki są bardzo zachęcające.

KARDIOONKOLOGIA

Ważnym elementem działalności Klinki jest współpraca z Kliniką Onkologii CMKP i pomoc w kwalifikacji do leczenia przeciwnowotworego pacjentów obciążonych kardiologicznie tzw. kardio-onkologia. Sama choroba nowotworowa oraz jej leczenie może prowadzić do groźnych powikłań kardiologicznych polegających na toksycznym uszkodzeniu mięśnia sercowego przez chemioterapeutyki lub radioterapię, tworzeniu się wysięku w osierdziu i występowaniu groźnych powikłań zakrzepowo-zatorowych. Diagnostyka ewentualnych powikłań jest możliwa dzięki dostępowi do nowoczesnego aparatu echokardiograficznego i unikalnego w skali kraju 3-Teslowemu aparatowi do rezonansu magnetycznego (cardiacMRI). Wierzymy, że wspólna praca onkologów i kardiologów pozwoli na bezpieczniejsze leczenie chorób nowotworowych.

W zakresie diagnostyki i leczenia choroby wieńcowej Klinika oferuje pełne możliwości wykonywania testów wysiłkowych EKG, badań echokardiograficznych oraz badań obrazowych tętnic wieńcowych. W Klinice działa nowoczesna Pracownia Hemodynamiczna, która daje możliwość inwazyjnej diagnostyki choroby wieńcowej (koronarografia) oraz wykonywania planowych zabiegów angioplastyki tętnic wieńcowych (stentowania). Alternatywą lub uzupełnieniem inwazyjnej koronarografii jest metoda obrazowania tętnic wieńcowych techniką tomografii komputerowej (koro-TK), która jest wykonywana w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej ECZ Otwock. Korzystają z tego m.in. pacjenci, których dotyczy arytmia serca. Leczenie w naszym centrum podejmują pacjenci z całego kraju.

Klinika prowadzi kwalifikację i inwazyjne leczenie arytmii serca (zaburzeń rytmu serca) z wykorzystaniem trójwymiarowego systemu mapowania elektroanatomicznego CARTO 3. W ECZ Otwock mogą być wykonywane wszystkie formy ablacji podłoża arytmii serca łącznie z wymagającymi największego doświadczenia zabiegami ablacji podłoża migotania przedsionków. W strukturze Kliniki działa Pracownia Holterowska, która zajmuje się 24 godzinnym monitorowaniem EKG i ciśnienia tętniczego.

Nasze placówki
facebook youtube
USG DOPPLER, USG TARCZYCY, USG PIERSI, USG JAMY BRZUSZNEJ - REJESTRACJA 22 710 33 33 || W SZPITALU OBOWIĄZUJE ZAKAZ ODWIEDZIN ! PRZYPOMINAMY O PRZESTRZEGANIU ZASAD DOT. PRAWIDŁOWEGO, BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ KORONAWIRUSA (COVID-19).