... z myślą o Tobie wdrażamy nowe technologie

Radiologia
Strona główna

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA - dlaczego jest tak ważna?


Współczesna opieka medyczna opiera się o ogromny postęp technologiczny jaki dokonał się w ostatnich latach w diagnostyce i terapii. W naszym Ośrodku przywiązuje się wagę dla zapewnienia pacjentom dostępu do technologii medycznych. Szczególne znaczenie dla diagnostyki pacjentów z chorobami nowotworowymi i układu krążenia mają metody obrazowania, które obecnie osiągnęły poziom i możliwości do niedawna oglądane jedynie w filmach fantastyczno-naukowych.

Dlaczego diagnostyczne badania obrazowe są tak ważne?

Wiele dziedzin współczesnej medycyny po prostu nie istnieje obecnie bez zaawansowanej diagnostyki obrazowej. Na przykład chirurg przystępujący do zabiegu operacyjnego posiada pełną wiedzę o szczegółowej anatomii operowanego pacjenta, jest ona przedstawiana przez lekarza radiologa często w sposób wręcz trójwymiarowy. Pozwala to na szczegółowe przygotowanie strategii postępowania terapeutycznego. Badania obrazowe są również niezbędne do kontroli wyników leczenia, a także w profilaktyce. Dzięki temu można wykluczyć potencjalnie niebezpieczne dla życia patologie u osób statystycznie bardziej bardziej na nie narażonych niż reszta populacji, np. badania serca w tomografii komputerowej u osób z wysokim poziomem cholesterolu, badania MR piersi u pacjentek z mutacjami genu BRCA-1.

Jakie badania można wykonać na naszych systemach ?
 
Europejskie Centrum Zdrowia wprowadziło do diagnostyki pacjentów (jako pierwszy ośrodek w Polsce) 3 Teslowy, 2 nadajnikowy, 32-kanałowy rezonans magnetyczny . Urządzenie wyposażone jest w pakiet oprogramowania do badań wszystkich okolic ciała. Posiadamy pakiet do badań MR serca za pomocą 32-kanałowej cewki kardiologicznej.

Kolejnym aparatem jest wielowarstwowy tomograf komputerowy wyposażony w pełny pakiet oprogramowania wszystkich okolic ciała, włącznie z zaawansowanymi badaniami kardiologicznymi. Badania MSCT tętnic wieńcowych pozwalają w wielu przypadkach zastąpić inwazyjną koronarografię.
ECZ Otwock posiada także mammograf z tomosyntezą obrazu, pozwalający badać piersi w sposób trójwymiarowy. Dzięki temu oceniane mogą być kolejne warstwy przekrojów przez ciało pacjentki, a nie tylko zdjęcia sumacyjne piersi.

W naszym Szpitalu istnieje również pracownia radiologii i kardiologii interwencyjnej oparta, tak jak wszystkie nasze urządzenia diagnostyczne, na technice cyfrowej. Również posiadany aparat do zdjęć RTG jest w pełni cyfrowy.

Zastosowanie technologii pozwala na wydawanie pacjentom wyników badań na płytach DVD w medycznym standardzie DICOM wraz z przeglądarką umożliwiającą ich referencyjny podgląd i dowolne kopiowanie/powielanie na każdym komputerze osobistym.


dr n. med. Łukasz Kownacki, specjalista radiolog