Szpital onkologiczny
Diagnostyka

Jak przygotować się do hospitalizacji

Każdy pacjent wykonujący w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock (ECZ Otwock) zabieg komercyjny, nie później niż w dniu uiszczenia zaliczki tj. na 3 dni przed rozpoczęciem planowanego leczenia szpitalnego jest zobowiązany podpisać Umowę na planowaną hospitalizację i/lub zabieg operacyjny.