ECZ Otwock
  • Umów się online
Menu

Onkologia

Oddział Onkologii Klinicznej Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock
Klinika Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

 

Działalność Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii:

Podstawowym zadaniem jest prowadzenie wszelkich działań zmierzających do poprawy wyników leczenia onkologicznego chorych na nowotwory złośliwe w województwie mazowieckim i całej Polsce. Zadanie to realizowane jest przez stworzenie systemu wielospecjalistycznej opieki nad chorymi, prowadzenie badań naukowych, udziału w programach profilaktycznych, prowadzeniu działalności edukacyjnej, zarówno dla lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników ochrony zdrowia, jak i dla całego społeczeństwa.

Najważniejsze kierunki działalności klinicznej:

Zespół składa się ze specjalistów z dziedziny onkologii klinicznej. Decyzje terapeutyczne dotyczące chorych pozostających pod opieką Kliniki zapadają w oparciu o stale aktualizowane zalecenia. Regularnie odbywają się kominki histologiczne i radiologiczne oraz interdyscyplinarne konsylia specjalistów z zakresu chirurgii onkologicznej i rekonstrukcyjnej. Przyjęty system działania umożliwia podejmowanie decyzji o skojarzonym leczeniu z zastosowaniem różnych metod.

Leczenie podejmowane jest zgodnie z zaawansowaniem choroby i współczesną wiedzą.

Decyzje o leczeniu systemowym podejmowane są w oparciu o biologiczne cechy guza. Chemioterapia stosowana jest w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe. Nowe leki i nowe sposoby prowadzenia terapii wprowadzane są niezwłocznie po ich merytorycznym zweryfikowaniu. Leczenie promieniami prowadzone jest zarówno jako integralna część leczenia radykalnego jak i jako leczenie paliatywne. Klinika współpracuje z ośrodkami opieki paliatywnej i hospicjum.

 

Nasze placówki
facebook youtube
USG DOPPLER, USG TARCZYCY, USG PIERSI, USG JAMY BRZUSZNEJ - REJESTRACJA 22 710 33 33 || W SZPITALU OBOWIĄZUJE ZAKAZ ODWIEDZIN ! PRZYPOMINAMY O PRZESTRZEGANIU ZASAD DOT. PRAWIDŁOWEGO, BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ KORONAWIRUSA (COVID-19).