ECZ Otwock
 • Umów się online

Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii

Oddział Onkologii Klinicznej prowadzi radykalne leczenie onkologiczne, w tym chemioterapię poprzez kwalifikację i leczenie onkologiczne w trybach: hospitalizacji  i ambulatoryjnym. Opiekę zapewnia zespół specjalistów onkologów z wieloletnim doświadczeniem wywodzących się z uznanych akademickich, naukowych i  specjalistycznych ośrodków onkologicznych. Lekarze onkolodzy w ECZ Otwock dążąc do ustalania kompleksowego planu leczenia kierują się indywidualnym podejściem do pacjenta. Decyzje terapeutyczne dotyczące chorych pozostających pod opieką Oddziału zapadają w oparciu o stale aktualizowane zalecenia. Regularnie odbywają się wielospecjalistyczne konsultacje histo-kliniczne, posiedzenia radiologiczne oraz posiedzenia poświęcone omówieniu problemów związanych z leczeniem poszczególnych chorych. Przyjęty system działania umożliwia podejmowanie decyzji o skojarzonym leczeniu z zastosowaniem różnych metod. Decyzje o leczeniu systemowym podejmowane są w oparciu o biologiczne cechy guza. Nowe leki i nowe sposoby prowadzenia terapii wprowadzane są niezwłocznie po ich merytorycznym zweryfikowaniu. W kooperacji z Ośrodkami radioterapii prowadzone jest leczenie promieniami zarówno jako integralna część leczenia radykalnego jak i jako leczenie paliatywne.

Wysoki standard diagnostyki obrazowej dostępnej w szpitalu, a także unikatowe połączenie z Oddziałem Kardioloangiologii, gdzie pacjenci onkologiczni pozostają równolegle pod opieką doświadczonych kardiologów, daje wiele nowych możliwości dokładniejszej diagnozy, w tym wczesnych powikłań sercowo-naczyniowych a następnie rozwijania bezpieczniejszych opcji terapeutycznych onkologii, chemioterapii.

Monitorowanie chorego jest prowadzone nie tylko w czasie aktywnej terapii, ale również po zakończonym leczeniu przyczynowym. Zespół ściśle współpracuje  z  doskonale wyposażonym Zakładem Diagnostyki Obrazowej oraz Oddziałem  Chirurgii Onkologicznej a także Oddziałem Kardioangiologii i Kliniką Urologii działającymi w ramach ECZ Otwock. Odział współpracuje z ośrodkami opieki paliatywnej i hospicjum.

 


 

ZESPÓŁ ODDZIAŁU:     

Ordynator:

 • prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik - specjalista onkologii klinicznej, specjalista chorób wewnętrznych
 • dr hab. n. med. Gabriel Wcisło - specjalista onkologii klinicznej
 • dr n. med. Anna Waśko-Grabowska - z-ca ordynatora, specjalista onkologii klinicznej
 • dr n. med. Iwona Skoneczna - specjalista onkologii klinicznej
 • dr n. med. Joanna Kardas - specjalista onkologii klinicznej
 • dr n. med. Anna Nasiłowska - specjalista onkologii klinicznej
 • lek. med. Abumoammar Waleed - specjalista onkologii klinicznej
 • lek. med. Andrzej Wroński - specjalista onkologii klinicznej
 • lek. med. Małgorzata Kuc-Rajca - specjalista onkologii klinicznej
 • lek. med. Agnieszka Gębara-Puchniarz - specjalista onkologii klinicznej
 • lek. med. Elżbieta Kuczyńska-Sierańska - specjalista onkologii klinicznej
 • lek. med. Bożena Sikora-Kupis - specjalista onkologii klinicznej
 • lek. med. Michał Wilk - lekarz rezydent

 


 

Sekretariat Prof. Cezarego Szczylika
mgr Marta Jackiewicz- Papierowska
Tel. 22 710-30-25

Sekretariat Oddziału
Tel. 22 710-30-28

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Henryka Kubaj
Tel. 22 710 30 31

 


 

Nasze placówki
facebook youtube