... z myślą o Tobie wdrażamy nowe technologie

Onkologia
Strona główna

dr n.med. Michał Wilk

Specjalista onkologii klinicznej, Oddział Onkologii Klinicznej Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock, Klinika Onkologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

  • Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
  • Doktorant w Szkole Doktorskiej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
  • Członek towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (PTOK), Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Kardio-onkologicznego (ICOS).
  • Autor licznych artykułów naukowych publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz rozdziałów do podręczników o tematyce kardio-onkologicznej.
  • Jeden z założycieli Sekcji Młodych Onkologów przy Polskim Towarzystwie Onkologii Klinicznej.

Główne zainteresowania to leczenie systemowe nowotworów układu moczowego, onkologia geriatryczna i kardio-onkologia.