... z myślą o Tobie wdrażamy nowe technologie

Oferta badań genetycznych
Strona główna

Test genetyczny - rak piersi

Test genetyczny w kierunku określenia metody leczenia raka piersi (chemioterapia / hormonoterapia) jest badaniem genetycznym z certifikatem zgodności CE IVD oraz jako jedyne otrzymało certyfikacje amerykańskiego Food and Drug Administration (FDA). Określa niskie lub wysokie prawdopodobieństwo przerzutów a ta informacja jest kluczowa dla leczenia Pacjenta, pozwala określić lekarzowi czy zastosować mniej lub bardziej agresywne leczenie.

Test służy do precyzyjnego określenia podtypu molekularnego raka piersi. Standardowe metody FISH/IHC są w stanie określić obecność markerów tylko na powierzchni komórek natomiast ten test dzięki analizie 80 genów jest w stanie zajrzeć "w głąb" komórek i precyzyjniej ustalić podtyp nowotworu. Wynik badania nie tylko podaje podtyp nowotworu jak luminal, HER2 czy podstawowy, ale też podaje różnice w prognozie długoterminowej i odpowiedzi na leczenie neoadjuwantowe. Pozwala to na wybranie najlepszej terapii. Według badań test ten podaje dokładniejszą diagnozę w aż 25% przypadków. Co w praktyce oznacza, że co 4 Pacjentka ma o wiele większą szansę na wyzdrowienie i dłuższe życie bez nawrotu choroby.

TESTY GENETYCZNE  w kierunku nowotworu piersi:

  • badają profil genetyczny guza w oparciu o ocenę 150 genów
  • pomagają poznać indywidualny typ raka piersi (wskazują podtyp molekularny guza określając co napędza wzrost guza)
  • definiują stopień agresywności nowotworu
  • umożliwiają zaplanowanie spersonalizowanej terapii onkologicznej
  • określają ryzyko nawrotu choroby w przeciągu najbliższych 10 lat
  • określają ryzyko wystąpienia przerzutów
  • mogą być wykonywane pacjentkom po operacji raka piersi z dodatnimi receptorami estrogenowymi i progesteronowymi HER2+ oraz ujemnym receptorem HER2-
  • posiadają certyfikat zgodności CE IVD, FDA

Więcej informacji na temat testu pod numerem telefonu 22 710 33 01 lub testy.genetyczne@ecz-otwock.pl