... z myślą o Tobie wdrażamy nowe technologie

Oferta badań genetycznych
Strona główna

Dogłębna analiza guza i krwi

Dokładna dogłębna analiza guza i krwi dla pacjentów chorujących na nowotwory. Test analizuje 766 genów zarówno w zdrowych jak i chorych komórkach wykorzystując najnowocześniejszą metodę sekwencjonowania nowej generacji. Wynik testu jest analizowany przez zespół lekarzy i naukowców w laboratorium w Niemczech. W kilkustronicowym opisie wyników znajduje się spis najskuteczniejszych terapii, szczegółowy opis wykrytych mutacji oraz lista badań klinicznych, odpowiednich dla chorego. Do badania potrzebny jest fragment guza oraz krew.

 

Badanie - (766 genes, nr kat.TUM01) wykrywa mutacje somatyczne (ponieważ analizujemy tkankę guza oraz krew) w 766 genach oraz translokacje w 31 genach. Opcjonalnie możemy zamówić sekwencjowanie RNA dla dodatkowych 103 genów celem sprawdzenia znanych i nowych fuzji genowych oraz sprawdzenie ekspresji PD-L1. W raporcie medycznym otrzymujemy listę mutacji somatycznych, sprawdzamy niedobór rekombinacji homologicznej (HRD), aberracji chromosomowych, sprawdzamy obciążenie mutacyjne (TMB) oraz niestabilność mikrosatelitarną (MSI) dla ponad dwóch tysięcy loci, aby rozważyć możliwość stosowania różnych terapii, w tym immunoterapii. Dzięki dużej liczbie analizowanych markerów otrzymujemy więcej informacji o dostępnych targetach dla leków. Test posiada niemieckie akredytacje, np.: DAkkS ISO 15189, amerykanskie CAP/CLIA.

Więcej informacji na temat testu pod numerem telefonu 22 710 3301 lub testy.genetyczne@ecz-otwock.pl.