Nowoczesna diagnostyka
Szpital onkologiczny
2021-01-26

II Klinika Urologii CMKP ECZ Otwock - ponad półtora tysiąca operacji w 2020 r.

Pomimo pandemii COVID-19 w 2020 roku, II Klinika Urologii CMKP ECZ Otwock starała się, i dalej stara, pomóc jak największej liczbie pacjentów onkologicznych.

Dzięki wytrwałości i zaangażowaniu lekarzy i pielęgniarek oraz personelu niemedycznego wykonaliśmy w tym roku 1504 operacji, w tym:
- 301 laparoskopowych prostetektomii  radykalnych (67% z rozszerzoną limfadenektomią miedniczą oraz 46 operacji robotycznych), 
- 203 operacje z powodu raka nerki (organooszczędna resekcja guza nerki / NSS - 140; nefrektomia radykalna 39, nefroureterektomia - 24),
- 370 operacji w przebiegu raka pęcherza moczowego (30 cystektomii radykalnych, 340 TURBT/przezcewkowych resekcji guza pęcherza moczowego).

W 2020 r. uruchomiliśmy zabiegi z asystą robota Da Vinci (46 operacji prostatektomii radykalnej), laparoskopię w systemie 3D oraz pracownię biopsji fuzyjnej (141 biopsji) w celu  polepszenia diagnostyki leczenia raka stercza.