Szpital onkologiczny
Diagnostyka

dr hab. n. med. Gabriel Wcisło

dr hab. n. med. Gabriel Wcisło, prof. CMKP, specjalista onkologii klinicznej, lekarz chorób wewnętrznych

  • Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Kolejno zdobywał tytuły lekarza chorób wewnętrznych (1995 r.), specjalisty chemioterapii nowotworów (1998 r.) oraz specjalisty onkologii klinicznej (2004 r.)
  • Tytuł Doktora  obronił w 1997 r. – „Nekrotyzacja guzów wątroby za pomocą rTNF-alfa. Badanie fazy I/II”;
  • Habilitacja (2010) - „Suplementacja magnezu jako potencjalna metoda zmniejszania natężenia niedokrwistościu chorych na raka jajnika leczonych cisplatyną w skojarzeniu z paklitakselem. Randomizowane badanie fazy II”;
  • W latach 2012-2019 profesor nadzwyczajny Wojskowego Instytutu Medycznego;
  • Od 2019 r.-  profesor Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Warszawa (CMKP);
  • Edukacja medyczna: 1992-1993 stażysta, choroby wewnętrzne & hematologia; 1994 trainee  Bone Marrow Transplant Unit at Department of Haematology, UWCM, Cardiff , UK; 1998 – 1999 post-doc Department of Medicine, Division of Hematology, Oncology, Bone Marrow Transplantation, University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA;
  • Nauczanie: prowadzenie zajęć z zakresu onkologii dla Wydziału Lekarskiego WUM, grupa z językiem angielskim wykładowym oraz prowadzenie licznych kursów z zakresu onkologii dla lekarzy specjalizujących się w ramach CMKP;
  • Autor ponad 200 doniesień, artykułów i rozdziałów.