Szpital onkologiczny
Diagnostyka

Zespół szpitala

Zespół szpitala i ambulatorium działające w ramach Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock to lekarze, pielęgniarki, personel pomocniczy oraz specjaliści z zakresu psychologii i rehabilitacji, nie tylko z doświadczeniem i wiedzą, ale również z entuzjazmem, troską i umiejętnością kompleksowego podejścia do pacjenta. Zależy nam, by osoby chore przebywające w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock otrzymały wszystko to, czego potrzebują.

ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ I CHEMIOTERAPII EUROPEJSKIE CENTRUM ZDROWIA OTWOCK

prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik – Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej i Chemioterapii w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock studiował w Wojskowej Akademii Medycznej, uzyskując w 1977 dyplom lekarza medycyny. Profesor Cezary Szczylik odbywał staż u profesora Bruno Specka w Klinice Transplantacji Szpiku Szpitala Kantonalnego w Bazylei. Największym osiągnięciem Profesora był w tym okresie współudział w wykonaniu pierwszych w Polsce udanych przeszczepów szpiku: allogenicznego - w roku 1983 i autologicznego - w 1984 r. W roku 1988 Cezary Szczylik uzyskał tytuł doktora habilitowanego medycyny na podstawie rozprawy pt. Kinetyka zmian w układzie krwiotwórczym po podaniu busulfanu i cyklofosfamidu oraz następowym przeszczepieniu szpiku. Lata 1990-1992 to okres pracy Profesora w Filadelfii jako stypendysta American Leukaemia Found - początkowo w Temple University School of Medicine, a następnie w Thomas Jefferson University. Po powrocie do kraju Profesor przystąpił do reorganizacji ówczesnego Oddziału Radioterapii z zamiarem utworzenia nowoczesnej Kliniki Onkologii. W roku 1996 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego CSK WAM, zaś w 2001 r. - nadany przez Prezydenta RP - tytuł profesora.

Przez wiele lat profesor Cezary Szczylik kierował Kliniką Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego MON.

Obecnie Profesor Cezary Szczylik jest Prezydentem Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, wspierającej działalność wielu polskich onkologów i biologów molekularnych, a także współtwórcą Studium Medycyny Molekularnej - międzynarodowej instytucji zajmującej się kształceniem młodych lekarzy i biologów. Profesor jest także członkiem Rady Naukowej Fundacji barona Leopolda Kronenberga oraz członkiem Rady Programowej Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie bez barier. W 1990 roku jego nazwisko pojawiło się w Science, gdzie wraz z innymi wybitnymi lekarzami wykazał możliwość hamowania wzrostu białaczki, gdy wyłączy się część genów, odpowiedzialnych za postęp choroby. W dorobku Profesora znajduję się ponad 150 prac naukowych. Badania naukowe profesora Szczylika skoncentrowane są na miejscowym leczeniu guzów pierwotnych i przerzutowych wątroby, chemioimmunoterapii nowotworu nerki, a także przeszczepianiu hematopoetycznych komórek macierzystych.

ODDZIAŁ KARDIOLOGII EUROPEJSKIE CENTRUM ZDROWIA OTWOCK
KLINIKA KRĄŻENIA PŁUCNEGO, CHORÓB ZAKRZEPOWO-ZATOROWYCH I KARDIOLOGII CMKP

prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna - Ordynator Oddziału Kardiologii w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock, Szpital im. Fryderyka Chopina; Kierownik Katedry i Kliniki Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii; specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i studiów podyplomowych w zakresie krążenia płucnego na Uniwersytecie w Bolonii; Fellow of European Society of Cardiology (FESC). Pionier balonowych angioplastyk płucnych w Polsce i w Europie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i European Respiratory Society oraz przewodniczącym Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 2013-15. Autor ponad 150 międzynarodowych publikacji naukowych (IF > 200, HI 26). Profesor jest Laureatem Nagród Ministra Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Dyrektora CMKP za osiągnięcia naukowe. Uczestnik staży szkoleniowych w czołowych ośrodkach leczenia nadciśnienia płucnego w Cambridge, Tokio, Okayamie, Giessen i Paryżu. Współzałożyciel Centrum Interwencyjnego Leczenia Zatorowości Płucnej PERT-CELZAT.

prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki - Wiceprezes European Society of Cardiology, Koordynator wytycznych diagnostyki terapii ostrej zatorowości płucnej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ogłoszonych w 2000 i 2008 roku. Współautor europejskich wytycznych postępowania w Tętniczym Nadciśnieniu Płucnym (2004 i 2009). Jeden z inicjatorów programów chirurgicznego leczenia zakrzepowo-zatorowego oraz farmakoterapii tętniczego nadciśnienia płucnego w kraju. Koordynator polskich rejestrów zatorowości płucnej i nadciśnienia płucnego ZATPOL i PHPOL. Przewodniczył Grupie Roboczej Krążenia Płucnego European Society of Cardiology (1992 -1994 i 2004 - 2006). Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach (2004 - 2007 ).

