... z myślą o Tobie wdrażamy nowe technologie

Radiologia
Strona główna

Tomografia Komputerowa - informacje dla lekarza i pacjenta

Wielowarstwowy tomograf komputerowy pozwala na szybką i dokładną diagnostykę zmian narządowych i naczyniowych. Istotnym walorem tego urządzenia jest wykorzystywanie zaawansowanych technologii minimalizujących dawkę promieniowania RTG (DoseWise). W diagnostyce stosowane są wyłącznie bezpieczne środki kontrastowe.

Tomografia komputerowa (TK)

W celu umożliwienia prawidłowego przeprowadzenia badania prosimy o:

 • podanie w momencie zapisu dokładnego rodzaju badania - umożliwi to terminową realizację usługi, zmniejszy prawdopodobieństwo oczekiwania w dniu badania na wezwanie do Pracowni
 • dokładne wypełnienie wszystkich punktów ankiety do badania, z podaniem pełnych informacji dotyczących chorób przebytych i innych problemów zdrowotnych.

Przygotowanie do badania:

Na badanie należy zgłosić się na czczo - co najmniej 4 godziny wcześniej nie należy spożywać pokarmów stałych. Zalecane jest wypicie około 1 litra płynów niegazowanych.
Przed badaniem można zażywać leki, w przypadku leczenia chorób przewlekłych zalecane jest ich zażycie wg dotychczasowych wskazań. W przypadku cukrzycy, należy poinformować o tym personel w trakcie rejestracji w celu uzyskania terminu o dogodnej godzinie.

Badania TK wykonywane są z podaniem niejonowego środka kontrastowego.

Wykonane badanie TK nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów.

Żadna faza cyklu miesiączkowego nie eliminuje możliwości wykonania badania. W przypadku wątpliwości czy pacjentka jest w ciąży należy wyjaśnić je w trakcie zapisu na badanie. Zgodnie ze wskazaniami przepisów ochrony radiologicznej zaleca się wykonywanie badania u kobiet w przedziale czasowym do 10 dnia cyklu.

W dniu badania:

  Należy dostarczyć:

 • czytelnie wypełnione skierowanie na badanie z określeniem rodzaju badania, opatrzone pieczątką jednostki kierującej z numerem kontraktu NFZ, najlepiej z numerem międzynarodowej idenetyfikacji choroby - tzw. kod ICD i wpisanym rozpoznaniem lekarskim, opatrzone pieczątką i podpisem lekarza kierującego na badanie
 • w przypadku badań finansowanych przez NFZ w dniu badania wskazane jest przedstawienie aktualnych dokumentów uprawniających do refundacji
 • opis i dokumentację obrazową (preferowane płyty CD/DVD,preferowane klisze) z poprzednio wykonywanych badań obrazowych.
 • dokumentację z pobytów szpitalnych
 • w przypadku badania z kontrastem (większość badań TK) prosimy o przyniesienie wyniku poziomu kreatyniny we krwi/ eGFR. W przypadku nieprawidłowych wartorości, przed przyjściem na badanie, zalecamy skontaktować się z lekarzem kierującym, ponieważ nieprawidłowe wyniki mogą uniemożliwić podanie kontrastu
 • w przypadku chorób tarczycy wskazane jest zaświadczenie od endokrynologa o braku przeciwwskazań do podania środka kontrastowego (wszystkie preparaty stosowane w badaniach TK zawierają jod) oraz dostarczenie najnowszych wyników badań hormonalnych tarczycy

W dniu badania należy zgłosić się do Rejestracji około 20 minut przed planowanym terminem.

Co należy zgłosić przed wykonaniem badania:

 • Przypadki reakcji uczuleniowych na leki lub środki kontrastowe
 • Przypadki występujących reakcji uczuleniowych ogólnych
 • Choroby przewlekłe leczone i nieleczone, w tym: choroby tarczycy, astmę oskrzelową i inne choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia, krwiotwórczego (np. szpiczak), niewydolność nerek lub wątroby, inne
 • Ciąża lub przypuszczenie ciąży
 • Przebyte zabiegi operacyjne z określeniem ich rodzaju

W trakcie badania:

Podczas badania Pacjent jest pod stałą obserwacją personelu Pracowni TK, z możliwością kontaktu słownego. W przypadku złego  samopoczucia w trakcie badania ? np. duszność, zawroty głowy, nudności, inne, należy je natychmiast zgłaszać. Nie należy poruszać się w trakcie badania.

W przypadku podania dożylnego środka kontrastowego:

W większości przypadków badanie tomografii komputerowej wymaga dożylnego podania środka kontrastowego. Może on wywoływać szybko ustępujące objawy:

 • uczucie ciepła i przepełnienia pęcherza moczowego
 • dziwny smak w ustach
 • świąd
 • kołatanie serca
 • zawroty głowy

W przypadku utrzymywania się dolegliwości należy poinformować o nich personel TK.

Po badaniu:

Po badaniach z dożylnym podaniem środka kontrastowego należy zarezerwować ok. 15 minut przeznaczonych na pozostanie pod opieką Personelu Pracowni

 • W celu łatwiejszego wydalenia środka kontrastowego z organizmu zalecane jest wypicie dużej ilości płynów w ciągu następnych 24 godzin. W rzadkich przypadkach po badaniu z podaniem środka kontrastowego mogą pojawić się nudności, wysypka czy swędzenie. Wskazane jest jak najszybsze zgłoszenie tych objawów lekarzowi w Pracowni lub zgłoszenie się do najbliższej jednostki medycznej.
 • Wynikiem badania jest opis wykonany lekarza radiologa oraz dokumentacja elektroniczna wydana na płycie CD/DVD (format DICOM) z  dodatkowym oprogramowaniem umożliwiającym jej oglądanie przy pomocy współczesnego sprzętu komputerowego w warunkach domowych lub gabinetu lekarskiego.

Ze względu na dużą liczbę obrazów uzyskiwanych w badaniach TK, dokumentacja w postaci klisz nie stanowi wystarczającego zasobu do przedstawienia badania i nie jest przez nas polecana.

Termin odbioru wyniku jest uzgadniany w Rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Wynik można odebrać osobiście lub przez osobę drugą pisemnie upoważnioną przez Pacjenta.