... z myślą o Tobie wdrażamy nowe technologie

Chirurgia
Strona główna

Biopsje

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. We wczesnym stadium zaawansowania pozostaje całkowicie wyleczalny, a rozpoznanie nie musi oznaczać niekorzystnego rokowania. Wg Globocan 2020r. jest jednym z czterech najczęściej diagnozowanych raków na świecie. Jest na pierwszym miejscu zachorowalności ( 24,5%) i umieralności (15%).

Leczenie raka piersi polega na postępowaniu chirurgicznym, chemioterapii i radioterapii. Zanim przystąpimy do leczenia musimy wykonać biopsję.

Rodzaje biopsji piersi:

  • Biopsja Aspiracyjna Cienkoigłowa (BAC) lub Biopsja Aspiracyjna Cienkoigłowa Celowana (BACC): Wykonuje się za pomocą igły o śr. 0,6 mm i pobiera komórki do badania cytologicznego.
    Wykonujemy w przypadkach: torbieli piersi, patologicznych ww. chłonnych okolic pachowych i w postaci rozmazu wycieku treści z brodawki sutkowej.
  • Biopsja Aspiracyjna Gruboigłowa (BAG) lub Biopsja Aspiracyjna Gruboigłowa Celowana (BAGC): Wykonuje się za pomocą igły o śr. 1,2 mm i pobieramy fragmenty tkanki guza do badania histopatologicznego w przypadkach guzów litych piersi, który określa biologię guza (ekspresja receptorów ER i PGR oraz nadekspresja genu HER 2 i Ki-67).
  • Mammotomiczna - próżniowa (Vaccum Assisted Biopsy- VAB) : Wykonuje się za pomocą igły 3 mm z bocznym wycięciem. Jest to metoda diagnostyczno-lecznicza w przypadkach guzów piersi do 2,0 cm i w ocenie mikrozwapnień.
  • Biopsja otwarta, czyli chirurgiczna: wycinająca lub wycinkowa w przypadkach wątpliwych pomiędzy badaniem klinicznym, obrazowym oraz wynikiem biopsji.

W Szpitalu ECZ Otwock, w trybie ambulatoryjnym wykonywane są BIOPSJE diagnostyczne:

  • BIOPSJA GRUBOIGŁOWA:

- wątroby
- piersi

  • BIOPSJA CIENKOIGŁOWA:

 - tarczycy
 - węzłów chłonnych

Biopsje wykonywane są zarówno bezpłatnie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (na podstawie skierowania z Poradni Onkologicznej ECZ) jak i komercyjnie.


ZAPISÓW DOKONYWAĆ MOŻNA: 

telefonicznie przez call center  22 710 33 33 oraz bezpośrednio w Rejestracji ECZ Otwock.

Zapraszamy!