... z myślą o Tobie wdrażamy nowe technologie

Kardiologia
Strona główna

Działalność naukowa i edukacyjna

Klinika prowadzi aktywną działalność dydaktyczną i naukową. Organizuje kursy specjalizacyjne w zakresie kardiologii, chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej, onkologii oraz dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką chorób krążenia płucnego.

Klinika posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii w trybie rezydenckim i pozarezydenckim. Oferujemy również możliwość odbywania staży cząstkowych z kardiologii w ramach innych specjalizacji.

Bieżące informacje o działalności edukacyjnej Kliniki znajdują się na profilu https://www.facebook.com/KlinikaKrazeniaPlucnego.