ECZ Otwock
  • Umów się online
Menu

Zespół szpitala

Zespół szpitala i ambulatorium działającego w ramach Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock to lekarze, pielęgniarki, personel pomocniczy oraz specjaliści z zakresu psychologii i rehabilitacji, nie tylko z doświadczeniem i wiedzą, ale również z entuzjazmem, troską i umiejętnością kompleksowego podejścia do pacjenta. Zależy nam, by osoby chore przebywające w ECZ Otwock otrzymały wszystko to, czego potrzebują.

Ordynatorem Oddziału Onkologii jest wybitny specjalista:

prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik - studiował w Wojskowej Akademii Medycznej, uzyskując w 1977 dyplom lekarza medycyny. Profesor Cezary Szczylik odbywał staż u profesora Bruno Specka w Klinice Transplantacji Szpiku Szpitala Kantonalnego w Bazylei. Największym osiągnięciem Profesora był w tym okresie współudział w wykonaniu pierwszych w Polsce udanych przeszczepów szpiku: allogenicznego - w roku 1983 i autologicznego - w 1984 r. W roku 1988 Cezary Szczylik uzyskał tytuł doktora habilitowanego medycyny na podstawie rozprawy pt. Kinetyka zmian w układzie krwiotwórczym po podaniu busulfanu i cyklofosfamidu oraz następowym przeszczepieniu szpiku. Lata 1990-1992 to okres pracy Profesora w Filadelfii jako stypendysta American Leukaemia Found - początkowo w Temple University School of Medicine, a następnie w Thomas Jefferson University. Po powrocie do kraju Profesor przystąpił do reorganizacji ówczesnego Oddziału Radioterapii z zamiarem utworzenia nowoczesnej Kliniki Onkologii. W roku 1996 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego CSK WAM, zaś w 2001 r. - nadany przez Prezydenta RP - tytuł profesora.

Przez wiele lat profesor Cezary Szczylik kierował Kliniką Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego MON.

Obecnie Profesor Cezary Szczylik jest Prezydentem Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, wspierającej działalność wielu polskich onkologów i biologów molekularnych, a także wspołtwórcą Studium Medycyny Molekularnej - międzynarodowej instytucji zajmującej się kształceniem młodych lekarzy i biologów. Profesor jest także członkiem Rady Naukowej Fundacji barona Leopolda Kronenberga oraz członkiem Rady Programowej Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez barier. W 1990 roku jego nazwisko pojawiło się w Science, gdzie wraz z innymi wybitnymi lekarzami wykazał możliwość hamowania wzrostu białaczki, gdy wyłączy się część genów, odpowiedzialnych za postęp choroby. W dorobku Profesora znajduję się ponad 150 prac naukowych. Badania naukowe profesora Szczylika skoncentrowane są na miejscowym leczeniu guzów pierwotnych i przerzutowych wątroby, chemioimmunoterapii nowotworu nerki, a także przeszczepianiu hematopoetycznych komórek macierzystych.

Kierownikami Klinik są najwięksi eksperci w swoich dziedzinach m.in.

prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki - Wiceprezes European Society of Cardiology, Koordynator wytycznych diagnostyki terapii ostrej zatorowości płucnej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ogłoszonych w 2000 i 2008 roku. Współautor europejskich wytycznych postępowania w Tętniczym Nadciśnieniu Płucnym (2004 i 2009). Jeden z inicjatorów programów chirurgicznego leczenia zakrzepowo-zatorowego oraz farmakoterapii tętniczego nadciśnienia płucnego w kraju. Koordynator polskich rejestrów zatorowości płucnej i nadciśnienia płucnego ZATPOL i PHPOL. Przewodniczył Grupie Roboczej Krążenia Płucnego European Society of Cardiology (1992 -1994 i 2004 ? 2006). Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 2004 - 2007 ).

 

Nasze placówki
facebook youtube
USG DOPPLER, USG TARCZYCY, USG PIERSI, USG JAMY BRZUSZNEJ - REJESTRACJA 22 710 33 33 || W SZPITALU OBOWIĄZUJE ZAKAZ ODWIEDZIN ! PRZYPOMINAMY O PRZESTRZEGANIU ZASAD DOT. PRAWIDŁOWEGO, BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ KORONAWIRUSA (COVID-19).