... z myślą o Tobie wdrażamy nowe technologie

Urologia
Strona główna

dr n. med. Przemysław Szostek

Doktor nauk medycznych, specjalista chirurg, urolog, FEBU - Oddział Urologii Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock, II Klinika Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Dyplom lekarza uzyskał w Akademii Medycznej w Warszawie . Doświadczenie zawodowe zdobywał w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej AM Warszawa, Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym, Klinice Urologii CMKP oraz podczas stażu w Paryżu.
Do niedawna Ordynator Oddziału Urologii Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock. Starszy wykładowca w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Autor wielu artykułów naukowych z dziedziny urologii. Specjalizuje się w uroonkologii, endourologii, dużych otwartych zabiegach chirurgicznych dróg moczowych, endoskopii urologicznej, urologii minimalnie inwazyjnej oraz w nowych technikach chirurgicznych w urologii. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie urologii.