... z myślą o Tobie wdrażamy nowe technologie

Radiologia
Strona główna

Rezonans Magnetyczny 3T

Możliwości systemów diagnostyki obrazowej w ECZ Otwock - unikalne podejście do radiologii i autorskie rozwiązania w oparciu o 3 Teslowy rezonans magnetyczny.

Rozwiązania zastosowane w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock są unikalne co najmniej w skali kraju i po raz pierwszy wprowadzone w ECZ Otwock przede wszystkim dzięki  3-Teslowemu systemowi Rezonansu Magnetycznego (3T MR).
System jest obsługiwanemu przez doświadczony zespół specjalistów z kilkunastoletnią praktyką w badaniach MR.
 
Oferujemy rzetelnie rozbudowane protokoły badań na najwyższym akademickim poziomie. Obsługujemy m.in. trzy Kliniki CMKP zlokalizowane w naszym Szpitalu.

Rezonans magnetyczny wyposażony jest w system gradientowy. Ustalony przez NFZ trzeci, najwyższy stopień referencyjności pracowni MR wymaga amplitudy gradientów 33mT/m, natomiast nasze urządzenie przy 80mT/m posiada prawie 2.5 raza wyższe parametry.

W Europejskim Centrum Zdrowia Otwock prowadzone są badania kliniczne. Poniżej przedstawiono jedynie część z nich:

1)   Ocena kardioonkologiczna pacjentów - podejście HOLISTYCZNE do obrazowania pacjenta w technologii 3T MR:

a) Ocena kardiotoksyczności chemioterapii dzięki wykorzystaniu 32-kanałowej cewki kardiologicznej (pierwsza w Polsce cewka kardiologiczna 3T):

- możliwość bezpośredniej oceny uszkodzenia mięśnia serca (obrzęk, nieprawidłowe kontrastowanie): w fazie wczesnej i późnej

- możliwość oceny upośledzenia funkcji jako wczesnego i odległego efektu ubocznego chemioterapii

- możliwość monitorowania pacjentów z podejrzeniem kardiotoksycznego uszkodzenia mięśnia serca w mechanizmie chemioterapii: ostateczna weryfikacja zaobserwowanych nieprawidłowości we wcześniejszych badaniach echokardiograficznych. Metoda 3T CMR nie jest zależna od operatora w przeciwieństwie do ECHO i stanowi "złoty standard" oceny funkcji lewej komory serca

b)   ocena zajęcia mięśnia serca, jamy osierdzia, śródpiersia przez rozsiew choroby nowotworowej. weryfikacja etiologii płynu w jamie osierdzia.

c)   ocena powikłań po radioterapii - płyn w jamie osierdzia.

d)  podczas pojedynczego badania poza oceną j.w. w pkt. a-c istnieje możliwość jednoczesnej oceny choroby podstawowej, za pomocą pojedynczej dawki środka kontrastowego (tej samej, która jest wykorzystywana do badania MR serca).
Podczas wykonywania badania serca za pomocą bardzo wysokiej technologii 32-kanałowej cewki kardiologicznej możliwe jest przełączenie systemu w tryb obrazowania "whole body" gdzie w ciągu kilku  (3-4 minut) uzyskiwane są obrazy miednicy, jamy brzusznej, klatki piersiowej, szyi, głowy oraz kośćca. dzięki autorskiemu protokołowi "badania kardioonkologicznego 3T MR" uzyskiwane są olbrzymie ilości danych obrazowych bez zastosowania promieniowania jonizującego i bez podania środka jodowego.

Wykorzystywany jest NIEJODOWY środek kontrastowy, który jest zwykle niezbędny do oceny serca, bez dodatkowego wydłużenia badania  (zawsze oczekuje się na tzw. "efekt późnego wzmocnienia kontrastowego mięśnia serca"), ta sama POJEDYNCZA dawka środka pozwala ocenić całe ciało. Umożliwia to np. uwidocznienie przerzutów, ocenę ew. wznowy lub utrzymywania się remisji a także ocenę chorób współistniejących.

e) W przypadku kontroli pacjentek po operacji  i chemioterapii raka piersi w badaniu 3T MR piersi możliwe jest jednoczesna ocena ew. powikłań kardiotoksycznych chemioterapii. Dzięki AUTORSKIEMU protokołowi w trakcie badania piersi za pomocą 7-kanałowej cewki do badań piersi możliwa jest również szybka podstawowa ocena funkcji serca i wykluczenie patologii śródpiersia np. płynu w jamie osierdzia, węzłów przerzutowych etc.
Wykorzystywana jest POJEDYNCZA dawka środka kontrastowego - która jest niezbędna do badania piersi.


2)   Kompleksowa diagnostyka chorób sutka w 3T MR ze szczególnym uwzględnieniem raka sutka:

a)  Pierwsze w Polsce badania piersi w systemie 3T z zastosowaniem dwóch nadajników (technologia MultiTransmit) - pozwala to uzyskać obrazy z niespotykaną wcześniej jakością.

Dzięki UNIKALNEJ w skali kraju instalacji obok siebie ( w odległości kilkunastu metrów !) systemów do badań piersi: USG, Mammografu 3D (tomosynteza), stołu do biopsji mammotomicznej, systemu 3T MR z dedykowaną cewką umożliwiającą biopsję, oraz wielowarstwowego systemu MSCT. Możliwa jest KOMPLEKSOWA diagnostyka piersi w jednym miejscu.

