... z myślą o Tobie wdrażamy nowe technologie

Kardiologia
Strona główna
 • balonowa angioplastyka tętnic płucnych (BPA)

  Balonowa angioplastyka tętnic płucnych (BPA)

  Balonowa angioplastyka tętnic płucnych (BPA) to innowacyjna metoda zabiegowego leczenia chorych na przewlekłą zakrzepowo-zatorową chorobę płuc (CTEPD) nazywaną też nadciśnieniem płucnym zakrzepowo-zatorowym (CTEPH) lub przewlekłą zatorowością płucną. czytaj więcej

  BPA jest stosunkowo nową metodą leczenia CTEPH, a jej znaczący rozwój dokonał się na przestrzeni ostatnich 10 lat. Pierwszy zabieg BPA w Polsce przeprowadzono 16 lipca 2013 w Pracowni Hemodynamiki Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku.

  ambulatoryjne centrum chorób zakrzepowo-zatorowych

  Ambulatoryjne Centrum Chorób Zakrzepowo-Zatorowych

  W Poradni Przeciwzakrzepowej Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock pracuje grupa specjalistów zajmująca się od wielu lat diagnostyką i leczeniem zatorowości płucnej z Katedry i Kliniki Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii CMKP. czytaj więcej

  Klinika działająca na bazie Oddziału Kardiologii ECZ Otwock została stworzona w 2012 roku przez prof. dr hab. med. Adama Torbickiego, a obecnie jest kierowana przez prof. dr hab. med. Marcina Kurzynę.

  Każdego roku w otwockiej Klinice leczy się ponad 200 pacjentów z różnymi odmianami ostrej i przewlekłej zatorowości płucnej.

  Zator tętnicy płucnej jest najgroźniejszą formą żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i wymaga specjalistycznej opieki w ostrym okresie choroby, a także w kolejnych miesiącach leczenia!

 • kardioonkologia

  Kardioonkologia

  Kardioonkologia - Ważnym elementem działalności Katedry Klinki Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo - Zatorowych i Kardiologii CMKP w ECZ Otwock jest współpraca z Kliniką Onkologii CMKP i pomoc w kwalifikacji do leczenia przeciwnowotworowego pacjentów obciążonych kardiologicznie tzw. kardioonkologia. Zajmuje się tym Zakład Kardioonkologii CMKP. czytaj więcej

  Sama choroba nowotworowa oraz jej leczenie może prowadzić do groźnych powikłań kardiologicznych polegających na toksycznym uszkodzeniu mięśnia sercowego przez chemioterapeutyki lub radioterapię, tworzeniu się wysięku w osierdziu i występowaniu groźnych powikłań zakrzepowo-zatorowych.

  Europejska Sieć Ośrodków Referencyjnych w Chorobach Rzadkich (ERN-Lung)

  Klinika Krążenia Płucnego zlokalizowana w Oddziale Kardiologii ECZ Otwock jest największym w Polsce ośrodkiem diagnostyki i leczenia nadciśnienia płucnego należącym do Europejskiej Sieci Ośrodków Referencyjnych w Chorobach Rzadkich (European Reference Network, link: https://ern-lung.eu/#) powołanej przez Komisję Europejską i wspieranej przez Ministerstwo Zdrowia.

  Czytaj więcej

Wykonaliśmy

1 543 821

zabiegów

Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii

Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo - Zatorowych i Kardiologii CMKP w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock stara się kontynuować tradycje dawnej Kliniki Chorób Wewnętrznych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie w zakresie opieki nad chorymi z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową i nadciśnieniem płucnym. Klinika jest członkiem European Reference Network – europejskiej sieci referencyjnych ośrodków zajmujących się terapią nadciśnienia płucnego.

W Klinice działają następujące Pracownie:

 • Pracownia Hemodynamiki w której wykonywane są cewnikowania prawego serca, arteriografie płucne, balonowe angioplastyki płucne, wszczepienia i usunięcia filtrów żylnych, koronarografie, angioplastyki wieńcowe, zamykanie ubytków w przegrodach serca (ASD lub PFO) oraz inne specjalistyczne zabiegi naczyniowe w obrębie klatki piersiowej, w tym zabiegi usuwania lub rozpuszczania skrzeplin w ostrej zatorowości płucnej
 • Pracownia Echokardiografii wykonująca standardowe badania echokardiograficzne przezklatkowe (TTE), badania przezprzełykowe (TEE) oraz USG proksymalnego segmentu żył głębokich kończyn dolnych
 • Pracownia Holtera wykonuje rejestracje EKG metodą Holtera oraz holter ciśnienia tętniczego (ABPM)
 • Pracownia Testów Wysiłkowych wykonuje elektrokardiograficzne próby wysiłkowe, oraz serowo-płucne testy wysiłkowe (tzw. spiroergometria)
 • Pracownia Elektrofizjologii specjalizująca się w zabiegach ablacji zaburzeń rytmu serca oraz implantacji urządzeń wszczepialnych - stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) oraz stymulatorów resynchronizujących (CRT)

