... z myślą o Tobie wdrażamy nowe technologie

Onkologia
Strona główna

dr n. med. Anna Waśko-Grabowska

Z-ca Ordynatora Oddziału Onkologii Klinicznej Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock, Klinika Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,  Specjalista onkologii klinicznej

  • Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu.
  • Specjalizacja z onkologii klinicznej w Klinice Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.
  • Absolwentka studiów doktoranckich w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, praca doktorska pod promotorstwem Prof. Piotra Rzepeckiego.
  • Autorka i współautorka publikacji z dziedziny onkologii, wykładowca podczas ogólnopolskich sympozjów onkologicznych.
  • Współbadacz w badaniach klinicznych w terapeutycznym obszarze raka prostaty, raka piersi, pęcherza moczowego oraz nerek.
  • Absolwentka studiów podyplomowych medycyny bólu w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Główne zainteresowania to leczenie systemowe nowotworów przewodu pokarmowego.

Prywatnie pasjonatka kajakarstwa oraz jazdy na rolkach, szczególnie w formie wypraw krajoznawczych.