... z myślą o Tobie wdrażamy nowe technologie

Kardiologia
Strona główna

prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych;

Ordynator Oddziału Kardiologii w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock, Szpital im. Fryderyka Chopina;

Kierownik Katedry i Kliniki Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii CMKP

 

  • Specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
  • Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i studiów podyplomowych w zakresie krążenia płucnego na Uniwersytecie w Bolonii
  • Fellow of European Society of Cardiology (FESC)
  • Członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i European Respiratory Society
  • Przewodniczący Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 2013-15
  • Autor ponad 150 międzynarodowych publikacji naukowych (IF > 200, HI 26)
  • Laureat Nagród Ministra Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Dyrektora CMKP za osiągnięcia naukowe
  • Uczestnik staży szkoleniowych w czołowych ośrodkach leczenia nadciśnienia płucnego w Cambridge, Tokio, Okayamie, Giessen i Paryżu  
  • Współzałożyciel Centrum Interwencyjnego Leczenia Zatorowości Płucnej PERT-CELZAT
  • Pionier balonowych angioplastyk płucnych w Polsce i w Europie