W ECZ Otwock wprowadzono PIERWSZĄ W POLSCE biopsję gruboigłową wspomaganą próżnią (VAB) w systemie 3-Teslowego rezonansu magnetycznego.


3) ECZ Otwock wprowadziło jako pierwszy ośrodek w Polsce badania CAŁEGO CIAŁA - w technologii 3T MR z wykorzystaniem MultiTransmit. Stosowane są autorskie rozwiązania i protokoły badań m.in. technologia mDIXON stosowana do zakresu całego ciała.
 
Uzyskiwane obrazy przekrojów o grubości zaledwie 1.7 mm w płaszczyznach poprzecznych od palców stóp do czubka głowy, umożliwiają wielokrotną kontrolę pacjentów onkologicznych BEZ WYKORZYSTANIA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO  z rozdzielczością odpowiadającą tomografii komputerowej.

Wartość takich badań jest szczególnie duża u pacjentów z rodzin obciążonych chorobami nowotworowymi, chcących upewnić się o swoim stanie zdrowia pomimo braku objawów (dobre samopoczucie)  i dobrych wyników innych badań. Ma to istotne znaczenie psychologiczne dla wielu pacjentów.


4)  Dzięki posiadanemu systemowi 32-kanałowego odbiornika oraz podwójnego nadajnika przy wykorzystaniu systemu 3-Teslowego możliwe jest CAŁKOWICIE NIEINWAZYJNE badanie MR prostaty. Rutynowo NIE JEST stosowana wprowadzana doodbytniczo cewka endorektalna.  Ponieważ pacjent nie ma wprowadzanego urządzenia diagnostycznego do odbytnicy, komfort badania jest o wiele wyższy niż w tradycyjnych rozwiązaniach. Dodatkowo podobny sposób badania pacjentów NIE JEST obarczony ryzykiem powikłań miejscowych wynikających z wprowadzania do odbytnicy cewki endorektalnej np. u pacjentów z przetokami i powikłaniami po radioterapii.


5)  ECZ Otwock, jako pierwszy ośrodek w Polsce, wprowadził badania mózgowia w technologii 3D BRAIN VIEW. Możliwe jest uzyskiwanie TRÓJWYMIAROWYCH (3D) akwizycji w technice 3D FLAIR, 3D T2 oraz (co jest szczególnie innowacyjne) 3D DIR (Dual Inversion Recovery). Techniki te pozwalają na różnicowanie prawidłowej i patologicznej tkanki oraz uwypuklanie różnic pomiędzy różnymi prawidłowymi tkankami w celu dokładnego różnicowania struktur anatomicznych. Duże znaczenie ma tutaj technika 3D DIR różnicująca w sposób doskonały istotę białą i istotę szarą mózgowia.


6)  W ECZ Otwock wykorzystywane są (ordynowane indywidualnie w zależności do wskazań dla badania MR) NATURALNE rozwiązania w technologii 3T MR jakimi są przygotowanie pacjenta do badania poprzez przyjmowanie dużych ilości soku ananasowego. Sok ananasowy posiadający dużą zawartość manganu (Mn), który jest PARAMAGNETKIEM pozwala na obrazach MR:

a)  Zróżnicować na obrazach T1- zależnych (zwł. 3D) treść jelitową i przebieg jelita cienkiego i grubego od zmian patologicznych

b) Zniwelować na obrazach T2-zależnych (zwł. w tzw. hydrografii) efekt pojawiania się niepożądanego wysokiego sygnału treści jelitowej, która utrudniać może obrazowanie dróg żółciowych, dróg moczowych oraz nieprawidłowych zbiorników płynu w jamie brzusznej i miednicy.

Połączenie naturalnej techniki stosowanego środka kontrastowego (sok ananasowy) z technologią 3T oraz dwoma nadajnikami (MultiTransmit) pozwala na uzyskanie obrazów o ponadprzeciętnych własnościach diagnostycznych przy jednoczesnej bardzo wysokiej tolerancji badania przez pacjentów.


7)  Wielokrotna kontrola pacjentów onkologicznych ze współistniejącą zatorowością płucną za pomocą 3T MR pozwala na ocenę progresji bądź regresji zmian zwł. w naczyniach żylnych będących najczęstszym źródłem materiału zatorowego. W pojedynczym badaniu można ocenić zarówno perfuzję płuc, dynamikę zmian zatorowych w dużych naczyniach płucnych oraz naczynia żylne oraz funkcję implantowanych FILTRÓW w żyle głównej dolnej.
Ponieważ nie jest stosowane promieniowanie jonizujące ani jodowy środek kontrastowy możliwa jest WIELOKROTNA kontrola pacjentów bez obawy o ekspozycję na promieniowanie i duże dawki jodu.


PODSUMOWANIE:

Połączenie technologii rezonansu magnetycznego z wieloletnimi doświadczeniami zespołu  oraz indywidualnym podejściem do potrzeb każdego pacjenta i holistycznym modelu oceny zdrowia przynosi doskonałe wyniki praktyczne.

Pracownia 3-Teslowego rezonansu magnetycznego jest źródłem unikalnych danych klinicznych, które wielokrotnie mają kluczowe znaczenie dla planowania procesu terapeutycznego u pacjentów. Hasło "Technologia w medycynie to życie i zdrowie dla pacjenta" ma tutaj szczególne znaczenie.

                                                          dr n. med. Łukasz Kownacki, specjalista radiolog