Nowoczesna diagnostyka
Szpital onkologiczny

TELEKONSULTACJE

Wychodząc naprzeciw potrzebom i  oczekiwaniom pacjentów informujemy, iż Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, kontynuuje wprowadzone 20 marca konsultacje medyczne droga teleinformatyczną . W sytuacji gdy lekarz oceni iż konsultacja  telefoniczna z jakiegoś powodu nie będzie możliwa do realizacji skontaktujemy się w celu zaproponowania wizyty stacjonarnej.

W przypadku zainteresowania konsultacją telemedyczną prosimy o przesłanie drogą elektroniczną skanów, wykorzystując szyfrowany formularz znajdujący się poniżej:

1. Pełnej dokumentacji medycznej pacjenta.

2. Potwierdzenia dokonania opłaty za konsultację komercyjną w kwocie zgodnej z CENNIKIEM

NR KONTA: 32 1020 1042 0000 8802 0218 3861

W TYTULE PRZELEWU PROSIMY O PODANIE IMIENIA I NAZWISKA PACJENTA !

3. Podpisanego formularza zgody - proszę wybrać zgodnie z tematem konsultacji.

4. Skierowanie do Szpitala (jeśli dotyczy kwalifikacja do hospitalizacji).

Konsutacja TELEMEDYCZNA - kwalifikacja do hospitalizacji oraz onkologiczna dla pacjentów w trakcie leczenia w ECZ (Poradnia onkologiczna) SĄ BEZPŁATNE
 

5. Oświadczenie dla osoby upoważnionej, występującej w imieniu pacjenta (jeżli dotyczy)
 


FORMULARZE DO POBRANIA:

1. Zgoda na konsultacje telemedyczną: KOMERCJA - UROLOGIA

2. Zgoda na konsultacje telemedyczną: KOMERCJA - KARDIOLOGIA

Zgoda na konsultację telemedyczną: KOMERCJA - ONKOLOGIA

4. Zgoda na konsultacje telemedyczną: KOMERCJA - PROF. CEZARY SZCZYLIK 

5. Zgoda na konsultacje telemedyczną: KWALIFIKACJA DO HOSPITALIZACJI

6. Zgoda na konsultacje telemedyczną: DLA PACJENTÓW PORADNI ONKOLOGICZNEJ

7. Zgoda na konsultacje telemedyczną: DLA PACJENTÓW PORADNI P/ZAKRZEPOWEJ

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie FAKTURY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

9. Oświadczenie pacjenta dla osoby upoważnionej do uzyskania informacji o stanie zdrowia

 


WYSYŁANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

W nawiązaniu do obowiązujących przepisów RODO, dokumentację medyczną prosimy przesyłać wyłącznie w formie szyfrowanej za pomocą poniższego klawisza "Prześlij".

Pacjent powinien dostarczyć oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania. - DO ODWOŁANIA

Pełna treść klauzuli informacyjnej >>>