ECZ Otwock
  • Umów się online

Działalność naukowa i edukacyjna

Klinika prowadzi aktywną działalność dydaktyczną i naukową. Organizuje kursy doskonalące dla lekarzy –specjalizacyjne w zakresie kardiologii i  chorób płuc , ale również dla osób zainteresowanych problematyką chorób krążenia płucnego.
Ponadto, korzystając z nowoczesnych technik symulacji medycznej na bazie Instytutu Wirtualnych Technik w Medycynie, prowadzimy szkolenia dla pracowników medycznych w zakresie kardiologii i radiologii interwencyjnej
Klinika posiada akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w  zakresie chorób wewnętrznych. W chwili obecnej trwają starania o  przyznanie  Klinice akredytacji do prowadzenia specjalizacji w zakresie kardiologii.
W Klinice realizowane są badania kliniczne II i III fazy dotyczące nowych leków stosowanych w terapii tętniczego i zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego. Obecnie Klinika realizuje badania z następującymi preparatami: riociguatem (badania Chest i Patent), macicentanem (badanie SERAPHIN), selexipagiem (badania GRIPHON i NS-304) oraz treprostinilem w zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniu płucnym.

Nasze placówki
facebook youtube