Zespół Kliniki zapewnia referencyjny i ekspercki poziom opieki nad pacjentami z zatorowością płucną. Dostęp do nowoczesnego wielorzędowego tomografu komputerowego gwarantuje wysoką jakość diagnostyki obrazowej krążenia płucnego. Ocena ryzyka prowadzona za pomocą echokardiografii, tomografii komputerowej i biomarkerów pozwala na zastosowanie leczenia ZP odpowiedniego do ciężkości choroby. W Europejskim Centrum Zdrowia Otwock działa Zespół Reagowania w Zatorowości Płucnej (PERT-CELZAT), który służy wsparciem innym ośrodkom kardiologicznym Mazowsza w leczeniu najbardziej skomplikowanych przypadków ostrej zatorowości płucnej. U pacjentów z zatorowością płucną wykonywane są zabiegi przezskórnej embolektomii (trombektomii) płucnej z użyciem systemu Penumbra, miejscowej trombolizy płucnej oraz wszczepiania filtrów do żyły głównej dolnej. Realizując misję CELZATu współpracujemy z Kliniką Kardiochirurgii Szpitala Medicover i Kliniką Kardiologii UCK WUM w Szpitalu na Banacha. Kontakt w sprawie zgłoszenia pacjenta wymagającego pomocy PERT-CELZAT pod numerem telefonu 697 396 351 czynnym całą dobę.

Zespół Kliniki posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu przewlekłego leczenia przeciwzakrzepowego i podejmowaniu decyzji o zakończeniu lub kontynuacji wtórnej profilaktyki przeciwzakrzepowej.

W tak zwanej przewlekłej zatorowości płucnej (zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniu płucnym) Klinika specjalizuje się w kwalifikowaniu i przygotowywaniu pacjentów do zabiegu endarterektomii płucnej wykonywanego w Oddziale Kardiochirurgii Szpitala Medicover w Warszawie. Po operacji pacjenci nadal pozostają pod opieką tutejszego oddziału.

Zespół Kliniki ma największe w Polsce doświadczenie w leczeniu zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego za pomocą zabiegów przezskórnej angioplastyki płucnej. Pionierskie zabiegi tego typu zostały wykonane w po raz pierwszy w Polsce w 2013 roku, a w roku 2014 zespół prof. Adama Torbickiego został wyróżniony nagrodą „Złotego skalpela” przyznawaną przez Puls Medycyny za najważniejsze innowacje w polskiej opiece zdrowotnej.

Klinika Krążenia Płucnego jest największym w Polsce ośrodkiem, który prowadzi farmakologiczne leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego oraz zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego realizując Programy Lekowe Narodowego Funduszu Zdrowia. Programy zapewniają polskim pacjentom dostęp do najnowocześniejszych leków stosowanych w terapii nadciśnienia płucnego, takich jak sildenafil, bosentan, macitentan (Opsumit), selexipag (Uptravi), iloprost (Ventavis), treprostinil (Tresuvi, Remodulin) i epoprostenol (Veletri). Klinika jest jedynym ośrodkiem w Polsce, gdzie rutynowo wykonywane są zabiegi implantacji pomp wszczepialnych typu Lenus Pro lub IP 2000K do bezbólowego leczenia treprostinilem. Prowadzone w sposób kompleksowy leczenie nadciśnienia płucnego w istotny sposób poprawia komfort życia oraz rokowanie pacjentów. Zespół Kliniki bierze udział w międzynarodowych badaniach klinicznych nowych leków na tętnicze nadciśnienie płucne.

Klinika prowadzi kwalifikację i inwazyjne leczenie arytmii serca (zaburzeń rytmu serca) z wykorzystaniem trójwymiarowego systemu mapowania elektroanatomicznego CARTO 3. W Europejskim Centrum Zdrowia Otwock mogą być wykonywane wszystkie formy ablacji podłoża arytmii serca łącznie z wymagającymi największego doświadczenia zabiegami ablacji podłoża migotania przedsionków. Wszczepiane są również stymulatory serca oraz kardiowertery/defibrylatory (ICD). W strukturze Kliniki działa Pracownia Holterowska, która zajmuje się 24 godzinnym monitorowaniem EKG i ciśnienia tętniczego.

W zakresie diagnostyki i leczenia choroby wieńcowej Klinika oferuje pełne możliwości wykonywania testów wysiłkowych EKG, badań echokardiograficznych oraz badań obrazowych tętnic wieńcowych. Pracownia Hemodynamiczna daje możliwość inwazyjnej diagnostyki choroby wieńcowej (koronarografia), oceny istotności zmian za pomocą pomiarów FFR i IVUS oraz wykonywania planowych zabiegów angioplastyki tętnic wieńcowych (stentowania).

KARDIOONKOLOGIA

Ważnym elementem działalności Kliniki jest współpraca z Kliniką Onkologii CMKP i pomoc w kwalifikacji do leczenia przeciwnowotworego pacjentów obciążonych kardiologicznie tzw. kardioonkologia. Sama choroba nowotworowa oraz jej leczenie może prowadzić do groźnych powikłań kardiologicznych polegających na toksycznym uszkodzeniu mięśnia sercowego przez chemioterapeutyki lub radioterapię, tworzeniu się wysięku w osierdziu i występowaniu groźnych powikłań zakrzepowo-zatorowych. Diagnostyka ewentualnych powikłań jest możliwa dzięki dostępowi do nowoczesnego aparatu echokardiograficznego i unikalnego w skali kraju 3-Teslowemu aparatowi do rezonansu magnetycznego (cardiacMRI). Wierzymy, że wspólna praca onkologów i kardiologów pozwoli na bezpieczniejsze leczenie chorób nowotworowych.

Leczenie w naszym Centrum podejmują pacjenci z całego kraju.