ODDZIAŁ UROLOGII EUROPEJSKIE CENTRUM ZDROWIA OTWOCK
II KLINIKA UROLOGII CMKP

dr n. med. Łukasz Nyk, FEBU - Ordynator Oddziału Urologii w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock w II Klinice Urologii CMKP, akredytowany przez European Board of Urology, specjalista urolog

Absolwent I. Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Ukończył specjalizację w dziedzinie urologii i złożył egzamin certyfikujący przed prestiżowym European Board of Urology uzyskując tytuł FEBU (Fellow of European Board of Urology). Tytuł doktoranta nauk medycznych uzyskał w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (CMKP). Praktykant na oddziale urologii w Guy's and St.Thomas' Hospital w Londynie. Staż podyplomowy odbył w Centralnym Szpitalu Kolejowym w Międzylesiu. Specjalizację z urologii rozpoczął w Wojewódzkim Szpitalu Specjlistycznym w Krakowie, którą przeniósł rok później do Kliniki Urologii CMKP w Międzylesiu pod przewodnictwem prof. dr hab.med. Andrzeja Borówki. Odbył staż w Department of Oncological and Surgical Sciences Urology Clinic at the University of Padua we Włoszech. Otrzymał Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w zakresie Research Fellowship in Minimally Invasive (Robotic) Urologic Surgery w University of Chicago, USA. Adiunkt w Klinice Urologii CMKP ECZ Otwock.

Główne medyczne kierunki zainteresowań: urologia onkologiczna, laparoskopia urologiczna, endourologia, nowe technologie (HIFU, chirurgia robotyczna).

Poza pracą interesuje się sportem: kolarstwo szosowe i górskie, pływanie, karate Kyokushin oraz motoryzacja; lubi podróżować.

ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ EUROPEJSKIE CENTRUM ZDROWIA OTWOCK

dr n. med. Naser Dib - Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu im. F. Chopina, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock; specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Doświadczenie zdobywał na Oddziale Chirurgii Ogólnej Powiatowego Szpitala w Węgrowie m.in. na stanowisku starszego asystenta, Zastępcy Ordynatora oraz Kierownika pracowni endoskopowej i ultrasonograficznej. Pracował na Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Grochowskiego w Warszawie w Klinice Chirurgii Ogólnej Szpitala im. Orłowskiego w Warszawie. Stale rozwijał swoją aktywność naukową zdobywając stopień doktora nauk medycznych. Ma znaczące osiągnięcia na polu zarówno operacyjnym jak i w działalności organizacyjnej. Posiada liczny dorobek naukowy obejmujący m.in. publikacje w czasopismach medycznych.
Zajmuje się problemem otyłości, wykonuje zabiegi bariatryczne inwazyjne i małoinwazyjne metodą laparoskopową i endoskopową . Liczne staże specjalistyczne odbyte w kraju i wiodących zagranicznych ośrodkach pozwalają mu na stosowanie nowoczesnych technik leczenia w swojej codziennej praktyce.

  • konsultacje w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej,
  • biopsja gruboigłowa i cienkoigłowa,
  • leczenie żylaków metodami chirurgii klasycznej z wykorzystaniem miniflebektomii (łączy podejście klasyczne (chirurgiczne) z technikami małoinwazyjnym,
  • zabiegi chirurgiczne metodą laparoskopową m.in. w obrębie przewodu pokarmowego,
  • duże doświadczenie w wykonywaniu badań endoskopowych oraz zabiegów kolorektalnych metodą laparoskopową.

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII MEDYCZNEJ EUROPEJSKIE CENTRUM ZDROWIA OTWOCK

lek. med. Jarosław Dociak - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, Ordynator Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej, Europejskie Centrum Zdrowia Otwock

Absolwent Wydziału Lekarskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Iwano-Frankiwsku (Stanisławów) w Ukrainie. W 1995 r. rozpoczął specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii w Klinice i Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii IFPUM (Iwano-Frankiwsku Powiatowy Uniwersytet Medyczny). Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Centrum Perionatologii oraz Klinice i Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Przez dekadę związany zawodowo z Kliniką i Katedrą Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Uczestniczył w licznych kursach i szkoleniach. Od 2017 r. zajmuje stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock. Prywatnie pasjonat motoryzacji oraz numizmatyki.