ECZ Otwock
  • Umów się online
2019-02-08

I Warszawskie Spotkania Onkoprzestrzeń Filmowa

Z przyjemnością informujemy o najbliższym dużym wydarzeniu filmowo-warsztatowym I Warszawskie Spotkania Onkoprzestrzeń Filmowa, adresowanym do pacjentów i ich bliskich, zarówno ludzi młodych, dorosłych, jak i seniorów, osób niepełnosprawnych, do terapeutów i lekarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych i wolontariuszy, a także środowisk medycznych.

Organizatorem bezpłatnych I Warszawskich Spotkań, które odbędą się 23 lutego 2019 roku w kinie Elektronik, jest Fundacja Twórczość i Dokumentacja oraz Warszawska Szkoła Filmowa. Partnerami naszego wydarzenia jest Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, FIO, Instytut Praw Pacjenta, Fundacja „Bądź” Małgorzaty Braunek, Instytut Laboratorium Meisnera, Federacja Stowarzyszeń Amazonki, Sarkoma, Polilko. Patronem medialnym Rynek Zdrowia i Zwrotnik raka. Honorowym Patronatem objął nas Marszałek Województwa Mazowieckiego i informacje oraz demo projektu umieszczone są w miesięczniku Mazowsze.serce Polski i na stronie urzędu.

Główna idea projektu to popularyzacja arteterapii i metod obniżających stres w środowiskach dotkniętych chorobami nowotworowymi jako silnego, pozytywnego bodźca poprawiającego zdrowie psychiczne i fizyczne oraz jakość życia osób zmagających się z chorobą nowotworową.

Misją "Onkoprzestrzeni kreatywnej", która obejmuje wieloaspektowe wieloletnie działania na rzecz pacjentów i ich bliskich, jest inspirowanie do przyjmowania aktywnej i twórczej postawy pozwalającej na przekierowanie negatywnych emocji związanych z chorobą w pozytywne działania kreatywne w różnych obszarach życia, wskazywanie na uzdrawiającą rolę arteterapii, kreatywności i samorozwoju poprzez różne formy zajęciowe.

Pragniemy budzić świadomość i uczyć, że aktywna postawa wobec życia może nas wspierać w trudnych chwilach, pomagać powrócić do normalnego życia, dawać nadzieję na przyszłość i otwarcie się na świat. Chcemy zmieniać świadomość, promować nowe rozumienie zdrowienia i nowe kreatywne postawy wobec choroby, aby słowo „rak” nie kojarzyło się z wyrokiem śmierci i wycofaniem z wszelkiej społecznej i kreatywnej aktywności. Chcemy dawać wsparcie przywracające nadzieję i chęć życia, które polega na kreowaniu zdrowych myśli i przekonań wspartych twórczością i zabawą, ruchem, relaksem i zaspokojeniem psychicznych, społecznych i duchowych potrzeb pacjenta i jego rodziny. Wierzymy, że wyjście naprzeciw lękom, bezradności, poczuciu przygnębienia czy osamotnienia niewątpliwie zmobilizuje układ odpornościowy i wzmocni efekt leczenia medycznego.

Należy podkreślić, że Onkoprzestrzeń kreatywna to niezwykle cenny i nowatorski projekt mający na celu pomoc ludziom doświadczonym chorobą i ich bliskim. Na ogół ludzie dotknięci rakiem i ich bliscy nie są zrzeszeni w żadnych organizacjach i są pod względem wsparcia psychicznego pozostawieni całkowicie samym sobie. Ich wszystkie myśli i działania toczą się tylko wokół choroby, odbierając energię i motywację na zrealizowane i spełnione życie.

Maria Poszwińska, autorka projektu Onkoprzestrzeń Kreatywna i wiceprezes Fundacji Twórczość i Dokumentacja od zachorowania na raka w 2000 roku stara się dzielić swoim doświadczeniem, realizuje filmy o psychoonkologii i arteterapii.
Film o psychoonkologii "Wewnętrzna moc" z 2005 roku obejrzało wówczas półtora miliona ludzi, wizualizacja terapeutyczna "Wewnętrzna moc" rozdawana była pacjentom w Centrum Onkologii w Warszawie w ponad 150 tys. sztuk, a dwa najnowsze filmy "Muzykoterapia, zdrowienie przez sztukę" trafiły do organizacji pacjenckich poprzez Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych w wielu tysiącach egzemplarzy.

Fundacja Twórczość i Dokumentacja  cały czas realizuje materiały filmowe  dotyczące  arteterapii i psychoonkologii. Przygotowujemy m.in. kolejny inspirujący  godzinny film "Amazonki" oraz "Wewnętrzną podróż". Obecnie w ramach "Onkoprzestrzeni Kreatywnej" w partnerstwie z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych realizujemy projekt o tej samej nazwie współfinansowany przez FIO. Na stronie internetowej www.onkoprzestrzenkreatywna.pl można zobaczyć, obok galerii fotograficznych z przeprowadzonych warsztatów, już ponad 100 materiałów filmowych: relacji z warsztatów oraz wywiadów u uczestnikami/pacjentami, lekarzami, terapeutami i konsultantami. W tym roku również planujemy warsztaty i powstaną kolejne materiały filmowe. Projekt zwieńczy godzinny film "Onkoprzestrzeń Kreatywna".

Należy podkreślić, że jest to bardzo nowatorski eksperyment, w którym chcemy odpowiedzieć na pytanie czy sztuka, muzyka taniec, działania kreatywne i szeroko pojęta aktywność może pomagać w leczeniu. Przeprowadzone warsztaty i dziesiątki rozmów z pacjentami w trakcie leczenia i po leczeniu, a także z ich bliskimi pokazują, że jak najbardziej korzystne, wręcz zbawienne dla pacjentów i ich rodzin jest odwrócenie uwagi od choroby. Głęboko wierzymy, że najlepszym sposobem poradzenia sobie z chorobą jest wziąć swój los w swoje ręce i żyć najpiękniej i najpełniej jak tylko można, pomimo choroby. Często choroba wtedy odchodzi, bo pojawiają się równie ważne sprawy jak np. marzenia, samorealizacja, podróże, nowe przyjaźnie.

 

Zapraszamy na najbliższe całodzienne bezpłatne wydarzenie I Warszawskie Spotkania Onkoprzestrzeń Filmowa, które odbędzie się 23 lutego 2019 roku w kinie Elektronik.

 

Onkoprzestrzeń Kreatywna:

Nasze placówki
facebook youtube