ECZ Otwock
  • Umów się online
Menu

ONKOLOGIA - Badania kliniczne

ONKOLOGIA BADANIA KLINICZNE Z AKTYWNĄ REKRUTACJĄ

 


 

RAK PŁUCA


"Otwarte badanie I fazy, z fazami eskalacji dawki i rozszerzenia kohort, zastosowanego po raz pierwszy u człowieka badanego produktu leczniczego MGD019, będącego białkiem DART? o podwójnej swoistości, wiążącym się z PD-1 oraz CTLA-4, u chorych na nowotwory w stadium nieoperacyjnym lub z przerzutami."

Rekrutacja jest otwarta wyłącznie dla pacjentów z płaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, uprzednio nieleczonych inhibitorem punktu kontrolnego (NSCLC)


Sekretariat Kliniki  Onkologii nr tel. 22 710 30 25 lub 22 710 32 56


 

RAK WĄTROBOWOKOMÓRKOWY


?Randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy III niwolumabu podawanego w skojarzeniu z ipilimumabem w porównaniu z sorafenibem lub lenwatynibem jako leczenie pierwszej linii u uczestników z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym.?

Więcej informacji - badanie kliniczne rak wątrobokomórkowy
Link do szczegółów udziału w badaniu:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04039607
Sekretariat Kliniki  Onkologii nr tel. 22 710 30 25 lub 22 710 32 56


 

Badanie RAK NERKOWOKOMÓRKOWY

 

?Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą otwartej próby, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo atezolizumabu podawanego w skojarzeniu z kabozantinibem w porównaniu do kabozantinibu podawanego w monoterapii u pacjentów z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem nerkowokomórkowym, u których wystąpiła radiograficzna progresja guza w trakcie lub po leczeniu inhibitorem punktów kontrolnych układu odpornościowego?

Więcej informacji - badanie kliniczne rak nerkowokomórkowy
Link do szczegółów udziału w badaniu:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04338269
Sekretariat Kliniki  Onkologii nr tel. 22 710 30 25 lub 22 710 32 56


 

Badanie RAK PROSTATY


?Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie 3 fazy oceniające stosowanie talazoparibu z enzalutamidem w leczeniu przerzutowego, opornego na kastrację raka prostaty?

Więcej informacji ? badanie kliniczne rak prostaty
Link do szczegółów udziału w badaniu:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03395197
Sekretariat Kliniki  Onkologii nr tel. 22 710 30 25 lub 22 710 32 56


 

Badanie RAK PIERSI


?Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie III fazy, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo gdc-0077 plus palbocyklib i fulwestrant w porównaniu do placebo plus palbocyklib i fulwestrant  u pacjentów z mutacją pik3ca w miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym, hormonozależnym, her2-negatywnym  rakiem piersi?

Więcej informacji ? badanie kliniczne rak piersi
Link do szczegółów udziału w badaniu:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04191499
Sekretariat Kliniki  Onkologii nr tel. 22 710 30 25 lub 22 710 32 56

 

 

Nasze placówki
facebook youtube
USG DOPPLER, USG TARCZYCY, USG PIERSI, USG JAMY BRZUSZNEJ - REJESTRACJA 22 710 33 33 || W SZPITALU OBOWIĄZUJE ZAKAZ ODWIEDZIN ! PRZYPOMINAMY O PRZESTRZEGANIU ZASAD DOT. PRAWIDŁOWEGO, BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ KORONAWIRUSA (COVID-19).