ECZ Otwock
  • Umów się online

Jak przygotować się do hospitalizacji

Każdy pacjent wykonujący w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock (ECZ Otwock) zabieg komercyjny, nie później niż w dniu uiszczenia zaliczki tj. na 3 dni przed rozpoczęciem planowanego leczenia szpitalnego jest zobowiązany podpisać Umowę na planowaną hospitalizację i/lub zabieg operacyjny.

Nasze placówki
facebook youtube
W SZPITALU OBOWIĄZUJE ZAKAZ ODWIEDZIN ! PRZYPOMINAMY O PRZESTRZEGANIU ZASAD DOT. PRAWIDŁOWEGO, BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ KORONAWIRUSA (COVID-19).