... z myślą o Tobie wdrażamy nowe technologie

Radiologia
Strona główna

Rentgenodiagnostyka RTG - informacje dla lekarza i pacjenta

Cyfrowy aparat rentgenowski

Aparat RTG, który posiada ECZ Otwock, zapewnienia wysokiej jakości obrazy przy zapewnieniu maksymalnej ergonomii dla pacjentów i personelu.
Cyfrowe zdjęcia rentgenowskie tworzone są dzięki wysokiej jakości detektorowi 43 cm x 43 cm o matrycy obrazu 3000 x 3000 pikseli (rozmiar piksela 143 m).
Maksymalna rozdzielczość obrazu wynosi 3,5 par linii/mm.
System posiada funkcję automatycznego łączenia obrazów - stitiching, pozwalającą na połączenie np. zdjęć RTG kolejnych odcinków kręgosłupa w jeden obraz przedstawiający cały kręgosłup.
Uzyskane za pomocą aparatu cyfrowej jakości obrazy mogą zostać wydane w formie wydruku na kliszy lub, co jest coraz częściej pożądane, w formie płyty CD/DVD zapisanej w medycznym formacie DICOM. Pozwala to na późniejsze wielokrotne porównywanie obrazów z najwyższą jakością za pomocą lekarskich konsoli diagnostycznych.

Rentgenowskie badania sylwetkowe -ORTO

Rentgenowskie badania sylwetkowe to badanie cyfrowe obejmujące całą długość kończyny dolnej lub cały kręgosłup, co jest szczególnie przydatne w diagnostyce ortopedycznej, rehabilitacyjnej lub reumatologicznej.
Wykonanie powyższych badań możliwe jest dzięki postępowi technologicznemu powodującemu zamianę tradycyjnych aparatów RTG wykonujących zdjęcia na kliszach na nowoczesne cyfrowe urządzenia, dzięki czemu minimalizowana jest dawka promieniowania X, co w konsekwencji pozwala wykonywać je także u dzieci i młodych kobiet.
Otrzymywane zdjęcia są zdecydowanie lepszej jakości a cyfrowy zapis obrazu pozwala na dokładniejszą, bardziej precyzyjną diagnostykę a także łatwą archiwizację badań i możliwość powtórnej ich oceny.

Wskazania do badania:

  • wady wrodzone i nabyte kręgosłupa oraz inne jego schorzenia (np. skrzywienia kręgosłupa, zniekształcenia kręgów itp.),
  • wady wrodzone i nabyte kości i stawów kończyn dolnych oraz inne ich schorzenia (np. skrócenia kończyn, skrzywienia kości, zniekształcenia kości i stawów),
  • monitorowanie przebiegu leczenia kręgosłupa i kończyn dolnych (minimalna dawka promieniowania RTG pozwala na wielokrotne przeprowadzenie badania w krótkich odstępach czasu).

Badanie umożliwia:

  • dokładną ocenę struktur kostnych i stawowych,
  • pomiary długości kości,
  • kątowe pomiary skrzywienia kręgosłupa,
  • ocenę deformacji stawów.

plik pdf do pobrania


Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjna na zdrowie ludzi i na środowisko