... z myślą o Tobie wdrażamy nowe technologie

Chirurgia
Strona główna

OMINIĘCIE ŻOŁĄDKOWE (gastric by-pass)

OMINIĘCIE ŻOŁĄDKOWE (gastric by-pass)

Gastric by-pass jest popularną metodą chirurgicznego leczenia otyłości w Stanach Zjednoczonych, a także w Europie. W trakcie operacji Gastric by-pass przewód pokarmowy zostaje chirurgicznie zmodyfikowany w sposób nieodwracalny. Dzięki zabiegowi  czas efektywnego trawienia i wchłaniania pokarmów ulega znaczącemu skróceniu, co bardzo silnie wpływa na proces odchudzania i wspomaga jego efekt.

Metoda jest skuteczna!!!
utrata masy ciała w ciągu 6-10 miesięcy wynosi ok. 65%.

Gastric By-pass żołądkowy jest bardzo skuteczny i dobrze sprawdza się u otyłych pacjentów, którzy mają skłonności do niekontrolowanego przyjmowania pokarmów.

Więcej szczegółów samej operacji:

Operacja ominięcia żołądkowego polega na chirurgicznym zmniejszeniu żołądka poprzez jego podział na dwie części o różnej wielkości. Przy połączeniu z przełykiem zostaje wytworzony tzw. mniejszy zbiornik żołądkowy oraz oddzielony od niego, pozostający na swoim miejscu większy zbiornik. Jelito cienkie zostaje podzielone około 45 cm poniżej odźwiernika żołądka. Koniec krótszej części odchodzącej od żołądka zostaje połączony z jelitem w odległości około 80-150 cm od miejsca przecięcia, natomiast początek dłuższego fragmentu zostaje przyłączony do małego zbiornika żołądkowego.

Zmniejszony żołądek ogranicza przyjmowanie dużej ilości pokarmu. Pokarm jest kierowany bezpośrednio do jelita cienkiego, omijając dwunastnicę i około 150 cm jelita czczego, dzięki czemu skracany jest efektywny czas trawienia i wchłaniania.

Procedura ta  przeprowadzana jest w znieczuleniu ogólnym, metodą laparoskopową (na brzuchu wykonywane są 3 nacięcia ok. 1-2 cm) i trwa zwykle około 2 godzin.

Pacjent po operacji pozostaje w szpitalu przez kilka dni, a po kilku tygodniach powraca do codziennej aktywności. Po zabiegu pacjent powinien zmienić swoje nawyki żywieniowe. Przez pierwsze dwa tygodnie powinna być to dieta płynna i zmiksowana a po 2 tygodniach można zacząć wprowadzać pokarmy stałe.

Najważniejsze WSKAZANIA:

-    BMI >40
-    BMI>35 jeśli współistnieją choroby towarzyszące otyłości np. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, bezdech nocny i inne.
-    Wiek 18-65

KORZYŚCI z operacji gastric by-pass:

-    normalizacja glikemii u pacjentów z cukrzycą t.II u prawie 90% chorych.
-    poprawa wartości ciśnienia tętniczego u ok. 70% pacjentów.
-    ustąpienie zaburzeń lipidowych u ok. 70% chorych.
-    ustąpienie objawów zespołu bezdechu nocnego.
-    prawie całkowite ustąpienie objawów choroby refluksowej.

RYZYKO:

Ryzyko powstania powikłań okołooperacyjnych po zabiegu gastric by-pass metodą laparoskopową jest małe (7%)  w porównaniu do operacji klasycznej (ponad 14%).

W naszym szpitalu PROCES KWALIFIKACJI PACJENTA
do chirurgicznego leczenia otyłości (zabiegu rękawowej resekcji żołądka lub Gastric By-pass)

obejmuje:


KONSULTACJE:
konsultacje dietetyczną
konsultację psychologiczną
konsultację chirurgiczną
konsultację anestezjologiczną 
konsultację endokrynologiczną

ELEMENT DIAGNOSTYCZNY:
badania laboratoryjne
spirometrię
echo serca
gastroskopię
USG jamy brzusznej
USG żył kończyn dolnych