• Umów się online
2017-02-14

Już od dzisiaj dostępna jest nowoczesna, mobilna,bezpłatna Aplikacja ONKOTEKAONKOTEKA – 30 poradników dla chorych na nowotwory w jednej aplikacji!

Nowotwory złośliwe stanowią w Polsce drugą przyczynę zgonów u mężczyzn i kobiet (odpowiednio – około 26% i 23%). Rocznie w Polsce umiera z powodu nowotworów około 93 000 osób (nieco więcej mężczyzn). Zahamowanie zachorowalności na nowotwory i zmniejszenie umieralności z tego powodu jest jednym z najważniejszych zadań systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

                       Fot. www.onkoteka.edu.pl

Zmniejszenie zagrożenia związanego z nowotworami złośliwymi można osiągnąć przez ograniczenie narażenia na szkodliwe czynniki środowiskowe i poprawę stylu życia, zwiększenie skuteczności programów badań przesiewowych i wczesnego wykrywania nowotworów oraz prowadzenie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego zgodnie z wytycznymi i z wykorzystaniem wszystkich dostępnych możliwości.

Najważniejszym zadaniem jest podniesienie poziomu świadomości dotyczących zagadnień związanych z nowotworami wśród społeczeństwa oraz edukacja osób dotkniętych chorobą – co może mieć istotny wpływ na poprawę sytuacji – podsumowuje Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski.

Wychodząc naprzeciw zauważalnym potrzebom społeczeństwa, powołany został zespół do realizacji pierwszego, ogólnopolskiego PROGRAMU EDUKACJI ONKOLOGICZNEJ, który ma na celu upowszechnianie i propagowanie wiedzy o nowotworach, edukację chorych na nowotwory oraz ich rodzin i bliskich, a także wsparcie fachową wiedzą pracowników medycznych oraz wolontariuszy przez opracowanie i prowadzenie wspólnej polityki informacyjnej z zakresu chorób nowotworowych oraz wspólnych metod wspierania chorych na nowotwory i ich rodzin. – podkreśla Ewa Podymniak - koordynator PEO.
Od blisko 6 lat prowadzona jest w tym zakresie m.in. akcja wydawnicza, w ramach której - nieprzerwanie – wydawane są bezpłatne publikacje omawiające najważniejsze zagadnienia związane z procesem leczenia, informacje, które dla zapewnienia podstawowej komunikacji na linii pacjent–lekarz są niezbędne. Dobrze poinformowany pacjent to partner do rozmowy z lekarzem, a prosty dostęp do rzetelnej i aktualnej wiedzy to priorytet w tej relacji.

Wszystkie publikacje – 30 tytułów – wydane dzięki wsparciu sponsorów a także osób prywatnych - w ramach Programu Edukacji Onkologicznej dostępne są dla każdego. Blisko 2 miliony poradników zostało już bezpłatnie dostarczonych do największych ośrodków onkologicznych, szpitali, poradni, ale także fundacji i stowarzyszeń. Uzupełnieniem wersji papierowej jest bezpłatny dostęp do poradników w formacie pdf na stronie www.programedukacjionkologicznej.pl. A już od stycznia dostępna jest nowoczesna, mobilna, także bezpłatna Aplikacja ONKOTEKA.

Aplikacja to kompendium wiedzy na temat choroby nowotworowej, które w łatwy i przystępny sposób prezentuje informacje dla osób z chorobą nowotworową, ich rodzin i bliskich. Innowacyjne rozwiązanie 3 clicks zapewnia dotarcie do poszukiwanej treści za pomocą trzech kliknięć – wymienia zalety aplikacji Katarzyna Kowalska – koordynator PEO.
ONKOTEKA do pobrania na IOS i Android.

Więcej informacji www.onkoteka.edu.pl

Nasze placówki
facebook youtube