ECZ Otwock
  • Umów się online
2020-03-10

Prof. Sebastian Szmit z ECZ Otwock reprezentował Europę podczas kongresu kardio-onkologicznego w RPA!

7 marca 2020 roku odbyła się pierwsza afrykańska konferencja kardio-onkologiczna (COSOSA) w Durbanie z udziałem prof. Sebastiana Szmita, jedynego reprezentanta Europy.
Prof. Szmit w Gateway Conference Centre wygłosił wykład nt. „Kardio-onkologicznych aspektów podczas leczenia chorych na raka nerki i chorych na chłoniaki"  zaraz po wystąpieniu prof. Daniela Lenihana -Prezydenta International Cardio-Oncology Society. Kolejnym wyróżnieniem dla naszego profesora było przeprowadzenie quizu dla gości zgromadzonych na kongresie.
Cardio Oncology Society of Southern Africa (COSOSA)- jest pierwszym zarejestrowanym towarzystwem kardio-onkologicznym utworzonym w Afryce Południowej. Wg COSOSA kluczem jest multidyscyplinarne podejście gdzie specjaliści kardiologii ściśle współpracują z onkologami oraz innymi specjalistami zaangażowanymi w opiekę nad pacjentami z chorobą nowotworową.

Dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP jest nauczycielem akademickim w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Jako naukowiec i lekarz oddany pacjentom leczonym z powodu chorób nowotworowych. Zajmuje się leczeniem powikłań sercowo-naczyniowych leczenia przeciwnowotworowego, personalizacją leczenia onkologicznego u chorych z wywiadem chorób serca. Współorganizator pierwszego Europejskiego kongresu w zakresie kardio-onkologii (European Cardio-Oncology Symposium). W Polsce jest koordynatorem Sekcji Kardio-Onkologii w Polskiej Grupie Badawczej Chłoniaków i liderem Zespołu Onko-Kardiologii w Zrzeszeniu Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. Redagował polskie książki dotyczące kardio-onkologii. Naukowo związany z Międzynarodowym Towarzystwem Kardio-Onkologii (International Cardio-Oncology Society), gdzie obecnie jest włączony do czterech aktywności: ICOS Executive Committee; President ICOS-Poland Chapter; Global Cardio Oncology Summit (GCOS) Advisory Committee; ICOS Education & Training Advisory Committee.

Nasze placówki
facebook youtube
PRZYPOMINAMY O PRZESTRZEGANIU ZASAD DOT. PRAWIDŁOWEGO, BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ KORONAWIRUSA (COVID-19)