... z myślą o Tobie wdrażamy nowe technologie

Chirurgia
Strona główna

Biopsje

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. We wczesnym stadium zaawansowania pozostaje całkowicie wyleczalny, a rozpoznanie nie musi oznaczać niekorzystnego rokowania. Wg Globocan 2020r. jest jednym z czterech najczęściej diagnozowanych raków na świecie. Jest na pierwszym miejscu zachorowalności ( 24,5%) i umieralności (15%).

Leczenie raka piersi polega na postępowaniu chirurgicznym, chemioterapii i radioterapii. Zanim przystąpimy do leczenia musimy wykonać biopsję.

Rodzaje biopsji piersi:

  • Biopsja Aspiracyjna Cienkoigłowa (BAC) lub Biopsja Aspiracyjna Cienkoigłowa Celowana (BACC): Wykonuje się za pomocą igły o śr. 0,6 mm i pobiera komórki do badania cytologicznego.
    Wykonujemy w przypadkach: torbieli piersi, patologicznych ww. chłonnych okolic pachowych i w postaci rozmazu wycieku treści z brodawki sutkowej.
  • Biopsja Aspiracyjna Gruboigłowa (BAG) lub Biopsja Aspiracyjna Gruboigłowa Celowana (BAGC): Wykonuje się za pomocą igły o śr. 1,2 mm i pobieramy fragmenty tkanki guza do badania histopatologicznego w przypadkach guzów litych piersi, który określa biologię guza (ekspresja receptorów ER i PGR oraz nadekspresja genu HER 2 i Ki-67).
  • Mammotomiczna - próżniowa (Vaccum Assisted Biopsy- VAB) : Wykonuje się za pomocą igły 3 mm z bocznym wycięciem. Jest to metoda diagnostyczno-lecznicza w przypadkach guzów piersi do 2,0 cm i w ocenie mikrozwapnień.
  • Biopsja otwarta, czyli chirurgiczna: wycinająca lub wycinkowa w przypadkach wątpliwych pomiędzy badaniem klinicznym, obrazowym oraz wynikiem biopsji.

Co to jest biopsja ?

Biopsja, to technika diagnostyczna stosowana w onkologii, która pozwala na dokładniejsze zidentyfikowanie typu raka i określenie optymalnego planu leczenia.

Podczas biopsji pobiera się próbkę tkanki nowotworowej z chorego obszaru, a następnie analizuje się ją w celu wykrycia charakterystycznych zmian genetycznych w komórkach nowotworowych. Zmiany te są często specyficzne dla danego typu raka i mogą mieć wpływ na to, jak pacjent będzie reagować na różne formy leczenia.

W biopsji wykorzystuje się zaawansowane technologie sekwencjonowania DNA, które umożliwiają dokładne zidentyfikowanie zmian w genach, które są charakterystyczne dla danego typu raka. W tym celu pobiera się próbkę tkanki nowotworowej, a następnie wyizolowuje DNA z komórek rakowych i analizuje pod kątem zmian genetycznych.

Dzięki biopsji można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat raka, co umożliwia lekarzom dobór optymalnego leczenia. Technika ta jest szczególnie przydatna w przypadku rzadkich typów raka, które są trudne do zdiagnozowania za pomocą tradycyjnych metod diagnostycznych.

Biopsja jest techniką diagnostyczną, która wymaga pobrania próbki tkanki nowotworowej z chorego obszaru ciała pacjenta. Zazwyczaj wykonywana jest pod kontrolą jednej z metod obrazowania, jak tomografia komputerowa (CT) lub rezonans magnetyczny (MRI), co umożliwia precyzyjne określenie miejsca, z którego pobiera się próbkę tkanki.

Jak przebiega biopsja?

Przebieg biopsji może różnić się w zależności od metody, jaką stosuje lekarz. Jedną z najczęściej stosowanych metod jest biopsja igłowa, która polega na wprowadzeniu specjalnej igły przez skórę pacjenta w obszar, w którym znajduje się podejrzana zmiana guza lub tkanki. Następnie igła jest kierowana w stronę guza lub zmiany, z której pobiera się próbkę tkanki.

Biopsja z obrazowaniem umożliwia kontrolowanie ruchów igły i precyzyjne prowadzenie jej w kierunku guza lub podejrzanej zmiany tkanki.

Jak przygotować się do biopsji?

Przed zabiegiem pacjent jest zazwyczaj znieczulony miejscowo, aby zmniejszyć ból i dyskomfort. Sam zabieg trwa zazwyczaj kilka minut, a pobrana próbka jest następnie wysyłana do laboratorium, gdzie poddawana jest analizie w celu wykrycia zmian genetycznych charakterystycznych dla danego typu raka.

Po biopsji pacjent może odczuwać niewielki ból lub dyskomfort w miejscu pobrania próbki, ale zazwyczaj szybko wraca do normalnej aktywności. Wyniki biopsji są zazwyczaj dostępne po kilku dniach lub tygodniach i są omawiane z pacjentem przez lekarza.

Wskazania do wykonania biopsji

Wskazania do wykonania biopsji zależą od konkretnej sytuacji klinicznej pacjenta. Najczęściej biopsja jest wykonywana u pacjentów z podejrzeniem nowotworu złośliwego lub w przypadkach, gdy tradycyjne metody diagnostyczne nie pozwoliły na dokładne zidentyfikowanie typu raka lub nie dostarczyły odpowiedniej ilości informacji.

Biopsja może również być stosowana w przypadku podejrzenia przerzutów nowotworowych do innych części ciała, co umożliwia lekarzom dokładniejsze określenie charakteru i rozległości choroby.

Ponadto biopsja może być stosowana w celu monitorowania skuteczności leczenia raka, gdyż pozwala na analizę zmian genetycznych w komórkach nowotworowych po zastosowaniu terapii.

W Szpitalu ECZ Otwock, w trybie ambulatoryjnym wykonywane są BIOPSJE diagnostyczne:

  • BIOPSJA GRUBOIGŁOWA:

- wątroby
- piersi

  • BIOPSJA CIENKOIGŁOWA:

 - tarczycy
 - węzłów chłonnych

Biopsje wykonywane są zarówno bezpłatnie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (na podstawie skierowania z Poradni Onkologicznej ECZ) jak i komercyjnie.


ZAPISÓW DOKONYWAĆ MOŻNA: 

telefonicznie przez call center  22 710 33 33 oraz bezpośrednio w Rejestracji ECZ Otwock.

Zapraszamy!