... z myślą o Tobie wdrażamy nowe technologie

Urologia
Strona główna
 • Operacje DaVinci

  Robot Da Vinci to najnowocześniejsza technologia na świecie wykorzystywana od ponad 20 lat do precyzyjnego, minimalnie inwazyjnego, leczenia chorób układu moczowego w tym raka gruczołu krokowego.

  Laser RIRS, HoLEP

  Europejskie Centrum Zdrowia Otwock wraz z II Kliniką Urologii CMKP oferuje operacje laserem holmowym.
 • Biopsja fuzyjna

  Biopsja fuzyjna gruczołu krokowego to wykorzystanie wiadomości uzyskanych podczas badania metodą rezonansu magnetycznego do precyzyjnego pokierowania igły biopsyjnej, dokładnie w ognisko raka prostaty.

Wykonaliśmy

1 543 821

zabiegów

Oddział Urologii Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock II Klinika Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Oddział Urologii Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock (OU ECZ) wraz z II Kliniką Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (II KU CMKP) jest jedną jednostką organizacyjną.

II Klinika Urologii CMKP istnieje w ramach Oddziału Urologii ECZ od 1. lutego 2011 r. (siedzibą Kliniki był wcześniej Oddział Urologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego). Posadowienie Kliniki w nowo utworzonym Oddziale Urologii ECZ nie naruszyło ciągłości jej działania, obejmującego zarówno urologiczne świadczenia zdrowotne wykonywane głównie w ramach kontraktu zawartego między ECZ i Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (leczenie szpitalne prowadzone w Oddziale Urologii ECZ jest refundowane przez NFZ), jak i działalność dydaktyczną ujętą w programie edukacyjnym CMKP, a także badania naukowe.

Głównym kierunkiem działalności Oddziału Urologii ECZ / II Kliniki Urologicznej CMKP jest urologia onkologiczna obejmująca rozpoznanie i leczenie nowotworów narządów układu moczowego (nerka, górne drogi moczowe, pęcherz moczowy i cewka moczowa) i nowotworów męskich narządów płciowych, głównie gruczołu krokowego (stercz ? prostata), a także obserwacja po leczeniu chorych dotkniętych tymi nowotworami.

Leczenie chorych na nowotwory prowadzone w OU ECZ / II KU CMKP oparte jest głównie na postępowaniu chirurgicznym: klasycznych operacjach otwartych, operacjach laparoskopowych oraz na zabiegach endourologicznych, wykonywanych w obrębie układu moczowego pod kontrolą endoskopową, przy czym laparoskopia urologiczna jest techniką wiodącą wśród dobrych urologów-onkologów.

Oddział Urologii ECZ i II Klinika Urologiczna CMKP, oprócz operacji dotyczących nowotworów, oferują operacje endoskopowe (w tym laparoskopowe) i otwarte w pełnym zakresie obejmującym wszelkie choroby i wady wchodzące w obręb urologii.

Klinika Urologii CMKP dysponuje akredytacją Ministra Zdrowia (co oznacza, że rezydenci mogą odbywać studia specjalizacyjne w klinice urologicznej) oraz prestiżową akredytacją European Board of Urology (EBU) ? przyznanie Klinice tej akredytacji świadczy, że EBU, będący ?ciałem regulatorowym? urologii europejskiej, akceptuje program nauczania urologii realizowany w Klinice dla adeptów/rezydentów.

Działalność diagnostyczno-lecznicza OU ECZ / II KU CMKP prowadzona jest w ścisłej współpracy z innymi jednostkami Szpitala ECZ, głównie ze specjalistami pracującymi w znakomicie wyposażonym Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, zespołem anestezjologów pracujących w nowocześnie urządzonym, wielofunkcyjnym Bloku Operacyjnym oraz w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej, a także z zespołem specjalistów-onkologów pracujących w Oddziale Onkologii mieszczącym się w Szpitalu. Dzięki temu, chorzy leczeni w OU ECZ / II KU CMKP mają pełny dostęp do dobrych urologów i nowoczesnych metod diagnostycznych (np. do wielorzędowej tomografii komputerowej ? TK i do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego ? NMR) niezbędnych do rozpoznawania nowotworów, a także do nowoczesnej chemioterapii prowadzonej zgodnie z nowoczesnymi zasadami obowiązującymi we współczesnej onkologii. Ścisły związek OU ECZ / II KU CMKP z wymienionymi jednostkami Szpitala ECZ stwarza możliwość zapewnienia chorym kompleksowego leczenia onkologicznego w jednym miejscu.

Wszyscy pacjenci po zabiegach urologicznych w ramach pobytu w Szpitalu w okresie okołooperacyjnym objęci są rehabilitacją.

Kontakt: rehabilitacja@ecz-otwock.pl

Poradnik dla pacjentów z problemami nietrzymania moczu: Pobierz/Drukuj...


 
Potrzebny Państwu dobry urolog?
W czterech lokalizacjach w Warszawie działają nasze placówki konsultacyjne!
call center 22 710 33 33
 

 

Niektóre zabiegi endoskopowe i operacje wykonywane w OU ECZ / II KU CMKP

URO-ONKOLOGIA

Operacje nerki:

 • radykalne wycięcie nerki z powodu guza ? laparoskopowe lub otwarte,
 • częściowe wycięcie nerki wraz z guzem ? laparoskopowe lub otwarte,
 • radykalne wycięcie nerki wraz z moczowodem ? laparoskopowe lub otwarte.

Operacje pęcherza moczowego:

 • przezcewkowa elektroresekcja guza pęcherza moczowego (TURBt),
 • radykalne wycięcie pęcherza moczowego z powodu guza (cystektomia radykalna) z nadpęcherzowym odprowadzeniem moczu przez zewnętrzną przetokę moczową (urostomia) lub z wytworzeniem pęcherza jelitowego zastępującego pęcherz usunięty

Operacje gruczołu krokowego:

 • radykalne wycięcie stercza z powodu guza ? głównie laparoskopowe

Kamica moczowa

 • przezskórne usunięcie kamienia z nerki (PCNL)
 • endoskopowe kruszenie/usunięcie kamienia z moczowodu (URSL) w tym także z użyciem lasera
 • przezcewkowe lub przezskórne usunięcie kamieni z pęcherza moczowego 

Łagodny rozrost gruczołu krokowego

 • elektroresekcja przezcewkowa gruczolaka stercza
 • operacyjne usunięcie gruczolaka stercza ? laparoskopowe lub otwarte

Nietrzymanie moczu

 • operacje z użyciem taśmy wykonywane z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
 • wszczepienie hydraulicznego zwieracza (AUS) cewki moczowej u mężczyzn i u kobiet

Inne

 • operacje plastyczne zwężenia połączenia miedniczkowo-moczowodowego ? głównie laparoskopowa
 • chirurgiczne leczenie zwężenia cewki moczowej u mężczyzn
 • przezcewkowe rozcięcie zwężenia pod kontrolą wzroku (uretrotomia optyczna wewnętrzna)
 • otwarte operacje rekonstrukcyjne cewki moczowej
 • operacje naprawcze dróg moczowych, w tym:
 • operacje przetok moczowych u kobiet